Kilpailu- ja kuluttajavirasto on antanut lopullisen hyväksymispäätöksen Terveystalon ja Attendo Terveyspalvelujen yrityskaupalle, joka on tarkoitus toteuttaa 28.12.2018

Terveystalo Oyj pörssitiedote 14.12.2018 klo 13.00

Terveystalo on 17.5.2018 allekirjoitetulla  sopimuksella ostamassa Attendo AB:lta Suomen terveyspalvelut. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on tänään 14.12.2018 antanut lopullisen hyväksymispäätöksensä kaupalle, ja järjestely on tarkoitus toteuttaa 28.12.2018 edellyttäen, että kaikki toteuttamisedellytykset täyttyvät kyseisenä ajankohtana. Terveystalo tiedottaa kaupan toteuttamisesta erikseen.

"Kilpailuviraston päätös on Terveystalon näkökulmasta tärkeä askel kohti terveydenhuollon uusia palvelurakenteita, ja se tukee monimuotoisen palvelutuotannon rakentumista sekä potilaan valinnanvapautta. Päätöksen lähtökohtana on ollut turvata Suomeen vapaa kilpailu, asiakaslähtöiset palvelut ja toimivat terveydenhuollon rakenteet. Terveydenhuollon kustannukset muodostavat valtaosan kuntien kustannuksista sekä valtion kestävyysvajeesta, ja nämä haasteet on ratkaistava joko sote-uudistusta eteenpäin viemällä tai muilla tavoin yksityisen ja julkisen yhteistyötä rakentamalla. Tämäntyyppisiä päätöksiä tarvitaan avaamaan tietä uusille toimintatavoille, jotka vastaavat talouden ja lisääntyneen hoidon tarpeisiin. On kaikkien suomalaisten etu, että terveydenhuoltojärjestelmäämme kehitetään asiakaslähtöisempään suuntaan, toisin sanoen varmistetaan laadukkaat ja tehokkaat palvelut sekä potilaan valinnanvapaus", toteaa Terveystalon toimitusjohtaja Yrjö Närhinen.

"Terveystalolle järjestely on sekä strategisesti että liiketaloudellisesti merkittävä, sillä se laajentaa osaaja- ja toimipaikkaverkostoamme sekä palvelutarjontaamme ja vahvistaa siten lääkäriresurssejamme ja valmiuksiamme toimittaa palvelut asiakkaille ajantasaisesti ja laadukkaasti. Asiakkaamme hyötyvät vahvemmasta maanlaajuisesta toimijasta, joka kykenee tuottamaan kustannustehokkaita ja monimuotoisia palveluita sekä toimivia hoitoketjuja eri asiakkuusryhmille ja eri elämäntilanteisiin", Närhinen jatkaa.

Terveystalo Oyj
Viestintä

Lisätietoja antaa:
Kati Kaksonen, Johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä
Puh. +358 10 345 2034
Kati.kaksonen@terveystalo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Tärkeimmät tiedotusvälineet
www.terveystalo.com

  

Terveystalo lyhyesti
Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Valtakunnallinen verkosto kattaa noin 180 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Toimipaikkaverkostoa täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut.

Vuonna 2017 Terveystalossa asioi 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Lääkärikäyntejä tehtiin noin 3,3 miljoonaa. Terveystalossa työskentelee lähes 9 000 terveydenhuollon ammattilaista, joista noin puolet toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com 

Yrityksestä

Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille.

Tilaa