Muutoksia Terveystalon johtoryhmässä

Report this content

Terveystalo Oyj, pörssitiedote 14.10.2022 klo 9.02

Terveystalo suunnittelee toimintamallin ja organisaatiorakenteen muuttamista pitkän aikavälin arvonluonnin, asiakaslähtöisyyden ja 14.10.2022 julkaistun tulosparannusohjelman toteuttamisen vahvistamiseksi. Suunnitelluilla muutoksilla selkiytetään rooleja ja vastuita, vahvistetaan erillisten liiketoimintojen itsenäistä ja tehokasta johtamista sekä vahvistetaan ehjien hoitopolkujen ja laadukkaan hoidon toteutumista.

Uusi organisaatio muodostuisi kolmesta liiketoiminta-alueesta: Terveydenhuollon palveluista, Portfolioliiketoiminnoista sekä Feelgood Ruotsista.


Muutokset Terveystalon johtoryhmässä

Toimintamallin ja organisaatiomuutosten myötä johtoryhmän nykyjäsenten vastuualueet muuttuvat seuraavasti:

 • Siina Saksi, Operatiivinen johtaja, Terveydenhuollon palvelut
  Suunniteltu organisaatio vastaisi Terveydenhuollon palveluiden operatiivisista toiminnoista.
 • Marja-Leena Tuomola, Kaupallinen johtaja, Terveydenhuollon palvelut
  Suunniteltu organisaatio vastaisi Terveydenhuollon palveluiden kaupallisista toiminnoista kaikissa asiakassegmenteissä.
 • Mikko Tainio, Liiketoimintajohtaja, Portfolioliiketoiminnat
  Suunniteltuihin Portfolioliiketoimintoihin kuuluisivat ulkoistusliiketoiminta, henkilöstövuokraus, julkisen sektorin digitaaliset palvelut, suunterveys, sekä kuntoutus-, lastensuojelu- ja hierontapalvelut ja -koulutus. Muutoksella vahvistetaan näiden liiketoimintojen itsenäistä kehitystä ja johtamista.


  Tainio jatkaa väliaikaisesti talousjohtajana tehtävään nimitetyn Juuso Pajusen aloitukseen saakka.

Terveystalon johtoryhmään kuuluu jatkossa yllä mainittujen johtajien lisäksi johtava ylilääkäri Petri Bono, marraskuun lopussa tehtävässään aloittava talousjohtaja Juuso Pajunen, digitaalisen liiketoiminnan johtaja Kati Sulin, sekä henkilöstöjohtaja Minttu Sinisalo.

Kaikki edellä mainitut raportoivat toimitusjohtaja Ville Iholle.

Elina Saviharju jatkaa yhtiön lakiasiainjohtajana.

Uudessa toimintamallissa kuluttajaliiketoiminnan rooli muuttuu ja Kuluttajaliiketoiminnan johtaja Veera Siivonen on päättänyt jättää yhtiön tehtyään menestyksekkään ja tuloksellisen uran yhtiössä.

Johtoryhmän muutokset astuvat voimaan 1.11.2022.


Terveystalo Oyj

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.terveystalo.com

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sekä hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta, 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 360 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 120 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2021 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin noin 8 miljoonaa, joista noin neljännes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 15 500 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com

Tilaa