• news.cision.com/
 • Terveystalo Oyj/
 • Terveystalo julkistaa suunnitellun listautumisantinsa kiinteän merkintähinnan ja lisätietoa liittyen sen osakkeiden listaamiseen Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle

Terveystalo julkistaa suunnitellun listautumisantinsa kiinteän merkintähinnan ja lisätietoa liittyen sen osakkeiden listaamiseen Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle

Report this content

TERVEYSTALO OYJ                                                                                                  27.9.2017, klo 11.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIAAN, KANADAAN, HONGKONGIN KIINAN KANSANTASAVALLAN ERITYISHALLINTOALUEELLE, JAPANIIN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI YHDYSVALTOIHIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Terveystalo julkistaa suunnitellun listautumisantinsa kiinteän merkintähinnan ja lisätietoa liittyen sen osakkeiden listaamiseen Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle

Terveystalo Oyj ("Terveystalo" tai "Yhtiö"), julkistaa suunniteltuun listautumisantiinsa ("Listautumisanti") liittyvän osakeannin ja -myynnin merkintähinnan. Yhtiö tiedotti 14.9.2017 suunnittelevansa listautumista Nasdaq Helsinki Oy:n ("Helsingin Pörssi") pörssilistalle ("Listautuminen").

Listautumisanti lyhyesti:

 • Ottaen huomioon Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman, Hartwall Capital Oy Ab:n, Rettig Group Oy Ab:n ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon ("Ankkurisijoittajat") merkintäsitoumukset sekä muut hintaan vaikuttavat perusteet, Yhtiö ja EQT ovat asettaneet Listautumisannille kiinteän merkintähinnan 9,76 euroa osakkeelta ("Merkintähinta").
   
 • Yhtiön tavoitteena on kerätä osakeannilla noin 100 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla vähintään 10 245 902 ja enintään 10 305 533 Yhtiön uutta osaketta ("Uudet Osakkeet") merkittäväksi ("Osakeanti").
   
 • Yhtiön markkina-arvo on noin 1 250 miljoonaa euroa olettaen, että Listautumisannissa tarjotaan ja merkitään enimmäismäärä Uusia Osakkeita.
   
 • Lotta Holding I S.à r.l. ("EQT") ja tietyt muut Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat (yhdessä EQT:n kanssa "Myyvät Osakkeenomistajat") tarjoavat myytäväksi alustavasti enintään 62 689 110 Yhtiön olemassa olevaa osaketta ("Myyntiosakkeet" ja yhdessä Uusien Osakkeiden ja Lisäosakkeiden (kuten määritelty jäljempänä) kanssa "Tarjottavat Osakkeet") ("Osakemyynti"). Myyntiosakkeiden alustavan enimmäismäärän lisäksi EQT voi päättää kasvattaa Myyntiosakkeiden määrää enintään 5 122 433 Myyntiosakkeella.
   
 • Listautumisanti koostuu (i) yleisöannista yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa ("Yleisöanti"), (ii) private placement -järjestelyistä institutionaalisille sijoittajille Suomessa ja kansainvälisesti ("Instituutioanti") ja (iii) henkilöstöannista Yhtiön tai sen kokonaan omistamien tytäryhtiöiden kaikille Suomessa vakituisessa työsuhteessa merkintäaikana oleville työntekijöille, hallituksen jäsenille ja Terveystalon toimitusjohtajalle ("Henkilöstöanti"). Henkilöstöannissa tarjotaan ainoastaan Uusia Osakkeita ja sovelletaan Merkintähintaa alhaisempaa merkintähintaa. Yhtiö voi asettaa terveydenhuollon ammattitehtävissä Yhtiössä toimivat henkilöt, jotka eivät ole oikeutettuja osallistumaan Henkilöstöantiin, etusijalle allokoitaessa Tarjottavia Osakkeita Yleisö­annissa.
   
 • Tarjottavat Osakkeet (pois lukien 5 122 433 Myyntiosaketta, jotka EQT:n päätöksellä voidaan myydä Myyntiosakkeiden alustavan enimmäismäärän lisäksi) vastaavat noin 57,0 prosenttia Yhtiön osakkeista ("Osakkeet") ja kaikkien Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen (ilman jäljempänä määritellyn Lisäosakeoption mukaisia Lisäosakkeita) olettaen, että Listautumisannissa tarjotaan ja merkitään enimmäismäärä Uusia Osakkeita. Tarjottavat Osakkeet (mukaan lukien 5 122 433 Myyntiosaketta, jotka EQT:n päätöksellä voidaan myydä Myyntiosakkeiden alustavan enimmäismäärän lisäksi) vastaavat noin 61,0 prosenttia Osakkeista ja kaikkien Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen olettaen, että Listautumisannissa tarjotaan ja merkitään enimmäismäärä Uusia Osakkeita, ja noin 70,1 prosenttia Osakkeista ja kaikkien Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä Osakeannin jälkeen, jos myös jäljempänä määritelty Lisäosakeoptio käytetään täysimääräisenä.
   
 • Listautumisen yhteydessä Yhtiö ja Myyvät Osakkeenomistajat, sekä muut Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat sitoutuisivat 180 päivän ja yhtiön johto ja hallituksen jäsenet 360 päivän pituisiin Osakkeiden luovutusrajoituksiin.
   
 • Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Hartwall Capital Oy Ab, Rettig Group Oy Ab ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ovat kukin erikseen syyskuussa 2017 antaneet Listautumisantiin liittyen merkintäsitoumuksia, joiden nojalla Ankkurisijoittajat ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään Tarjottavia Osakkeita Merkintähintaan tietyin edellytyksin.
   
 • Listautumisannin arvo on noin 876 miljoonaa euroa olettaen, että Listautumisannissa tarjotaan ja merkitään enimmäismäärä Uusia Osakkeita, Myyvät Osakkeenomistajat myyvät enimmäismäärän Myyntiosakkeita (mukaan lukien 5 122 433 Myyntiosaketta, jotka EQT:n päätöksellä voidaan myydä Myyntiosakkeiden alustavan enimmäismäärän lisäksi), ja olettaen, että Lisäosakeoptio (määritelty jäljempänä) käytetään täysimääräisesti.
   
 • Yhtiön 26.9.2017 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti, että Yhtiön kuusi osakelajia yhdistetään yhdeksi ainoaksi osakelajiksi ehdollisena Listautumisen toteutumiselle. Osakelajien yhdistämisen jälkeen kukin Yhtiön Osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Yhtiökokous päätti lisäksi valtuuttaa Yhtiön hallituksen muun muassa laskemaan liikkeeseen uusia osakkeita maksutta nykyisille osakkeenomistajille näiden omistuksen suhteessa ("Osakesplit"). Tässä tiedotteessa mainittu Listautumisantia edeltävä osakemäärä tarkoittaa Yhtiön Osakkeita osakelajien yhdistämisen ja Osakesplitin jälkeen.
   
 • Ennen Listautumisantia EQT omistaa noin 79,7 prosenttia Osakkeista ja 80,6 prosenttia äänistä. EQT omistaisi välittömästi Listautumisannin jälkeen noin 15,8 prosenttia Yhtiön kaikista Osakkeista ja äänistä olettaen, että EQT myy 59 614 666 Myyntiosaketta ja että Listautumisannissa tarjotaan ja merkitään enimmäismäärä Uusia Osakkeita (sisältäen 10 949 196 Lisäosakkeen Lisäosakeoption ja olettaen, että EQT ei päätä kasvattaa Myyntiosakkeiden määrää). EQT omistaisi välittömästi Listautumisannin jälkeen noin 11,3 prosenttia Yhtiön kaikista Osakkeista ja äänistä olettaen, että EQT myy 59 614 666 Myyntiosaketta ja että Listautumisannissa tarjotaan ja merkitään enimmäismäärä Uusia Osakkeita (sisältäen 11 717 560 Lisäosakkeen Lisäosakeoption ja olettaen, että EQT päättää kasvattaa Myyntiosakkeiden määrää 5 122 433 Myyntiosakkeella).
   
 • Yhtiö ja Myyvät Osakkeenomistajat ovat nimittäneet Carnegie Investment Bank AB:n ("Carnegie"), Morgan Stanley & Co. International plc:n ("Morgan Stanley") ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttorin ("SEB") toimimaan suunnitellun Listautumisannin pääjärjestäjinä ("Pääjärjestäjät"), ja Jefferies International Limitedin ("Jefferies") ja OP Yrityspankki Oyj:n ("OP") järjestäjinä (Pääjärjestäjät, Jefferies ja OP yhdessä "Järjestäjät", ja kukin erikseen "Järjestäjä"). Lazard & Co, Limited on Yhtiön taloudellinen neuvonantaja suunnitellussa Listautumisannissa. Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy ja Kirkland & Ellis International LLP toimivat Yhtiön oikeudellisina neuvonantajina suunnitellussa Listautumisessa. Borenius Asianajotoimisto Oy ja Shearman & Sterling (London) LLP toimivat Järjestäjien oikeudellisina neuvonantajina.
   
 • Ylikysyntätilanteissa EQT ja SEB ("Vakauttamisjärjestäjä") voivat sopia, että EQT antaa Vakauttamisjärjestäjälle lisäosakeoption, joka on käytettävissä 30 päivän ajan Osakkeiden kaupankäynnin alkamisesta Helsingin Pörssissä (arviolta 11.10.2017 ja 9.11.2017 välinen ajanjakso) ("Vakauttamisaika") ostaa tai hankkia ostajia enintään 10 949 196 lisäosakkeelle (olettaen, että EQT ei päätä kasvattaa Myyntiosakkeiden määrää) tai enintään 11 717 560 lisäosakkeelle (olettaen, että EQT päättää kasvattaa Myyntiosakkeiden määrää 5 122 433 Myyntiosakkeella) ("Lisäosakkeet") yksinomaan mahdollisten ylikysyntätilanteiden kattamiseksi ("Lisäosakeoptio"). Lisäosakkeet vastaavat noin 10,0 prosenttia Osakkeista ja kaikkien Osakkeiden tuottamasta äänimäärästä ennen Listautumisantia ja noin 9,1 prosenttia Listautumisannin jälkeen olettaen, että Listautumisannissa tarjotaan ja merkitään enimmäismäärä Uusia Osakkeita. Lisäosakkeet vastaavat aina kuitenkin enintään 15 prosenttia Uusien Osakkeiden ja Myyntiosakkeiden kokonaismäärästä.
   
 • Yleisöannissa tarjotaan alustavasti enintään 4 000 000 Tarjottavaa Osaketta ja Instituutioannissa alustavasti enintään 68 394 643 Tarjottavaa Osaketta (ilman Lisäosakeoptiota ja pois lukien 5 122 433 Myyntiosaketta, jotka EQT:n päätöksellä voidaan myydä Myyntiosakkeiden alustavan enimmäismäärän lisäksi). Henkilöstöannissa tarjotaan alustavasti enintään 120 000 Uutta Osaketta ja mahdollisissa ylikysyntätilanteissa enintään 480 000 ylimääräistä Uutta Osaketta.
   
 • Yleisöannin merkintäajan odotetaan alkavan 28.9.2017 kello 10.00 ja päättyvän viimeistään 6.10.2017 kello 16.00.
   
 • Instituutioannin merkintäajan odotetaan alkavan 28.9.2017 klo 10.00 ja päättyvän viimeistään 10.10.2017 kello 12.00.
   
 • Henkilöstöannin merkintäajan odotetaan alkavan 28.9.2017 kello 10.00 ja päättyvän viimeistään 6.10.2017 kello 16.00.
   
 • Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssiin prelistalla arviolta 11.10.2017 ja pörssilistalla arviolta 13.10.2017 kaupankäyntitunnuksella "TTALO".

Yrjö Närhinen, Terveystalon toimitusjohtaja kommentoi:

"Terveystalolla on viime vuosilta vahvaa näyttöä kasvusta - olemme tällä hetkellä Suomen suurin yksityinen terveyspalvelujen tarjoaja liikevaihdon ja toimipaikkojen määrän perusteella. Listautuminen on meille hieno mahdollisuus ankkuroida Terveystalon omistusta Suomeen sekä vahvistaa edellytyksiämme jatkaa kannattavaa kasvuamme. Haluamme myös pysyä kehityksen etulinjassa Suomessa hoidon vaikuttavuuden mittaamisessa ja lääketieteellisen laadun tulosten julkaisemisessa sekä digitaalisessa asioinnissa. Laatu- ja asiakaskeskeinen toimintamallimme on meille niin ylpeydenaihe kuin kilpailuetu: tavoitteenamme on olla suomalaisen terveydenhuollon edelläkävijä."

Listautumisannin tausta ja syyt

Suunnitellun Listautumisannin ja Listautumisen tavoitteena on edistää Yhtiön mahdollisuuksia toteuttaa onnistuneesti strategiaansa ja investoida liiketoimintaansa pysyäkseen kehityksen etulinjassa laatustandardien ja hoidon vaikuttavuuden mittaamisessa ja lääketieteellisen laadun tulosten julkaisemisessa Suomessa, minkä Yhtiö odottaa edistävän kasvua pitkällä aikavälillä. Suunniteltu Listautumisanti ja Listautuminen kasvattaisivat yleisön Yhtiötä kohtaan kokemaa kiinnostusta sekä lisäisivät Yhtiön tunnettuutta sijoittajien, liikekumppaneiden ja asiakkaiden keskuudessa, parantaisivat Yhtiön edellytyksiä houkutella ja pitää palveluksessaan keskeisiä johtohenkilöitä ja työntekijöitä, tarjoaisivat Yhtiölle pääsyn pääoma­markkinoille ja laajentaisivat Yhtiön omistuspohjaa. Listautumisanti ja Listautuminen antavat myös Myyville Osakkeenomistajille mahdollisuuden omistusten osittaiseen rahaksi muuntamiseen ja mahdollistavat likvidit markkinat Osakkeille tulevaisuudessa.

Listautumisannissa hankittavat nettovarat on tarkoitus käyttää Terveystalon nykyisten velkojen osittaiseen takaisinmaksuun ja Yhtiön taloudellisen joustovaran kasvattamiseen. Lisäksi Yhtiö arvioi, että Osakeannilla hankittavat varat mahdollistavat kasvumahdollisuuksiin tarttumisen Yhtiön strategian mukaisesti, mukaan lukien yritysostot, orgaaninen kasvu ja yksiköiden ja laitteistojen uudelleenjärjestelyt sekä muut investoinnit.

Listautuminen ja esitteen julkistaminen

Yhtiön Osakkeet eivät ole olleet kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla ennen Listautumisantia. Yhtiö aikoo jättää listalleottohakemuksen Helsingin Pörssille Osakkeiden listaamiseksi Helsingin Pörssin pörssilistalle. Kaupankäynnin Osakkeilla odotetaan alkavan Helsingin Pörssin prelistalla arviolta 11.10.2017 ja pörssilistalla arviolta 13.10.2017.  

Yhtiö on jättänyt Listautumisantia koskevan esitteen hyväksyttäväksi Finanssivalvonnalle. Esite odotetaan hyväksyttävän arviolta 27.9.2017. Suomenkielinen esite ja suomenkielinen markkinointiesite ovat saatavilla viimeistään 28.9.2017 ennen merkintäajan alkamista Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.terveystalo.com/listautuminen ja rekisteröidyssä toimipaikassa osoitteessa Jaakonkatu 3, 00100, Helsinki. Lisäksi esite on saatavilla arviolta 28.9.2017 lähtien SEB:n Helsingin toimipisteellä osoitteessa Eteläesplanadi 18, 00130 Helsinki ja SEB:n verkkosivuilla osoitteessa www.seb.fi, OP Ryhmään kuuluvien osuuspankkien konttoreissa sekä OP:n verkkosivuilla osoitteessa www.op.fi/merkinta sekä Helsingin Pörssissä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Englanninkielinen esitteen käännös on saatavilla arviolta 29.9.2017 lähtien SEB:n verkkosivuilla osoitteessa www.seb.fi

Lisätietoa Listautumisannista ja merkintäpaikoista saa verkkosivuilta www.terveystalo.com/listautuminen, www.seb.fi ja www.op.fi/merkinta sekä SEB:n Helsingin toimipisteestä ja OP Ryhmään kuuluvien osuuspankkien konttoreista.

Tärkeitä päivämääriä

Listautumisannin merkintäaika alkaa 28.9.2017 kello 10.00
Instituutio- ja Yleisöanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 5.10.2017 kello 16.00
Henkilöstöanti voidaan keskeyttää aikaisintaan 5.10.2017 kello 16.00
Yleisöannin merkintäaika päättyy 6.10.2017 kello 16.00
Henkilöstöannin merkintäaika päättyy 6.10.2017 kello 16.00
Instituutioannin merkintäaika päättyy 10.10.2017 kello 12.00
Listautumisannin alustava tulos julkistetaan 10.10.2017 (arvio)
Listautumisannin lopullinen tulos julkistetaan 11.10.2017 (arvio)
Yleisöannissa ja Henkilöstöannissa annetut Tarjottavat Osakkeet kirjataan sijoittajien arvo-osuustileille 11.10.2017 (arvio)
Osakkeiden kaupankäynti Helsingin Pörssin prelistalla alkaa 11.10.2017 (arvio)
Instituutioannissa annetut Osakkeet ovat valmiina toimitettavaksi maksua vastaan Euroclear Finlandin kautta 13.10.2017 (arvio)
Osakkeiden kaupankäynti Helsingin Pörssin pörssilistalla alkaa 13.10.2017 (arvio)

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on yksi Suomen johtavista yksityisistä terveyspalveluiden tarjoajista. Yhtiö tarjoaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluita yritys- ja yksityisasiakkaille sekä julkisen sektorin asiakkaille. Yhtiön terveyspalveluiden palveluvalikoimaan kuuluvat yleislääketieteen ja erikoissairaanhoidon palvelut, diagnostiikkapalvelut, päiväkirurgia, suunterveyden palvelut ja muut liitännäispalvelut, jotka yhdessä kattavat integroidun terveydenhuollon hoitoketjun. Lisäksi Yhtiö tarjoaa valikoiman digitaalisia terveydenhuollon palveluita. Terveystalon noin 180 toimipaikkaa, jotka kattavat kaikki Suomen 20 suurinta kaupunkia, sekä Yhtiön digitaaliset palvelut mahdollistavat Yhtiön palveluiden valtakunnallisen tarjoamisen.

Terveystalon liiketoiminnan perusta on sen valtakunnallinen verkosto, ja liiketoimintaa tukevat Yhtiön keskitetyt toiminnot sekä yhtenäiset toimintakäytännöt. Terveystalon strategiassa keskeisessä asemassa on panostaminen lääketieteellisen laadun ja myönteisten asiakaskokemusten tarjoamiseen, pätevän ja tyytyväisen terveydenhuoltohenkilöstön pitämiseen Yhtiön palveluksessa ja erilaisten räätälöityjen digitaalisten työkalujen kehittämiseen.

Yhtiöllä oli vuonna 2016 noin 1,0 miljoonaa yksittäistä asiakasta, sekä noin 2,7 miljoonaa lääkärikäyntiä, mikä vastasi 12 prosenttia kaikista Suomen lääkärikäynneistä. Yhtiön asiakkaat jaetaan kolmeen ryhmään: yritysasiakkaisiin, joiden yhteistyökumppanina Yhtiö tarjoaa yritysasiakkaidensa työntekijöille työterveyshuollon palveluita, yksityisasiakkaisiin sekä julkisen sektorin asiakkaisiin, joiden yhteistyökumppanina Yhtiö tarjoaa palveluja julkiselle terveydenhuollolle sekä työterveyspalveluja kuntien työntekijöille. Terveystalolla oli noin 4 445 työntekijää (mukaan lukien osa-aikaiset työntekijät) ja noin 4 400 yksityistä ammatinharjoittajaa 30.6.2017.

Lisätietoja antaa:

Yrjö Närhinen, toimitusjohtaja, Terveystalo
yrjo.narhinen@terveystalo.com

Susanna Kinnari, viestinnästä, markkinoinnista ja brändistä vastaava johtaja, Terveystalo
Puh. +358 (50) 5458333
susanna.kinnari@terveystalo.com

Kati Kaksonen, sijoittajasuhteista ja taloudellisesta viestinnästä vastaava johtaja, Terveystalo
Puh. +358 50 3931561
kati.kaksonen@terveystalo.com

Huomautus

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa mitään arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita kokonaiseksi tai täydelliseksi. Terveystalo Oy ("Yhtiö") ei aio rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita tarjota yleisölle Yhdysvalloissa. Kopioita tästä tiedotteesta ei levitetä tai jaella eikä niitä saa levittää tai jakaa Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen jakelu voi olla tietyissä valtioissa lainvastaista. Tämä tiedote ei ole tarkoitettu jaeltavaksi Australiaan, Kanadaan, Hongkongin Kiinan Kansantasavallan erityishallintoalueelle, Japaniin, Etelä-Afrikkaan tai Yhdysvaltoihin tai mihinkään muuhun valtioon, jossa tällainen jakelu olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi tällaisissa valtioissa.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa tämä tiedote on suunnattu ainoastaan henkilöille, (i) joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (muutoksineen, "Määräys") 19 (5) artiklan mukaisesti tai (ii) jotka kuuluvat Määräyksen 49 (2)(a)-(d) artiklan soveltamisalaan ("korkean nettoarvon yritykset", rekisteröimättömät yhdistykset, jne.), tai (iii) joille kutsu tai kannustin osallistua arvoapereiden liikkeeseenlaskuun tai myyntiin liittyvään sijoitustoimintaan (Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) luvun 21 mukaisesti) voidaan muutoin laillisesti suoraan tai välillisesti osoittaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "Asiaankuuluvat tahot"). Tämä tiedote on suunnattu ainoastaan Asiaankuuluville tahoille ja kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön. Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Asiankuuluvien tahojen kanssa.

Tämä tiedote on laadittu perustuen siihen, että kaikki arvopaperien tarjoukset missä tahansa muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (direktiivi 2003/71/EY, muutoksineen, mukaan lukien muutosdirektiivi 2010/73/EU, "Esitedirektiivi") (kukin "Relevantti jäsenvaltio"), tullaan tekemään Esitedirektiivin mukaisen, siinä laajuudessa kuin Esitedirektiivi on pantu täytäntöön kyseisessä Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, esitteen julkaisemisvelvollisuutta koskevan poikkeuksen nojalla Näin ollen jokainen, joka tekee tai aikoo tehdä tarjouksen arvopapereista Relevantissa jäsenvaltiossa, jotka kuuluvat tässä tiedotteessa esitettyyn tarjoukseen, saa tehdä niin ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhtiölle tai Pääjärjestäjille ei kyseisten tarjousten johdosta tai niihin liittyen aiheudu Esitedirektiivin 3 artiklan mukaista velvollisuutta julkaista esitettä tai Esitedirektiivin 16 artiklan mukaista velvollisuutta täydentää esitettä. Yhtiö eikä kukaan Järjestäjistä ei ole valtuuttanut eikä tule valtuuttamaan, arvopapereiden tarjoamista minkään rahoitusosapuolen kautta lukuun ottamatta Järjestäjien tekemiä tarjouksia, jotka muodostavat arvopaperien lopullisen myymisen tässä tiedotteessa suunnitellun mukaisesti. Yhtiö tai kukaan Järjestäjistä ei ole valtuuttanut, eikä tule valtuuttamaan, arvopapereiden tarjoamista olosuhteissa, joissa kyseisestä tarjouksesta aiheutuu Yhtiölle tai Järjestäjille velvollisuus julkaista esite tai täydentää esitettä.

Suunnitellun Listautumisannin yhteydessä ja soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti EQT ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori ("Vakauttamisjärjestäjä") (tai sen puolesta toimivat henkilöt), Järjestäjien lukuun toimien, voivat sopia, että myyvät osakkeenomistajat antavat Vakauttamisjärjestäjälle lisäosakeoption ylimerkitä osakkeita tai toteuttaa vakauttamistoimenpiteitä, joilla pyritään tukemaan osakkeiden markkinahintaa korkeammalle tasolle kuin mitä se muutoin olisi (edellyttäen, että näiden toimien kohteena olevien osakkeiden kokonaismäärä ei ylitä 15 prosenttia suunnitellun Listautumisannin yhteenlasketusta osakkeiden kokonaismäärästä). Vakauttamistoimenpiteitä ei kuitenkaan välttämättä suoriteta ja ne voivat päättyä milloin tahansa eikä Vakauttamisjärjestäjä ole velvollinen toteuttamaan kyseisiä toimenpiteitä. Vakauttamistoimenpiteet saattavat alkaa joko päivänä, jona kaupankäynti osakkeilla alkaa Helsingin Pörssissä, ja mikäli vakauttamistoimenpiteitä aloitetaan, ne voivat päättyä milloin tahansa, mutta niiden on päätyttävä viimeistään 30 päivän kuluttua kaupankäynnin alkamisesta.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, joihin kuuluvat lausumat koskien Yhtiön liiketoiminnan strategiaa, taloudellista tilaa, kannattavuutta, toiminnan tulosta ja markkinatietoa sekä muut lausumat, jotka eivät ole historiallista tietoa. Lausumat, joiden yhteydessä on käytetty sanoja "aikoa", "arvioida", "ennakoida", "ennustaa", "jatkua", "odottaa", "olettaa", "pyrkiä", "saattaa", "suunnitella", "tavoitella", "tulla", "tähdätä", "uskoa", "voisi" ja muut vastaavat tai niiden kielteiset vastaavat ilmaisut ilmentävät tulevaisuutta koskevia lausumia, mutta kyseiset lausumat eivät rajoitu näihin ilmaisuihin. Tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy luonnostaan riskejä, epävarmuustekijöitä ja lukuisia tekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että toteutuneet seuraukset tai todellinen liiketoiminnan tulos eroavat olennaisesti ennakoidusta. Lukijan ei tule tukeutua liikaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuun ottamatta laista johtuvaa jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta olennaisista seikoista, Yhtiö ei sitoudu julkisesti päivittämään tai arvioimaan uudelleen mitään tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen jakelun jälkeen uusien tapahtumien tai olosuhteiden perusteella tai muusta syystä.

Tämä tiedote on mainos eikä esite. Sijoittajien ei tule ostaa tai merkitä mitään siirrettävissä olevia arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, muutoin kuin sen tiedon perusteella joka sisältyy suomenkieliseen esitteeseen ("Esite") tai englanninkieliseen asiakirjaan, joka on alkuperäisestä Esitteestä laadittu käännös. Yhtiö tulee julkaisemaan suomenkielisen Esitteen asianmukaisesti sen osakkeiden ehdotetun kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä Helsingin Pörssin pörssilistalle. Suomenkielinen Esite on sen julkaisemisen jälkeen saatavissa Yhtiön internetsivustolla www.terveystalo.com/IPO. Kaikki osakkeiden ostot suunnitellun Listautumisen yhteydessä tulee tehdä ainoastaan suomenkielisen Esitteen sisältämän tiedon perusteella. Yhtiö tulee julkaisemaan suomenkielisen Esitteen Listautumisannin yhteydessä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä henkilöiden, jotka tarkastelevat tätä tiedotetta tulee varmistaa, että he ymmärtävät täysin ja hyväksyvät ne riskit jotka kuvataan suomenkielisessä Esitteessä ja englanninkielisessä asiakirjassa. Tämä tiedotteen sisältämä tieto on ainoastaan taustatiedoksi eikä se ole välttämättä täydellistä tai kattavaa. Mitään takeita ei ole annettu koskien tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten täydellisyyttä tai oikeellisuutta, eikä näihin tule luottaa. Tämä tiedote ei muodosta tarjousta tai tarjouspyyntöä myydä tai laskea liikkeeseen tai kannustaa ostamaan tai merkitsemään mitään osakkeita tai mitään muita arvopapereita eikä se (tai mikään sen osa) tai sen jakelu, muodosta perustaa tai tule tukeutua minkään sitoumuksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämä tieto voi muuttua.

Listautumisen aikatauluun, mukaan lukien osakkeiden ottamiseen kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssin pörssilistalle, voi vaikuttaa useita tekijöitä kuten markkinaolosuhteet. Ei ole takeita siitä, että Listautumisanti etenee tai Listautuminen toteutuu eikä kenenkään tulisi perustaa taloudellisia päätöksiä Yhtiön suunnitelmille Listautumisannin ja Listautumisen suhteen tässä vaiheessa. Tässä tiedotteessa viitattujen sijoitusten tekeminen voi altistaa sijoittajan olennaiselle riskille menettää kaiken tai osan sijoituksestaan. Henkilöiden, jotka harkitsevat tällaisten sijoitusten tekemistä tulisi konsultoida toimiluvan saaneita henkilöitä, jotka ovat erikoistuneet antamaan kyseisiä sijoitusneuvoja. Tämä tiedote ei muodosta Listautumisantia koskevaa suositusta. Osakkeiden arvo voi laskea tai nousta. Mahdollisten sijoittajien tulisi konsultoida ammattimaista neuvonantajaa Listautumisannin soveltuvuudesta kyseiselle sijoittajalle.

Carnegie Investment Bank AB Suomen sivuliike, Morgan Stanley & Co. International plc, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori, Jefferies International Limited ja OP Yrityspankki Oyj toimivat yksinomaan Yhtiön ja myyvien osakkeenomistajien, eivätkä minkään muun tahon puolesta suunnitellun Listautumisen yhteydessä eivätkä ne ole vastuussa asiakassuojan, jonka ne tarjoavat Järjestäjien asiakkaille, järjestämisestä tai neuvonnan antamisesta kenellekään muille henkilöille koskien tässä asiakirjassa tarkoitettua Listautumisantia, mitään muuta transaktiota, asiaa tai järjestelyä.

Lazard Co., Limited, joka on Iso-Britannian FCA:n valvonnan alainen, toimii mahdollisessa Listautumisannissa yksinomaan Yhtiön, eikä kenenkään muun tahon puolesta, eikä katso ketään muuta henkilöä asiakkaakseen mahdollisen listautumisannin yhteydessä eikä Lazard ole vastuussa asiakassuojan järjestämisestä tai neuvojen antamisesta kenellekään muulle henkilölle mahdollisen Listautumisannin tai muiden tässä tiedotteessa mainittujen seikkojen osalta. Lazard & Co., Limited ja sen osakkuusyhtiöt eivät tämän tiedotteen osalta (siihen sisältyvät lausumat mukaan lukien tai muutoin) ota velvollisuutta tai vastuuta (suoraan tai epäsuorasti, sopimuksen tai vahingonkorvauksen, lain tai muiden seikkojen perusteella) suhteessa kehenkään tahoon, joka ei ole Lazard & Co., Limitedin asiakas.

Järjestäjät ja mikä tahansa niiden kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö voivat suunnitellun Listautumisannin yhteydessä sijoittajina omaan lukuunsa toimiessaan merkitä tai ostaa arvopapereita ja tässä ominaisuudessa pitää hallussaan, ostaa, myydä, tarjoutua myymään tai muutoin käydä kauppaa omaan lukuunsa tällaisilla arvopapereilla tai muilla Yhtiön arvopapereilla tai niihin liittyvillä sijoituksilla suunniteltuun Listautumisantiin liittyen tai muutoin. Tämän mukaisesti viittaukset arvopapereihin, joita lasketaan liikkeeseen, tarjotaan, merkitään, saadaan, sijoitetaan tai joilla muutoin käydään kauppaa, tulee katsoa sisältävän Järjestäjille tai mille tahansa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle tehtävän liikkeeseenlaskun tai tarjouksen tai näiden suorittaman merkinnän, hankinnan, sijoituksen tai kaupankäynnin niiden toimiessa sijoittajina omaan lukuunsa. Järjestäjät eivät julkista mitään tällaisia sijoituksia tai transaktioita muutoin kuin siinä laajuudessa, mitä lakisääteiset velvollisuudet edellyttävät.

Kukaan Järjestäjistä, Lazard & Co. Limited tai kukaan niiden hallituksen jäsenistä, johtajista/toimihenkilöistä, työntekijöistä, lähipiiritahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu henkilö ei ota minkäänlaista vastuuta tai anna mitään nimenomaisia tai epäsuoria takuita tai vakuutuksia tässä asiakirjassa olevan tiedon tai käsitysten totuudenmukaisuuteen, täsmällisyyteen tai täydellisyyteen tai kohtuullisuuteen liittyen (tai liittyen siihen, onko mitään tietoa jätetty pois asiakirjasta) tai mihin tahansa Yhtiöön, sen osakkeenomistajiin, tytäryhtiöihin tai osakkuusyhtiöihin liittyvään kirjallisessa, suullisessa, visuaalisessa tai sähköisessä muodossa annettuun ja miten tahansa välitettyyn ja saatavilla olevaan tietoon liittyen tai mihin tahansa tämän asiakirjan tai sen tai sen sisällön käyttämisestä tai muutoin sen yhteydessä miten tahansa syntyvään vahinkoon liittyen.

Tässä asiakirjassa esitetyt luvut, mukaan lukien taloudelliset tiedot, on pyöristetty. Siten tietyissä tilanteissa tässä dokumentissa esitetty lukujen summa tai prosentuaalinen muutos ei aina vastaa tarkalleen loppusummana esitettyä lukua.

Tilaa