Teollisuuden Voima Oyj:n osavuosikatsaus tammikuu–syyskuu 2017

Vuoden 2017 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana Teollisuuden Voiman (TVO) sähköntuotanto Olkiluoto 1 ja 2 -laitosyksiköillä jatkui turvallisesti ja luotettavasti. Olkiluoto 3 EPR ‑laitosyksikön asennustyöt ja prosessijärjestelmien testaukset jatkuivat. Laitosyksikön kylmäkokeet saatiin päätökseen heinäkuun alussa. Posivan loppusijoituslaitoksen louhintatyöt etenivät.

Konsernin liikevaihto katsauskaudella 1.1.–30.9.2017 oli 240,3 (1.1.–30.9.2016: 252,4) miljoonaa euroa. Sähkön toimitusmäärä osakkaille oli 9 818,4 (10 774,1) GWh. Sähkön alhaisempi toimitusmäärä osakkaille johtuu lähinnä Olkiluoto 2:n suunniteltua pidemmistä huolto- ja kunnostustöistä sekä Meri-Porin edellisvuotta vähäisemmästä toimitusmäärästä.

TVO toimii omakustannusperiaatteella (Mankala-periaate). TVO:n tavoitteena ei ole tuottaa voittoa eikä jakaa osinkoa. Kustannukset veloitetaan osakkailta sähkön hinnassa, jolloin katsauskauden tulos on lähtökohtaisesti nolla, ellei erityisistä olosuhteista muuta johdu. Toimintaperiaatteesta johtuen tulokseen perustuvia tunnuslukuja ei esitetä.

Liite:
TVO:n osavuosikatsaus tammikuu–syyskuu 2017

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jarmo Tanhua, puh. 02 8381 2000
talousjohtaja Anja Ussa, puh. 02 8381 6100

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti lähes 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.

Yrityksestä

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti jo 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3 EPR:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.

Tilaa