Kulttuuriala ja luovat alat EU:n suunnannäyttäjinä talouskriisin ratkaisussa

Tänään julkistettu Euroopan laajuinen selvitys osoittaa, että kulttuuri- ja luovat alat kuuluvat Euroopan suurimpiin työllistäjiin. Alat ovat myös kasvaneet talouskriisistä huolimatta. Selvitys esiteltiin tänään Brysselissä Euroopan komissiolle.

Euroopan tekijänoikeusjärjestöjen kattojärjestö GESACin selvitys nostaa esiin alojen merkityksen digitaalisen talouden vetureina. Kaiken kaikkiaan kulttuuri- ja luovien alojen taloudellinen merkitys Euroopalle on mittava. Alojen kokonaisarvo on 535,9 miljardia euroa. Selvityksen toteutti konsulttiyritys EY.

”Selvitys osoittaa kiistatta sen, että luova työ tuo Euroopalle kasvua ja uutta työtä. Tämä on erinomainen uutinen taantuman kourissa painiskelevalle Euroopalle”, toteaa Teoston toimitusjohtaja Katri Sipilä.

Kulttuuri- ja luovat alat tarjoavat Euroopassa työtä 7 miljoonalle ihmiselle. Ala tarjoaa vastauksia myös alati pahenevaan nuorisotyöttömyyteen.

”On ilahduttavaa, että alat työllistävät erityisesti nuoria. 19,1 % eli lähes joka viides kulttuuri- ja luovan alan työpaikka on alle 30-vuotiailla”, toteaa Sipilä.

Taloudellisen taantuman aikana (2008-2012) luovien alojen työllisyys kasvoi keskimäärin 0,7 % vuodessa, kun taas EU:n yleinen työllisyysaste pieneni saman verran.

Selvitys tukee myös tekijänoikeuden merkitystä toimivien digitaalisten markkinoiden mahdollistajana. 

”Teosto edustaa yli 28 000 suomalaista musiikin tekijää ja kustantajaa, jotka toimivat luovalla, aineettomia pääomia hyödyntävällä toimialalla. Luovan työn tekijöille toimiva tekijänoikeusjärjestelmä on välttämättömyys. Suomelle ja Euroopalle tekijänoikeuksiin perustuva elinkeinotoiminta merkitsee talouskasvua, kulttuuria ja innovaatioita”, Sipilä sanoo.

EY:n selvitys on laajin Euroopan kulttuuri- ja luovia aloja tarkasteleva selvitys. Selvityksen tilasi eurooppalaisten luovien alojen tekijäjärjestöjen kattojärjestö Gesac. Teosto on Gesacin jäsenjärjestö. Tarkemmin selvitykseen voi tutustua www.creatingeurope.eu-verkkosivuilla.

Tutustu tutkimuksen koosteeseen: TUKEA KASVULLE: EU:n kulttuurialan ja luovien alojen markkinoiden mittaaminen

Yrityksestä

Teosto on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon järjestö. Me Teostossa teemme aktiivisesti töitä sen eteen, että Suomessa on hyvät edellytykset tehdä musiikkia ammattimaisesti ja että suomalaista musiikkia soitetaan nyt ja tulevaisuudessa. Keräämme musiikinkäytön korvaukset ja tilitämme ne edelleen tekijöille ja kustantajille. Pidämme siis huolen siitä, että jokainen meistä voi nauttia musiikista helposti ja laillisesti ja halutessaan hyödyntää sitä oman liiketoimintansa edistämisessä. Edistämällä musiikintekijän hyvinvointia olemme mukana edistämässä koko luovan alan ja suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia ja taloudellista kasvua. Näin olemme tehneet jo 85 vuotta. Rakkaudesta musiikkiin. Teosto edustaa 27 000:ta kotimaista ja noin kolmea miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikin kustantajaa. Teosto keräsi vuonna 2012 kotimaasta esityskorvauksia 46,3 miljoonaa euroa, josta toimintakulujen vähentämisen jälkeen tilitetään 87 prosenttia musiikintekijöille ja -kustantajille.