Poikkeusolot vallitsevat myös työpaikoilla – esimies, muista nämä

Kriisissä punnitaan johtamisen laatu. Esimiehen kannattaa huomioida, että katseet suuntautuvat nyt häneen.

 

Koronapandemian kaltainen kriisi tuhoaa rutiinit ja niiden synnyttämän turvallisuudentunteen myös työpaikoilla. Työntekijät ovat äärimmäisen sopeutuvia, mutta tilanteeseen mukautumisen edellytyksenä on uusien rutiinien luominen. Tässä esimiehellä on erittäin keskeinen rooli.


– Esimiehen heikkoudet ja vahvuudet nousevat esiin poikkeusolosuhteissa. Tärkeintä on, ettei lamaannu, vaan jatkaa johtamista tiedostaen samalla, että oma tiimi tarvitsee tukea nyt normaalia enemmän, muistuttaa Terveystalon johtava työterveyspsykologi Antti Aro.

 

Panosta palavereihin


Tutuille tiimipalavereille ja vakiintuneille esimies-alais-keskusteluille kannattaa järjestää aikaa myös poikkeusoloissa. Monet kohtaamiset hoidetaan nyt etäyhteyksien välityksellä. Etäpalavereissa esimiehen on tärkeää aktivoida kaikkia osallistujia mukaan keskusteluun esittämällä suoria kysymyksiä ja käyttämällä ihmisten etunimiä.


Etäkokous kuluttaa tutkitusti aivan eri tavalla voimia perinteiseen kasvotusten käytyyn palaveriin verrattuna, sillä etäpalaverissa ihminen joutuu jatkuvasti ylläpitämään aivoissaan kuvaa keskustelukumppanistaan.

 

– Voisikin olla hyvä idea avata etäyhteyksiin myös videoyhteys, ainakin osaan palavereista. Se loisi myös sosiaalista painetta keskittyä tilanteeseen, Aro huomauttaa.

 

Poikkeusolosuhteissa korostuu myös oikean tiedon merkitys. Esimiehen olisi hyvä välttää kaikenlaista tilanteen vaahdottamista. Rauhallisuuden lisäksi omaa viestiä kannattaa yksinkertaistaa, sillä kriisissä tiedon prosessointi on hitaampaa. Mieti, mitä sanot ja sano se selkeästi. Varmista, että tiimisi ymmärsi asian oikein.

 

Pura huolia ja kannusta palautumiseen

 

Koronapandemia saattaa aiheuttaa työyhteisössä myös epäreiluuden tunnetta. Jotkut työtehtävät on helppo hoitaa turvallisesti etäyhteyksien päästä, osa on hoidettava altistumisvaarassa muiden ihmisten kanssa. Miten esimiehen kannattaisi huomioida tilanne johtamisessaan?

 

– Perustele faktoilla. Kerro, mitä kaikkea työpaikalla on tehty tartuntariskin vähentämiseksi ja osallista kaikki pohtimaan uusia toimenpiteitä. Turvallisuuden tunne syntyy yhteisen keskustelun kautta – kun jokainen hoksaa, että työnantaja haluaa vilpittömästi tehdä kaikkensa henkilöstön suojelemiseksi, Aro neuvoo.

 

– Huolien yhteisen purkamisen lisäksi kannattaa avoimesti ja läpinäkyvästi kertoa erikoisjärjestelyistä, jottei synny epäluuloja suosimisesta. Ihmiset yleensä hyväksyvät järjestelyt, kunhan niitä ei yritetä peitellä.

 

Työkyvyn johtamisen näkökulmasta esimiehen kannattaa nyt olla erityisen kiinnostunut alaistensa palautumisesta. Esimies-alais-keskusteluissa voi kysellä, milloin työntekijä on viimeksi ehtinyt tehdä jotain rentouttavaa ja mitä ajatuksia poikkeustilanne herättää.

 

– Kotona karanteenissa tai pakotetussa etätyössä oleminen provosoi ahdistusta ja masennusta. Vireyden ylläpitäminen on nyt todella tärkeää, Aro painottaa.

 

Lisätietoa medialle:

Terveystalon viestintä/mediapäivystys, p. 050 358 1170, viestinta@terveystalo.com
Kysy meiltä asiantuntijaa myös muihin terveysaiheisiin!

 

Terveystalo lyhyesti
Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Valtakunnallinen verkostomme kattaa noin 300 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Toimipaikkaverkostoa täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut.

 

Vuonna 2019 Terveystalossa asioi 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Lääkärikäyntejä tehtiin noin 3,7 miljoonaa. Terveystalossa työskentelee yli 13 000 terveydenhuollon ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com

 

Avainsanat:

Tilaa