Teollisuuden Voima Oyj:n vuosikertomus 2021 on julkaistu

Report this content

Ydinvoiman osuus Suomen sähköntuotannosta vuonna 2021 oli noin 33 prosenttia. Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on yhtiön yli 50-vuotisen historian aikana tuottanut yhteensä yli 540 terawattituntia (miljardia kilowattituntia) ilmastoystävällistä sähköä. 

Maailmanlaajuisella koronaviruspandemian (COVID-19) leviämisellä oli vaikutusta myös TVO-konsernin toimintaan vuonna 2021. TVO-konsernissa on vuoden aikana jatkettu mittavia toimenpiteitä koronavirustartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi, ja koronavirusrajoituksista huolimatta työt ovat voineet jatkua erityisjärjestelyin eikä TVO-konsernissa ole ollut laajoja tartuntaketjuja.

TVO:n Olkiluodon ydinvoimalaitoksen sähköntuotanto vuonna 2021 oli 14,4 terawattituntia, eli noin kuudesosa Suomessa käytetystä ja noin 21 prosenttia Suomessa tuotetusta sähköstä. Laitosyksiköiden yhteinen käyttökerroin oli 92,8 (93,5) prosenttia. Konsernin liikevaihto oli 298,7 (275,1) miljoonaa euroa.

Olkiluoto 3 EPR -laitosyksikön (OL3) tuotantoon valmistautuminen eteni ydintekniseen käyttöönottoon vuoden 2021 aikana, kun polttoaineen lataus valmistui huhtikuussa ja reaktorin kriittisyys saavutettiin ensimmäisen kerran joulukuussa. Sähköntuotanto alkaa maaliskuussa 2022 laitoksen kytkeydyttyä valtakunnan sähköverkkoon. Säännöllinen sähköntuotanto alkaa heinäkuussa 2022.

TVO:n vuosikertomus 2021 on julkaistu 17. helmikuuta 2022 noin klo 14 osoitteessa www.tvo.fi/talousjulkaisut. 

Vuosikertomus käsittää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä vastuullisuusraportin ja ympäristöraportin. TVO:n tilinpäätös on julkaistu ensimmäistä kertaa European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisesti. 
 

Lisätietoja:

Talousjohtaja Anja Ussa, puh. 050 342 3464

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti jo 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.