Teostolta 5,3 miljoonaa euroa kotimaisille musiikintekijöille

Teosto on maksanut 18.12. joulukuun tilityksessään 5,3 miljoonaa euroa kotimaisille musiikintekijöille ja kustantajille. Tilitys koostuu pääosin kotimaasta kerätyistä musiikin esityskorvauksista, tallennuskorvauksista sekä korvauksista musiikin käytöstä online-palveluissa. Joulukuun tilityksessä korvauksia on maksettu noin 5 700 säveltäjälle, sanoittajalle, sovittajalle ja kustantajalle.

Kotimaisille tekijöille maksettava tilitys sisältää Suomessa kerättyjä esityskorvauksia 1,5 miljoonaa euroa, NCB:n keräämiä tallennus- ja online-korvauksia 2,7 miljoonaa euroa, 760 000 euroa hyvitysmaksukorvauksia ja 300 000 euroa korvauksia suomalaisten tekijöiden teosten esittämisestä ulkomailla.

Lisäksi ulkomaisille musiikintekijöille tilitetään 2,4 miljoonaa euroa Suomesta kerättyjä esityskorvauksia.

Tilitys maksetaan uudella yhteispohjoismaisella järjestelmällä

Teosto perusti huhtikuussa Polaris Nordic -yhteenliittymän tanskalaisen Kodan ja norjalaisen Tonon kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on kehittää ja hallinnoida yhteistä musiikin raportointi- ja tilitysjärjestelmää. Joulukuun tilitys onkin ensimmäinen, jonka järjestöt maksavat uudella Polaris-järjestelmällä.

Polaris-järjestelmä mahdollistaa sen, että musiikintekijät voivat tarkastella omaa tilitystään aiempaa tarkemmin tilitysalueen, teoksen tai esitysmaan mukaan.

Koda, Tono ja Teosto ovat maailman tehokkaimpien järjestöjen joukossa. Yhteisen järjestelmän myötä kustannustehokkuutta saadaan lisättyä entisestään ja järjestöt voivat vastata oikeudenomistajiensa eli säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja kustantajien asiakastarpeisiin entistä tehokkaammin ja pienemmillä kustannuksilla.

Teosto maksaa esitys- ja tallennuskorvauksia oikeudenomistajille neljästi vuodessa. Päätilitys on kesäkuussa, jolloin maksetaan suurin osa edelliseltä vuodelta laskutetuista esityskorvauksista. Teosto on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon järjestö, jonka keräämät musiikinkäytön korvaukset menevät kulu­jen vähentämisen jälkeen suoraan säveltäjille, sanoittajille, sovitta­jille ja kustantajille.

Kotimaisille tekijöille maksettujen esitys- ja tallennuskorvausten erittely

Musiikin käyttöalue Euroa  
Kaupalliset radiot 1 256 775
Suuret konsertit 19 119
Lainauskorvaukset 234 500
Teatterielokuvat 23 172
Selvinneet kiistat 11 333
Hyvitysmaksu   755 198
Ulkomaisten esitysten korvaukset 306 451
NCB:n maksamat tallennuskorvaukset 2 728 580
Yhteensä   5 335 128

Lisätietoja:

Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tomi Korhonen, Teosto, puh. 050 4499 575, sähköposti tomi.korhonen@teosto.fi

Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry

Teosto on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon järjestö. Me Teostossa teemme aktiivisesti töitä sen eteen, että Suomessa on hyvät edellytykset tehdä musiikkia ammattimaisesti ja että suomalaista musiikkia soitetaan nyt ja tulevaisuudessa. Keräämme musiikinkäytön korvaukset ja tilitämme ne edelleen tekijöille ja kustantajille. Pidämme siis huolen siitä, että jokainen meistä voi nauttia musiikista helposti ja laillisesti ja halutessaan hyödyntää sitä oman liiketoimintansa edistämisessä. Edistämällä musiikintekijän hyvinvointia olemme mukana edistämässä koko luovan alan ja suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia ja taloudellista kasvua. Näin olemme tehneet jo 85 vuotta. Rakkaudesta musiikkiin.

Teosto edustaa 27 000:ta kotimaista ja noin kolmea miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikin kustantajaa. Teosto keräsi vuonna 2012 kotimaasta esityskorvauksia 46,3 miljoonaa euroa, josta toimintakulujen vähentämisen jälkeen tilitetään 87 prosenttia musiikintekijöille ja -kustantajille.

Avainsanat:

Yrityksestä

Teosto on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon järjestö. Me Teostossa teemme aktiivisesti töitä sen eteen, että Suomessa on hyvät edellytykset tehdä musiikkia ammattimaisesti ja että suomalaista musiikkia soitetaan nyt ja tulevaisuudessa. Keräämme musiikinkäytön korvaukset ja tilitämme ne edelleen tekijöille ja kustantajille. Pidämme siis huolen siitä, että jokainen meistä voi nauttia musiikista helposti ja laillisesti ja halutessaan hyödyntää sitä oman liiketoimintansa edistämisessä. Edistämällä musiikintekijän hyvinvointia olemme mukana edistämässä koko luovan alan ja suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia ja taloudellista kasvua. Näin olemme tehneet jo 85 vuotta. Rakkaudesta musiikkiin. Teosto edustaa 27 000:ta kotimaista ja noin kolmea miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikin kustantajaa. Teosto keräsi vuonna 2012 kotimaasta esityskorvauksia 46,3 miljoonaa euroa, josta toimintakulujen vähentämisen jälkeen tilitetään 87 prosenttia musiikintekijöille ja -kustantajille.

Liitteet & linkit