Terveystalo hakee kasvua kuluttajaliiketoiminnasta – Taneli Hirvola kuluttajatuotejohtajaksi

Report this content

Asiakkaan tarpeista ponnistava, kokonaisvaltaiseen hyvinvointi- ja terveyspalveluiden tarjoamaan perustuva kuluttajaliiketoiminnan kasvu on yksi Terveystalon strategiakauden keskeisistä painopisteistä. Strategian toimeenpanoa vauhdittaakseen Terveystalo on nimittänyt kuluttajatuotejohtajaksi pitkän linjan terveysliiketoiminnan ammattilaisen, DI Taneli Hirvolan. Taneli raportoi kuluttajaliiketoiminnasta vastaavalle johtajalle Veera Siivoselle ja on kuluttajaliiketoiminnan johtoryhmän jäsen. Hän aloittaa uudessa tehtävässään 1.4.2021. 

"Haluamme Terveystalossa tarjota kokonaisvaltaisemman valikoiman terveys- ja hyvinvointipalveluita asiakkaillemme – matalan kynnyksen hyvinvointipalveluista erikoissairaanhoitoon. Tanelin tavoitteena on uudistaa palveluvalikoimaamme asiakaslähtöisemmäksi ja tuotteistaa uusia kokonaisuuksia vastaamaan eri asiakasryhmien tarpeisiin. Tanelilla on vahvan terveystoimialan liiketoimintaymmärryksen lisäksi myös kokemusta kuluttajaliiketoiminnan kehittämisestä ja tämä on loistava yhdistelmä uuteen rooliin", Terveystalon kuluttajaliiketoiminnasta vastaava johtaja Veera Siivonen iloitsee. 

Taneli Hirvolalla on laaja-alainen kokemus terveydenhuollon eri toimialoilta (yksityinen ja julkinen terveydenhuolto, sosiaalipalvelut, lääketeollisuus, ja terveysteknologia) Suomessa ja kansainvälisesti. Hänellä on 10 vuoden kokemus liikkeenjohdon konsulttina liiketoiminnan kehitysprojektien johtamisesta sekä vaikuttavien, asiakaskeskeisten terveyspalveluiden luomisesta. Taneli Hirvola siirtyy Terveystaloon Boston Consulting Groupista, missä hän johti terveydenhuollon konsultointia Suomessa. 

”Terveyspalveluiden tarjoajien tärkein tehtävä on tuottaa mitatusti laadukasta hoitoa asiakkailleen järkevin kustannuksin – on sitten kyse hyvinvoinnin edistämisestä, sairauksien ennaltaehkäisystä tai hoidosta. Yksityisellä sektorilla on tulevaisuudessa entistä tärkeämpi rooli hoitoketjun alkupäässä asiakaslähtöisten hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kehittämisessä, mikä auttaa parantamaan ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua, sekä osaltaan myös hillitsemään julkisen vaativan erikoissairaanhoidon kustannusten nousua. Terveydenhuollon digitalisaation edelläkävijänä Terveystalolla on ainutlaatuinen mahdollisuus tuoda kuluttajille dataan ja digitaalisiin ratkaisuihin perustuvia, eri asiakasryhmille kohdistettuja terveys- ja hyvinvointipalveluita. Haluamme olla muutoksentekijöitä tässä yhteiskunnallisesti tärkeässä tehtävässä”, Taneli Hirvola sanoo. 

Kuva Taneli Hirvolasta

Lisätietoa medialle: 
Kuluttajatuotejohtaja Taneli Hirvola, p 040 160 9358 
Kuluttajaliiketoiminnan liiketoimintajohtaja Veera Siivonen, p. 040 723 6614 

Terveystalo lyhyesti 
Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys, jonka tavoitteena on voimaannuttaa elinikäiseen terveyteen ja hyvinvointiin ja rakentaa terveempää yhteiskuntaa.  Yhtiö tarjoaa kokonaisvaltaisia hyvinvoinnin, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille, sekä julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta, 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös yli 300 toimipaikkaa ympäri Suomen.  

Vuonna 2020 Terveystalossa asioi 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Asiakaskäyntejä tehtiin noin 6,9 miljoonaa, joista yli neljännes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yli 13 000 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com 

Avainsanat:

Tilaa