Kulttuuri ja luovat alat = Kasvua, hyvinvointia ja uusia työpaikkoja

Tulevissa europarlamenttivaaleissa määritellään Euroopan suuntaa. Vaaleissa valitaan myös suomalainen ääni Eurooppaan. Luovan toimialan kannalta eurovaaleissa on kaksi teemaa ylitse muiden: talous ja kulttuuri. Teoston mielestä Eurooppa tarvitsee luovan alan toimintaohjelman vuosille 2014–2019. Panostukset luovaan talouteen synnyttävät uutta kasvua ja työpaikkoja.

”Suomessa luovan alan työllistämisvaikutukset ovat merkittävän suuret muihin EU-maihin verrattuna. Vain Ruotsissa ja Tanskassa luovat alat työllistävät Suomeakin enemmän. Satsaamalla uuden kasvun moottoreihin luodaan Suomeen ja Eurooppaan hyvinvointia ja uusia työpaikkoja”, sanoo 28 000 suomalaista musiikintekijää edustavan Teoston toimitusjohtaja Katri Sipilä.

Musiikkiala kasvaa, vaikka talous supistuu

Suomen musiikkialan talouden arvo oli 837,2 miljoonaa euroa vuonna 2012. Samaan aikaan kun Suomen talous on supistunut, musiikkiala on kasvanut: alan kokonaiskasvu oli 1,6 prosenttia vuosina 2011–2012. Suomen musiikkiviennin arvo on yli kaksinkertaistunut 2000-luvun alusta.  

”Parantamalla musiikintekijöiden toimintaedellytyksiä voidaan luoda vakaa pohja tulevaisuuden talouskasvulle”, Sipilä toteaa.

Teosto peräänkuuluttaa poliittisia toimia ja luovan alan toimintaohjelmaa

”Vahvan ja teollis- ja tekijänoikeuksia kunnioittavan luovan alan rakentaminen edellyttää EU-tason poliittisia toimia ja luovan alan toimintaohjelman rakentamista. Toivomme, että tulevat europarlamentaarikot pitävät huolta kasvun, työpaikkojen ja suomalaisen kulttuurin elinvoimaisuudesta myös Euroopassa”, Sipilä summaa.

Teoston teemat luovan alan toimintaohjelmaan:

  • Kulttuurialan ja luovien alojen merkitys Euroopan innovaation ja työllisyyden edistäjinä on tunnustettava kaikissa olennaisissa EU-politiikoissa ja -ohjelmissa.
  • Suotuisten olosuhteiden luominen Euroopan kulttuurialan ja luovien alojen tukemiseksi on oltava yksi EU-parlamentin ja komission päätavoitteista. Olemassa olevien direktiivien tarkistukset eivät saa heikentää luovan työn tekijöiden oikeuksia.
  • On luotava toimintaympäristö, joka turvaa luovan työn tekijöiden oikeudet.
  • Kestäviä digitaalista taloutta koskevia ratkaisuja on edistettävä. Kaikkiin tarpeellisiin ja sopiviin toimiin on ryhdyttävä sen varmistamiseksi, että uusia globaaleja digitaalialan toimijoita koskevat samat velvollisuudet ja velvoitteet kuin muitakin, ja että ne omalta osaltaan panostavat kulttuurin luomisen rahoittamiseen.
  • Taloudellinen selvitys on käynnistettävä Euroopan kulttuurialan ja luovien alojen sekä digitaalisten sisämarkkinoiden välisestä riippuvuudesta.

Lisätietoja:

Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tomi Korhonen, Teosto puh. 050 4499 575, sähköposti tomi.korhonen@teosto.fi

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry

Teosto on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon järjestö. Me Teostossa teemme aktiivisesti töitä sen eteen, että Suomessa on hyvät edellytykset tehdä musiikkia ammattimaisesti ja että suomalaista musiikkia soitetaan nyt ja tulevaisuudessa. Keräämme musiikinkäytön korvaukset ja tilitämme ne edelleen tekijöille ja kustantajille. Pidämme siis huolen siitä, että jokainen meistä voi nauttia musiikista helposti ja laillisesti ja halutessaan hyödyntää sitä oman liiketoimintansa edistämisessä. Edistämällä musiikintekijän hyvinvointia olemme mukana edistämässä koko luovan alan ja suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia ja taloudellista kasvua. Näin olemme tehneet jo vuodesta 1928. Rakkaudesta musiikkiin.

Avainsanat:

Yrityksestä

Teosto on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon järjestö. Me Teostossa teemme aktiivisesti töitä sen eteen, että Suomessa on hyvät edellytykset tehdä musiikkia ammattimaisesti ja että suomalaista musiikkia soitetaan nyt ja tulevaisuudessa. Keräämme musiikinkäytön korvaukset ja tilitämme ne edelleen tekijöille ja kustantajille. Pidämme siis huolen siitä, että jokainen meistä voi nauttia musiikista helposti ja laillisesti ja halutessaan hyödyntää sitä oman liiketoimintansa edistämisessä. Edistämällä musiikintekijän hyvinvointia olemme mukana edistämässä koko luovan alan ja suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia ja taloudellista kasvua. Näin olemme tehneet jo 85 vuotta. Rakkaudesta musiikkiin. Teosto edustaa 27 000:ta kotimaista ja noin kolmea miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikin kustantajaa. Teosto keräsi vuonna 2012 kotimaasta esityskorvauksia 46,3 miljoonaa euroa, josta toimintakulujen vähentämisen jälkeen tilitetään 87 prosenttia musiikintekijöille ja -kustantajille.

Liitteet & linkit