Muutoksia Terveystalon johtoryhmässä

Report this content

Terveystalo Oyj Pörssitiedote 28.4.2022 klo 9.01 

Terveystalon talousjohtaja Ilkka Laurila on päättänyt jättää yhtiön. Vuodesta 2015 talousjohtajana työskennellyt Laurila jatkaa tehtävässään heinäkuun 2022 loppuun saakka. Yhtiö käynnistää välittömästi uuden talousjohtajan haun. Julkisten palveluiden johtaja ja johtoryhmän jäsen Mikko Tainio on nimitetty Terveystalon väliaikaiseksi talousjohtajaksi ja Ville Salmi Julkisten palveluiden väliaikaiseksi johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.8.2022 alkaen. 

"Ilkka on ollut viimeisten 10 vuoden aikana keskeisessä roolissa Terveystalon kasvussa johtavaksi Pohjoismaiseksi toimijaksi ja alan kannattavimmaksi yritykseksi. Viime vuonna saavutimme kaikki taloudelliset tavoitteemme ja vahvan taloudellisen asemamme ansioista meillä on kyky investoida kasvuun. Kiitän lämpimästi Ilkkaa erinomaisesta työstä ja toivotan menestystä uuteen", sanoo Terveystalon toimitusjohtaja Ville Iho  

"Toukokuussa tulee 10 vuotta täyteen siitä, kun aloitin Terveystalossa. Siihen aikaan on mahtunut huikea määrä yhteisiä saavutuksia ja tapahtumia. Helpompi olisi luetella mitä emme ole tehneet. Se lista olisi lyhyt. Vaikka yhteinen matka tällä erää lähestyy loppuaan, tulee Terveystalon menestystarina jatkumaan huikeana", Ilkka Laurila sanoo. 

Terveystalon kasvuliiketoimintojen johtaja ja johtoryhmän jäsen Petri Keksi on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä kesäkuun 2022 loppuun mennessä. Osana Terveystalon uutta toimintamallia Kasvuliiketoiminnot integroidaan osaksi ydinliiketoimintaa. 

"Petri on ollut mukana rakentamassa Terveystaloa lähes koko yhtiön historian ajan. Viimeisten kahden vuoden aikana Kasvuliiketoiminnot ovat kypsyneet Petrin johdolla vaiheeseen, jossa ne ovat valmiita siirtymään osaksi ydinliiketoimintaa. Kiitän Petriä lämpimästi hänen ansiokkaasta panoksestaan Terveystalon kasvumatkalla ja toivotan menestyksekästä jatkoa", sanoo Ville Iho  

"Kesäkuussa tulee täyteen 15 vuotta aloituksestani Terveystalossa. On ollut todellinen etuoikeus päästä useassa eri roolissa rakentamaan ja kasvattamaan Terveystalosta suomalaisen terveydenhuollon markkinajohtaja. Pitkän Terveystalo-uran jälkeen ja Kasvuliiketoimintojen eri osa-alueiden ollessa samaan aikaan valmiita integroitavaksi osaksi ydinliiketoimintaa, on hyvä aika muutokselle. Terveystalo on upea yhtiö ja se tulee varmasti menestymään myös jatkossa erinomaisesti", Petri Keksi sanoo. 

Terveystalo Oyj 

Lisätietoja: 
Viestintäjohtaja Kati Kaksonen  
Puh. 010 345 2034  
kati.kaksonen@terveystalo.com 

Jakelu: 

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.terveystalo.com  

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sekä hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta, 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 360 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 120 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2021 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin noin 8 miljoonaa, joista noin neljännes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 15 500 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com

Tilaa