Lehdistötiedote: Terveystalo uusii johtamisrakenteensa - päätöksenteko ja palvelukehitys lähemmäs asiakasta

Terveydenhuollon toimintaympäristö elää suuressa murroksessa. Tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi Terveystalo järjestelee 1.1.2019 lähtien konsernin liiketoimintoja ja johtamisrakenteita vastatakseen entistä paremmin asiakkaiden odotuksiin ja tulevaisuuden haasteisiin. Muutoksella ei ole vaikutusta konsernin johtoryhmän kokoonpanoon. 

Terveystalon strategia nojaa lääketieteelliseen laatuun, asiakaslähtöisyyteen ja kasvuun kaikissa asiakasryhmissä. Uuden rakenteen tavoitteena on tuoda päätöksentekoa ja palvelukehitystä lähemmäs asiakasta, tukea liiketoiminnan kasvua sekä vahvistaa terveydenhuollon laadun kehittämistä ja lääketieteellistä johtamista. Muutoksen myötä myös palvelujohto ja terveydenhuollon ammattilaiset osallistuvat aiempaa tiiviimmin toiminnan ja palveluiden kehittämiseen. 

"Vahva asiakaslähtöisyys on välttämättömyys nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Uuden rakenteen myötä tavoittelemme aiempaa ketterämpää kykyä vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin sekä toisaalta varmistamme kustannustehokkuuden parantumisen jatkossakin", perustelee muutosta Terveystalon toimitusjohtaja Yrjö Närhinen.

Liiketoiminnot jakaantuvat neljään kokonaisuuteen; Julkisiin palveluihin, joita johtaa Laura Räty, Yritysterveyteen, jota johtaa Jens Jensen, Lääkärikeskus- ja sairaalaverkostoon, jota johtaa Siina Saksi, sekä Hyvinvointi-, diagnostiikka- ja digipalveluihin, joita johtaa Pia Westman.

Liiketoimintoja tukevat keskitettyjen konsernitoimintojen strategiset kumppanit. Järjestelyllä pyritään varmistamaan, että kukin liiketoiminta-alue saa riittävät lääketieteelliset ja liiketoimintaa tukevat resurssit vastatakseen eri asiakasryhmien tarpeisiin. Lääketieteellisestä regulaatiosta, hoidon laadun kehittämisestä ja lääkäreiden johtamisesta vastaa jatkossakin johtavan ylilääkärin organisaatio.

"Kuluttajatottumukset, digitalisaatio ja sote-uudistus muokkaavat koko terveys- ja hyvinvointipalvelu-markkinaa ennennäkemättömällä tavalla. Tässä muutoksessa mukana eläminen edellyttää muutosta myös Terveystalossa. Uskomme vahvasti, että tämä uusi rakenne antaa meille erinomaiset mahdollisuudet valmistautua näihin edellä mainittuihin muutoksiin sekä Attendo Terveyspalveluiden yrityskauppaan, jonka arvioimme edelleen toteutuvan vuoden 2018 lopussa", Närhinen jatkaa.

 

Terveystalo Oyj
Viestintä

 

  

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Valtakunnallinen verkosto kattaa noin 180 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Toimipaikkaverkostoa täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut.

Vuonna 2017 Terveystalossa asioi 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Lääkärikäyntejä tehtiin noin 3,3 miljoonaa. Terveystalossa työskentelee lähes 9 000 terveydenhuollon ammattilaista, joista noin puolet toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com

Yrityksestä

Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille.

Tilaa