Välimiesoikeus antoi ratkaisunsa varavoimadieselgeneraattoreiden toimitusta koskevassa välimiesmenettelyssä

Report this content

Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) ja Wärtsilä Finland Oy:n (Wärtsilä) välinen välimiesmenettely on päättynyt. Välimiesoikeus ratkaisi kaikki osapuolten toisilleen esittämät vaatimukset Olkiluodon ydinvoimalaitoksen varavoimana toimivien dieselgeneraattoreiden toimituksen aikatauluihin, lisäkustannuksiin ja viivästyssakkoihin liittyen. 

TVO ja Wärtsilä allekirjoittivat vuonna 2013 sopimuksen yhdeksän varavoimadieselgeneraattorin* ja niiden apujärjestelmien toimittamisesta Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2-laitosyksiköille (ns. EDG-projekti). TVO käynnisti välimiesmenettelyn Wärtsilää vastaan dieselgeneraattorien asennus- ja käyttöönottoaikatauluun liittyen lokakuussa 2020. Wärtsilä jätti vastakanteen samassa menettelyssä heinäkuussa 2021 vaatien rahallisena korvauksena lisäkustannuksista noin 40 miljoonaa euroa. 

Wärtsilä on päätöksen mukaan velvollinen asentamaan ja käyttöönottamaan dieselgeneraattorit välimiesoikeuden määräämässä aikataulussa. Lisäksi Wärtsilä velvoitettiin maksamaan TVO:lle viivästyssakkoa viivästyskorkoineen ja korvaamaan pääosin TVO:lle välimiesmenettelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut. Välimiesoikeus ei velvoittanut TVO:ta suorittamaan maksuja Wärtsilälle.*Varavoimadieselgeneraattoreilla turvataan ydinvoimaloiden sähkönsaanti mahdollisessa ydinvoimalan sähkönmenetystilanteessa. EDG-projektissa korvataan olemassa olevat kahdeksan varavoimadieselgeneraattoria uusilla, maanjäristyksen kestävillä dieselgeneraattoreilla ja rakennetaan yhdeksäs, kokonaan uusi varavoimadieselgeneraattori. Yhdeksäs dieselgeneraattori toimii erillisenä voimalaitoksena, jonka avulla nykyiset dieselgeneraattorit pystytään vaihtamaan yksi kerrallaan ydinvoimalaitosten käynnin aikana.

Teollisuuden Voima Oyj on tuottanut sähköä omistajilleen, suomalaisille teollisuus- ja energiayhtiöille, turvallisesti ja luotettavasti jo yli 40 vuotta. TVO:n Olkiluodossa tuottaman ydinsähkön osuus on Olkiluoto 3:n säännöllisen sähköntuotannon alettua noin 30 prosenttia Suomen sähkön tarpeesta. Ilmastoystävällinen ydinsähkö palvelee yhteiskuntaa ja vähentää energiantuotannon ympäristökuormitusta. Olkiluotoon on rakenteilla myös maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos.