Valtioneuvosto myönsi käyttöluvan Olkiluoto 3:lle

Report this content

Valtioneuvosto on tänään 7. maaliskuuta
myöntänyt käyttöluvan Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) Eurajoen Olkiluotoon
valmistuvalle OL3-ydinvoimalaitosyksikölle. Lupa on voimassa vuoden 2038
loppuun saakka.

Tärkeä peruste päätökselle oli Säteilyturvakeskuksen (STUK) 25. helmikuuta antama lausunto, jonka mukaan OL3:n käyttö on turvallista. STUK arvioi lausunnossaan laitoksen teknisen ja rakenteellisen turvallisuuden lisäksi, että TVO:n organisaatiolla ja työntekijöillä on kyky käyttää laitosta turvallisesti ja hallita koko ydinvoiman elinkaari, myös ydinjätehuolto.

Ydinvoimalaitoksen käyttölupa myönnetään aina määräaikaisena. TVO:lle lupa myönnettiin nyt hakemuksen mukaisesti vuoden 2038 loppuun saakka.

-          Onhan tämä historiallinen päätös. Edellisen kerran uudelle ydinvoimalaitokselle myönnettiin käyttölupa Suomessa vuonna 1979, TVO:n toimitusjohtaja Jarmo Tanhua sanoo.

-          Päätös on meille tärkeä tunnustus siitä työstä ja osaamisesta, mitä Olkiluodosta löytyy. Projekti on ollut pitkä. Käyttölupa on tärkeä askel kohti sähköntuotannon aloitusta ja sitä, että lunastamme ne odotukset, jotka OL3:n rakentamispäätökselle asetettiin liittyen Suomen sähkön huoltovarmuuteen ja päästöjen sekä tuontiriippuvuuden vähentämiseen, Tanhua jatkaa.

TVO:n tuotantojohtaja Marjo Mustonen korostaa OL3:n merkitystä valtavan mittaluokan ilmastotekona ja siinä TVO:n kykyä hallita koko ydinvoiman elinkaari.

-          Tässä yksi avainasia on ollut ennakoiva työ ja meidän asiantuntijoiden osaaminen. OL3 nousee vaikutukseltaan Suomen historian suurimmaksi ilmaston eteen tehdyksi teoksi, Mustonen sanoo.

Ydinpolttoaineen lataamista varten TVO tarvitsee vielä erillisen luvan STUK:lta. Yksi asia ennen polttoaineen lataamista on laitoksen koekäytössä havaitun primääripiirin paineistimen yhdyslinjan värähtelyn vaimentaminen. STUK tarkastaa TVO:n valitseman ratkaisun suunnitelmat, valvoo työtä ja todentaa ennen polttoaineen latausta, että muutostyöt on tehty ja ratkaisun toimivuus on testattu.

Ydinvoimalla yhdessä uusiutuvien energiantuotantomuotojen kanssa on ratkaiseva rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Nyt Suomessa käytetystä sähköstä noin 27 prosenttia tuotetaan ilmastoystävällisellä ydinvoimalla. Olkiluodon kolmannen laitosyksikön käyttöönoton jälkeen osuus nousee noin 40 prosenttiin.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jarmo Tanhua

tuotantojohtaja Marjo Mustonen

Haastattelupyynnöt:
viestintäpäällikkö Johanna Aho, puh. 040-7290822

Tilaa

Liitteet & linkit