• news.cision.com/
  • Terveystalo Oyj/
  • Lehdistötiedote: Toimitusjohtaja Yrjö Närhinen Terveystalon yhtiökokouksessa 2018: Nyt on aika kehittää Suomen terveydenhuollon järjestelmää eteenpäin

Lehdistötiedote: Toimitusjohtaja Yrjö Närhinen Terveystalon yhtiökokouksessa 2018: Nyt on aika kehittää Suomen terveydenhuollon järjestelmää eteenpäin

Report this content

 

Toimitusjohtaja Yrjö Närhinen korosti yhtiökokouspuheessaan, että yksityisellä terveydenhuollolla on aina ollut merkittävä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa ja järjestelmässä. Koko järjestelmän uudistuksen aika on nyt:  

 "Yksityisen terveydenhuollon rooli koko suomalaisessa yhteiskunnassa ja järjestelmässä on aina ollut merkittävä. Sotien jälkeen luotiin perusteet ja rakenteet hyvinvointivaltiolle, jonka mallia haettiin Euroopasta. Mukaan tarvittiin myös yksityinen sektori kantamaan osansa terveydenhuollon rahoituksesta. Tällä hetkellä yksityinen sektori kantaa merkittävän roolin järjestelmän rahoituksesta ja erityisesti hoidon saatavuudesta.

Terveydenhuollon kustannukset asukasta kohti ovat kuitenkin kaksinkertaistuneet vuosituhannen alusta eikä taitetta tälle kehitykselle ole näkyvissä. Kustannusten kasvua kiihdyttää entisestään väestön ennätysnopea ikääntyminen ja korkea elintasosairauksien esiintymistiheys. Suomi tarvitsee ratkaisuja tämän kierteen katkaisemiseksi ja nyt on aika kehittää Suomen terveydenhuollon järjestelmää yhdessä eteenpäin."

Närhinen katsoo tulevaisuuteen, jossa suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä voisi uusiutua yhdessä Terveystalon kanssa. "Sote-uudistuksen tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan tiivistä yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Yksityisen sektorin osaamista voitaisiin hyödyntää muun muassa tehokkaassa resurssien hyödyntämisessä ja digitalisten palveluiden käytössä saatavuuden parantamiseksi. Koko toimialan kehittyminen edellyttää monimuotoisia markkinoita ja kilpailua. Esimerkiksi Suomen väestömäärä ja työterveysjärjestelmä tarjoaa erinomaisen alustan monien asioiden kehittämiselle - terveydenhuollon haasteet ovat globaaleja ja meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus synnyttää globaalisti merkittäviä ratkaisuja. Tarvitaan yksilöllistä, ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa, jossa yksilö osallistuu vahvasti omaan hoitoonsa, mutta joka perustuu aktiiviseen kommunikaatioon terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Yhdessä voimme tehdä Suomesta terveydenhuollon edelläkävijän."   

Lopuksi Närhinen kiitti henkilöstöä ja asiakkaita menestyksekkäästä vuodesta ja korosti laatutyön merkitystä: "Iso kiitos Terveystalon menestyksestä kuuluu koko Terveystalo-tiimille ja asiakkaillemme. Jatkamme toimintamme määrätietoista kehittämistä ja haluamme samalla kirittää koko toimialaa suomalaisen yhteiskunnan hyväksi."

 

 Terveystalo Oyj

  

Lisätietoja:

Terveystalon viestintä, mediapäivystys, p. 050 358 1170, viestinta@terveystalo.com

  

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Valtakunnallinen verkosto kattaa noin 180 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Toimipaikkaverkostoa täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut.

 Vuonna 2017 Terveystalossa asioi 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Lääkärikäyntejä tehtiin noin 3,3 miljoonaa. Terveystalossa työskentelee lähes 9 000 terveydenhuollon ammattilaista, joista noin puolet toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com

 

Tilaa