TVO jätti Olkiluodon voimalaitoksen turvallisuusselvityksen Säteilyturvakeskukselle

Teollisuuden Voima Oyj on tänään jättänyt Säteilyturvakeskukselle loppuraportin koskien EU:ssa tehtäviä ydinvoimalaitosten turvallisuusselvityksiä eli niin sanottuja stressitestejä. Japanissa Fukushima Dai-ichin ydinvoimalaitoksella 11.3.2011 sattuneen onnettomuuden jälkeen Eurooppa-neuvosto päätti 25.3.2011 toteuttaa koko Euroopan laajuisen ydinvoimalaitosten turvallisuusselvityksen.

TVO ei ole selvityksen yhteydessä tunnistanut sellaisia Olkiluodon laitospaikalle ominaisia uhkia, jotka aiheuttaisivat välittömiä muutostarpeita laitosyksiköille. Tästä huolimatta selvitysprosessista on ollut hyötyä TVO:lle, ja muun muassa sähkön saannin sekä merivesijäähdytyksen estymiseen varautumista tullaan entisestään parantamaan Olkiluodon voimalaitosalueella tulevaisuudessa.

Raportin jättämistä koskeva ajankohtaisuutinen on luettavissa TVO:n verkkosivuilta osoitteesta www.tvo.fi. Sivuilla on julkaistu myös englanninkielinen tiivistelmä Säteilyturvakeskukselle toimitetusta loppuraportista.

Lisätietoja:
Y
dinturvallisuusjohtaja Esa Mannola, p. 02 8381 3100,
J
aospäällikkö Pekka Viitanen, 02 8381 3230.

 

Teollisuuden Voima Oyj on vuonna 1969 perustettu suomalainen ydinvoimayhtiö, joka tuottaa turvallisesti ja luotettavasti kohtuuhintaista sähköenergiaa suomalaisille. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus oli noin kuudesosa vuoden 2010 sähkön käytöstä Suomessa. Puhdas energiantuotanto palvelee suomalaisen yhteiskunnan lisäksi myös globaalia ympäristörasituksen vähentämistä.

Yrityksestä

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti jo 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3 EPR:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.

Tilaa

Liitteet & linkit