Teollisuuden Voiman vuosikertomus 2017 julkaistu

Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) Olkiluodon ydinvoimalaitoksen sähköntuotanto vuonna 2017 oli 13,4 terawattituntia (miljardia kilowattituntia) eli noin 16 prosenttia Suomessa käytetystä ja noin 21 prosenttia Suomessa tuotetusta sähköstä. Konsernin liikevaihto oli 320,9 miljoonaa euroa. Sähkön toimitusmäärä osakkaille oli 13 516 GWh.

Olkiluoto 1 ja 2 -laitosyksiköt ovat turvallisessa ja hyvässä tuotantokunnossa. Olkiluoto 3 EPR -laitosyksikön tuotantoon valmistautuminen eteni vuoden 2017 aikana. Laitostoimittajan lokakuussa 2017 päivittämän aikataulun mukaan laitosyksikön säännöllinen sähköntuotanto alkaa toukokuussa 2019. Posivan Olkiluotoon rakenteilla olevan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen louhintatyöt etenivät suunnitelmien mukaan.

TVO:n vuosikertomus 2017 on julkaistu 1. maaliskuuta 2018 klo 10.00 verkkovuosikertomuksena osoitteessa vuosikertomus.tvo.fi/vuosikertomus2017.

Vuosikertomus käsittää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä GRI-standardien mukaisen yhteiskuntavastuuraportoinnin ja EMAS-asetuksen mukaisen ympäristöselonteon. TVO:n yhteiskuntavastuuseen ja ympäristöraportointiin liittyvää tietoa on kattavasti saatavilla TVO:n verkkosivuilla www.tvo.fi.

Liite:
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017 (pdf)

Lisätietoja:
Jarmo Tanhua, toimitusjohtaja, puh. 02 8381 2000
Anja Ussa, talousjohtaja, puh. 02 8381 6100
Elina Heikkilä, yhteiskuntavastuu, puh. 02 8381 5201.

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti lähes 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.