Teollisuuden Voima Oyj:n vuosikertomus 2018 julkaistu

Report this content

Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) Olkiluodon ydinvoimalaitoksen sähköntuotanto vuonna 2018 oli 14,1 terawattituntia (miljardia kilowattituntia) eli noin 16 prosenttia Suomessa käytetystä sähköstä ja noin 21 prosenttia Suomessa tuotetusta sähköstä. Sähkön toimitusmäärä osakkaille oli 14 886 GWh. Konsernin liikevaihto oli 350,3 miljoonaa euroa.

Olkiluoto 1 ja 2 -laitosyksiköt ovat turvallisessa ja hyvässä tuotantokunnossa. Laitoksella tehtiin TVO:n historian suurimpia modernisointitöitä ja kehitettiin edelleen toiminnan perustana olevaa turvallisuuskulttuuria. Syyskuussa 2018 valtioneuvosto myönsi laitoksille käyttöluvan seuraavalle kahdellekymmenelle vuodelle.

Kattava sovintosopimus TVO:n ja Olkiluoto 3 EPR (OL3 EPR) -laitostoimittajakonsortioon kuuluvien yhtiöiden välillä allekirjoitettiin ja se tuli voimaan maaliskuussa 2018. Laitostoimittajan marraskuussa 2018 päivittämän aikataulun mukaan OL3 EPR:n säännöllinen sähköntuotanto alkaa tammikuussa 2020, polttoaine asennetaan reaktoriin kesäkuussa 2019 ja laitosyksikkö liitetään ensimmäistä kertaa valtakunnan verkkoon lokakuussa 2019.

TVO:n vuosikertomus 2018 on julkaistu 28.2. klo 10.00 verkkovuosikertomuksena osoitteessa vuosikertomus.tvo.fi/vuosikertomus2018.

Vuosikertomus käsittää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Lisätietoja:

Talousjohtaja Anja Ussa, puh. 02 8381 6100

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti jo 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.

Tilaa