• news.cision.com/
  • Terveystalo Oyj/
  • Näin Suomi voi vuonna 2022: Sairauspoissaolojen määrä kasvoi runsaasti ja ne koskettivat yhä useampaa työnantajaa

Näin Suomi voi vuonna 2022: Sairauspoissaolojen määrä kasvoi runsaasti ja ne koskettivat yhä useampaa työnantajaa

Report this content

Terveystalon datasta selviää, että työikäisten sairastaminen kasvoi kymmeniä prosentteja vertailtaessa vuotta 2022 vuoden 2021 tilastoon. Sairastaminen myös näkyi yhä useammalla työpaikalla, sillä loppuvuoden flunssa-aalto oli poikkeuksellisen voimakas ja kontrasti koronavuosien sairastamiseen oli suuri. Mielenterveysperusteiset sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyvät poissaolot olivat molemmat laskusuunnassa, mutta muutosta ei voida pitää pelkästään positiivisena.

Infektioihin liittyvät sairastapaukset kasvoivat voimakkaasti

Ero vuosien 2021 ja 2022 välillä on infektiopoissaolojen osalta jopa 82%, mutta vertailukelpoisuuden varmistamiseksi Terveystalon datassa on analysoitu myös aineistoja koronapandemiaa edeltäviltä vuosilta.

Hengityselininfektioiden suhteen vuosi 2022 alkoi hiukan korkeammalla tasolla kuin vuosi 2021, mutta verrattuna aikaan ennen koronapandemiaa, vuoden 2022 alkuvuosi oli selvästi matalammalla tasolla. Samoin vuoden 2022 toukokuusta alkaen aina joulukuulle asti hengityselininfektioista johtuvien sairauspoissaolojen määrä noudatti hyvin samaa tasoa mitä vuosina 2017-2019. Sen sijaan joulukuu 2022 oli selkeästi kaikkien seurantavuosien korkein taso, sillä vertailtaessa joulukuuta 2022 ns. normaalin vuoden 2019 joulukuulle, infektioista johtuvien poissaolojen määrä oli jopa 42% korkeampi.

Koronavuosina 2020 ja 2021 infektioihin liittyviä poissaoloja oli maltillisesti osin koronaepidemiaan liittyvien rajoitusten vuoksi, minkä vuoksi työnantajat olivat jo ehtineet tottua tiettyyn sairastamisen tasoon. Syksyn ja loppuvuoden aikainen lukuisten flunssavirusten liikkeelläolo aiheutti myös poissaoloissa räjähdysmäisen kasvun, mikä tuotti varmuudella haasteita työjärjestelyihin lukuisissa organisaatioissa, sanoo työterveyshuollon ylilääkäri Jukka Pitkänen Terveystalosta.

Myös omailmoitteisista lyhyistä (1-10 päivän) sairastapauksista johtuvat poissaolot kasvoivat vuoden 2022 aikana. Nämä tilastoidaan Terveystalossa kategoriaan Muut, jonka kasvu vuoden 2022 aikana oli 61%.

– Koronapandemian myötä useissa asiakasorganisaatioissamme on otettu käyttöön omailmoitusmalli, joka tuo joustavuutta työhön ja viestii luottamuksesta. On kaikkien etu, että käytäntöä hyödynnetään; työnantajalle ja työntekijälle tämä säästää aikaa, vaivaa ja rahaa, minkä lisäksi käytäntö myös vähentää terveydenhuollon resurssien väärinkäyttöä ja auttaa suuntaamaan ammattilaisten aikaa paremmin, täydentää Pitkänen.

Mielenterveyden poissaolot kertovat sinnittelystä

Mielenterveysperusteiset poissaolot ovat olleet jo useamman vuoden kiinnostuksen kohteena, sillä niiden määrä on kasvanut koko 2000-luvun ajan. Terveystalon tilastoista selviää, että alkuvuodesta 2022 trendi jatkui ennallaan ja mielenterveyden poissaolot pysyivät vuoden 2021 tasoa korkeampana.

Sodan julistaminen Ukrainaan vavisutti odotetusti turvallisuuden tunnettamme ja nostatti huolta, joka näkyi erityisesti matalan kynnyksen palvelun yhteydenoton syissä sekä vastaanotoilla alkukeväällä. Uusi kriisitilanne tuli edellisen, psyykkistä kuormitusta aiheuttaneen poikkeuksellisen ajanjakson, eli pandemian kanssa osittain limittäin. Emme päässeetkään siirtymään takaisin normaaliin arkeen, vaan sopeutumiskykyä ja voimia tarvittiin jälleen, sanoo Terveystalon johtava psykologi Tuija Turunen.

Koko vuotta 2022 tarkastellessa poissaoloissa tapahtui kuitenkin selkeä notkahdus syksyllä ja mielenterveysperusteisia sairauspoissaoloja oli lopulta 5% vähemmän kuin vuonna 2021.

Vaikka kuinka miellyttävältä tuntuisi ajatus siitä, että ihmiset aidosti voisivat paremmin, on notkahduksessa todennäköisesti kyse pikemminkin 90-luvun lama-ajalta jo tutuksi tulleesta ilmiöstä sinnittelystä. Kun uhka tulee lähelle, ja alkaa vaikuttaa arkeemme, käperrymme sisäänpäin ja keskitymme perusarjesta selviämiseen, Turunen kertoo.

Sodan seuraukset ulottuvat arkeen myös meillä Suomessa: inflaatio, asuntolainojen korkojen nousu, energiapula, työllisyyden tulevaisuuden näkymät, nämä kaikki vaikuttavat meidän jokaisen omaan elämään. Erityisesti jos oma toimeentulo huolettaa, ei välttämättä uskalleta tunnustaa omaan jaksamiseen liittyviä haasteita ja sinnitellään töissä, Turunen jatkaa.

Terveystalon datasta selviää, että poissaolojen muutos on ollut suhteellisesti suurinta ruuhkavuosia elävässä ikäluokassa 3040-vuotiaissa, joidena on usein huolehdittava oman toimeentulonsa lisäksi myös perheestä.

Matalan kynnyksen vastaanotoillamme onkin erityisesti loppuvuoden aikana yhä useammin autettu itsetuhoisista ajatuksista kärsiviä ja huolta on ollut myös koko perheen, erityisesti lasten hyvinvoinnista.   Jotta emme yhteiskuntana toistaisi lama-ajan virheitä, organisaatioissa tulisi luoda psykologisesti turvallinen ympäristö, jossa toiminta on mahdollisimman ennakoitavaa ja rakentaa luottamusta ja varmuutta. Huolehtimalla vanhemmista tuemme myös seuraavan sukupolven työkykyä, Turunen neuvoo.

Pitkät poissaolot lyhenevät oikea-aikaisen hoidon ansiosta

Pitkien mielenterveysperusteisten sairauspoissaolojen määrässä ei juurikaan havaita muutosta viimeisten vuosien välillä, mutta lyhyet poissaolojaksot ovat hiukan kasvaneet vuoden 2022 aikana. Tähän trendimuutokseen vaikuttaa ennaltaehkäisevä työ, jossa yhtenä olennaisena elementtinä on työterveyden lyhytpsykoterapia.

– Jo aiemmin julkaisemassamme selvityksessä havaittiin, että mielenterveyteen liittyvät sairauspoissaolot vähenivät työterveysasiakkaillamme noin 40 prosenttia, kun työntekijöille mahdollistettiin lyhytpsykoterapiajakso osana työterveyttä. Siirtymä pitkistä poissaolojaksoista lyhyisiin kertoo, että kun hoito on aloitettu ajoissa, poissaolojaksot eivät pitkity ja mielenterveyden häiriö muutu yhä vakavammaksi, Pitkänen kuvaa.

Tuki- ja liikuntaelinvaivojen poissaoloissa näkyy pitkäjänteinen kehitystyö

Muiden poissaolojen kasvaessa, tuki- ja liikuntaelinvaivoihin liittyvät poissaolot ovat laskeneet merkittävästi. Trendi on ollut laskusuunnassa jo pidempään, mutta vuoden 2022 aikana havaittu 13 prosentin muutos on tavanomaiseen muutokseen verrattuna suuri. Ajurina muutokselle on toiminut työterveyshuoltolain uudistus, jossa työfysioterapeutit palasivat työterveyden ammattihenkilön asemaan vuoden 2022 alusta.

– Lakimuutoksen myötä uudistimme omat toimintamallimme siten, että työfysioterapeutit ovat entistä vahvemmin mukana työyhteisön ennaltaehkäisevässä työssä. Tavoitteenamme oli myös ohjata tuki- ja liikuntaelinvaivoissa suoraan ammattilaiselle, joka tuntee fyysisen työympäristön ja osaa siten neuvoa potilaalle rajoitteet huomioivia työn tekemisen tapoja. Suoraviivaisemmat hoitopolut näkyvät nyt työkykyisyyden paranemisena ja poissaolojen vähentymisenä, toteaa Terveystalon johtava työfysioterapeutti Janina Achrén.

Eniten suomalaisia vaivaa edelleen selkä, johon liittyvät vaivat kattavat kolmanneksen tuki- ja liikuntaelinpoissaoloista.

– Terveystalossa on ollut koko vuoden 2022 ajan käytössä epäspesifin alaselkäkivun digitaalinen hoitopolku, joka tukee asiakkaan omahoitoa vastaanottojen välillä. Siinä missä lakimuutos tukee hoidon käynnistymistä oikealla asiantuntijalla, digitaalinen hoitopolku varmistaa, että hoitopolku jatkuu katkeamattomana ja vaiva saadaan kuntoon, Pitkänen kertoo.

Terveystalon mediapäivystys
050 358 1170
viestinta@terveystalo.com

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sekä hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta, 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 370 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 155 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2022 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin noin 8,5 miljoonaa, joista noin neljännes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 16 800 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. www.terveystalo.com

Avainsanat:

Tilaa