TVO päivitti arvionsa sille aiheutuneista kustannuksista ja menetyksistä OL3-projektin viiveeseen liittyvässä välimiesmenettelyssä

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) on toimittanut 20. lokakuuta 2014 Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) sääntöjen mukaiseen välimiesmenettelyyn päivitetyn arvion OL3-ydinvoimalaitosprojektin valmistumisen viivästymisestä aiheutuneista lisäkustannuksista ja menetyksistä sekä todennut laitostoimittajan lokakuussa 2013 toimittaman päivitetyn kannekirjelmän perusteettomaksi.

TVO:n päivittämä rahamääräinen arvio yhtiön kustannuksista ja menetyksistä on noin 2,3 miljardia euroa vuoden 2018 loppupuolelle asti, joka on laitostoimittajan syyskuussa 2014 toimittaman aikataulun mukaan OL3:n säännöllisen sähköntuotannon aloittamisen ajankohta.

Välimiesmenettely alkoi joulukuussa 2008 OL3-laitostoimittajan, AREVA-Siemens -konsortion aloitteesta. Välimiesmenettely voi kestää useita vuosia ja siinä vaaditut määrät voivat vielä päivittyä.

Kiinteähintaisella avaimet käteen -sopimuksella OL3-laitosyksikköä rakentava laitostoimittaja on vastuussa myös projektin aikataulusta.

Lisätietoja:

Risto Siilos, johtaja, Konsernipalvelut, puh. 02 8381 5100

Teollisuuden Voima Oyj on vuonna 1969 perustettu suomalainen ydinvoimayhtiö, joka tuottaa turvallisesti ja luotettavasti sähköä suomalaisille. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus oli noin kuudesosa vuoden 2013 sähkön käytöstä Suomessa. Puhdas energiantuotanto palvelee suomalaisen yhteiskunnan lisäksi myös globaalia ympäristörasituksen vähentämistä.

Yrityksestä

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti jo 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on noin kuudesosa, Olkiluoto 3 EPR:n valmistuttua liki kolmasosa, Suomen sähkön kulutuksesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.

Tilaa