TVO:n yhteistoimintaneuvottelut päättyivät - irtisanomisuhan alle joutuu 42 henkilöä

Teollisuuden Voiman tammikuussa aloittamat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelut liittyivät toimintojen uudelleenjärjestelyihin ja kustannustehokkuuden parantamiseen, joilla pyritään yhtiön kilpailukyvyn varmistamiseen haasteellisilla sähköntuotantomarkkinoilla.

Ennen neuvotteluja henkilöstön vähennystarpeeksi arvioitiin enintään 110 henkilötyövuotta. Lopullisen irtisanomisuhan alle joutuu kuitenkin vain 42 henkilöä.  Näistä ylempiä toimihenkilöitä on 21, teknisiä toimihenkilöitä 7, teollisuustoimihenkilöitä 6 ja työntekijöitä 8. TVO pyrkii toteuttamaan merkittävän osan henkilöstövähennyksistä erilaisten vapaaehtoisten järjestelyjen avulla. Neuvottelujen piirissä oli lähes koko TVO:n henkilöstö, noin 700 henkeä.

Ennakoitua pienempään työsuhteiden vähenemiseen päästiin suunnitteilla olevien muiden kustannustehokkuutta parantavien toimenpiteiden ansiosta. Yhtiö on muun muassa päättänyt, että määräaikaisia työsuhteita ja ulkoisten palvelujen käyttöä vähennetään. Tämän lisäksi henkilöstömäärä vähenee lähivuosien aikana luonnollisen vaihtuvuuden kautta. Näillä toimenpiteillä TVO tavoittelee 15 miljoonan euron vuosittaisia kustannussäästöjä.  

- Kehitämme toimintaamme pitkäjänteisesti, jotta voimme olla tulevaisuudessakin kilpailukykyisiä. Kustannustehokkuuden parantamiseksi keskitämme toimintoja ja puramme päällekkäisyyksiä. Toimintamallin muutokset johtivat myös työn pysyvään vähenemiseen. Henkilöstövähennykset ovat ikäviä ja vaikeita, mutta välttämättömiä. Pyrimme tukemaan työnsä menettäviä parhain mahdollisin keinoin, toimitusjohtaja Jarmo Tanhua sanoo.

TVO on laatinut yhdessä henkilöstön edustajien kanssa työllistymistä edistävän toimintasuunnitelman, jota lähdetään toteuttamaan välittömästi. Irtisanomisuhan alaisille henkilöille tarjotaan kattavia uudelleensijoittumispalveluita sekä tukipaketteja. Myös työsuhteeseen jäävät saavat valmennusta ja tukea muutoksen kohtaamiseen.


Lisätietoja:

TVO:n toimitusjohtaja Jarmo Tanhua, puh. 02 8381 2000
(tavoitettavissa klo 12-14).

Teollisuuden Voima Oyj on vuonna 1969 perustettu ydinvoimayhtiö, joka tuottaa turvallisesti ja luotettavasti sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa Suomen vuosittaisesta sähkön käytöstä. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee suomalaista yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta.

Yrityksestä

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti jo 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3 EPR:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.

Tilaa