Terveystalo-konsernin osavuosikatsaus 1.1.- 30.9.2021: Vahva laaja-alainen kysyntä kasvatti liikevaihtoa

Report this content

Terveystalo Oyj, osavuosikatsaus 28.10.2021 klo. 9.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Terveystalon osavuosikatsauksesta 1.1.–30.9.2021. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme, osoitteessa https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Taloustietoa/.
 

Heinä-syyskuu 2021 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 13,7 prosenttia vertailukaudesta 273,1 (240,2) miljoonaan euroon.
 • Oikaistu2) liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) kasvoi 1,9 prosenttia 31,5 (30,9) miljoonaan euroon ja oli 11,5 (12,9) prosenttia liikevaihdosta. Vertailukauden kustannussäästötoimenpiteet vaikuttivat suhteelliseen kannattavuuteen.
 • Oikaistut, vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 2,3 (0,6) miljoonaa euroa
 • Kauden tulos oli 14,5 (16,1) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos, EPS oli 0,11 (0,13) euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 30,7 (8,6) miljoonaa euroa.
 • Feelgood Svenska AB yhdisteltiin ensimmäistä kertaa konsernin tulokseen. Liikevaihto (Ruotsi ja muut -segmentti) oli 13,5 miljoonaa euroa ja EBITA -1,6 miljoonaa euroa.

Tammi-syyskuu 2021 lyhyesti

 • Liikevaihto kasvoi 17,0 prosenttia vertailukaudesta1) 827,1 (706,7) miljoonaan euroon.
 • Oikaistu2) liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) kasvoi 58,3 prosenttia 99,1 (62,6) miljoonaan euroon ja oli 12,0 (8,9) prosenttia liikevaihdosta.
 • Oikaistut, vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 3,3 (3,7) miljoonaa euroa.
 • Kauden tulos oli 54,6 (23,4) miljoonaa euroa.
 • Osakekohtainen tulos, EPS oli 0,43 (0,18) euroa.
 • Nettovelka/oikaistu käyttökate oli 2,6 (3,4).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 109,1 (77,4) miljoonaa euroa.

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin.

1) Vertailukauden lukuihin vaikuttivat koronapandemia ja siihen liittyneet rajoitustoimet. Vertailukaudella toteutettiin kustannussäästötoimenpiteitä, jotka paransivat kannattavuutta. Vuoden 2019 tammi-syyskuuhun verrattuna liikevaihto kasvoi 7,0 % (1-9/2019 760,4 milj. euroa) ja oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) kasvoi 19,8 % (1-9/2019 82,7 milj. euroa).
2) Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, omaisuuden nettomyyntivoittoihin ja -tappioihin, strategisiin projekteihin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin.

Toimitusjohtaja Ville Iho: Kysyntä vahvaa, kasvua rajoittaa tarjonta

Vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä terveyspalveluiden kysyntä oli vahvaa ja laaja-alaista. Terveystalon liikevaihto kasvoi 13,7 % 273,1 (240,2) miljoonaan euroon. Erityisesti yksityisasiakkaiden vastaanottokäynnit jatkoivat kasvu-uralla. Palveluiden kysyntä oli hyvällä tasolla myös työterveyden ennaltaehkäisevässä toiminnassa sekä julkisasiakkuuksissa.  Digitaalisten vastaanottojen määrä jatkoi kasvuaan, mikä osoittaa etävastaanottojen jäävän osaksi asiakkaiden arkea myös jatkossa. Koronaan liittyvät palvelut kasvattivat edelleen liikevaihtoa testivolyymien säilyessä korkealla tasolla. Feelgoodin Ruotsin liiketoiminta yhdisteltiin nyt raportointiin ensimmäistä kertaa, ja sen liikevaihto oli noin 13,5 miljoonaa euroa. Kannattavuutemme oli hyvällä tasolla; oikaistu EBITA kasvoi 1,9 % 31,5 (30,9) miljoonaan euroon ja oli 11,5 % liikevaihdosta. Vertailukauden kustannussäästötoimenpiteet vaikuttivat suhteelliseen kannattavuuteen, kun taas kausiluonteisesti alhainen toimintavolyymi painoi Ruotsi ja muut -segmentin kannattavuutta. Sekä liikevaihto että EBITA kasvoivat myös verrattuna vuoden 2019 vertailukauteen; liikevaihto 16,7 % ja oikaistu EBITA 29,0 %. 

Kysynnän vahvistuessa tarjonnan pullonkaulat ovat tehneet paluun. Vastaanottojen varausasteet nousivat kolmannella neljänneksellä ennätystasolle, keskimäärin 96 prosenttiin. Näin korkea verkostonlaajuinen varausaste tarkoittaa, ettemme kykene vastaamaan aivan kaikkeen kysyntään. Olemme panostaneet jo usean vuoden ajan tarjonnan ja kysynnän älykkääseen ohjaukseen parantaaksemme palvelujen saatavuutta. Aktiivinen asiakasohjaus ja paikallista fyysistä palvelutarjontaa tukevat digipalvelut mahdollistavat koko verkoston toimimisen korkeammilla varausasteilla. Olemme lisäksi kyenneet nostamaan asioinnin itsepalveluastetta ja parantaneet sen konversiota. Jatkamme investointeja prosessiemme kehittämiseen ja älykkääseen alustaamme sillä potentiaalia on vielä paljon.

Feelgoodin integraatio on edennyt suunnitellusti ja olemme edenneet yhteisen kasvustrategian ja liiketoimintasuunnitelmien rakentamisessa. Lähes kaksinkertaisella asiakaspohjalla ja toisiamme täydentävillä kyvykkyyksillä voimme luoda lisäarvoa asiakkaillemme sekä ammattilaisillemme ja parantaa toiminnan tehokkuutta. Tavoitteenamme on kehittää Ruotsin työterveyden markkinaa ja kasvaa siinä sekä orgaanisesti että lisäyritysostoin. Osana kasvustrategiaa Feelgood teki liiketoimintaa täydentävän yrityskaupan ostamalla kolmannella vuosineljänneksellä Ruotsin neljänneksi suurimman työterveysyhtiö Dalarnas Företagshälsan. Näemme jatkossa potentiaalia skaalata digitaalisia ratkaisujamme Feelgood-alustalla sekä laajentaa palveluvalikoimaa Ruotsin markkinoilla kohti integroidumpia hoitoketjuja.

Toimintamme on kehittynyt suunnitellusti kaikissa asiakasryhmissä. Yritysterveydessä ja kuluttajaliiketoiminnassa tavoitteenamme on vahvistaa asemaamme markkinajohtajana ja vauhdittaa kasvua kohdealueilla.  Terveystalo + Nightingale -hyvinvointijäsenyys on erinomainen esimerkki uudesta kasvutuotteesta; tilauspohjainen palvelu, joka tukee ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa sekä asiakkaan terveyskumppanuutta. Odotamme mielenkiinnolla, miten uusi konsepti otetaan vastaan.

Julkisasiakkuuksissa markkinat ovat aktiiviset ja uudentyyppisten palvelujen kysyntä kasvaa. Esimerkkinä uudesta konseptista Kannelmäen terveysasema avasi ovensa lokakuun alussa. Terveystalo tuottaa palvelut alueen 20 000 asukkaalle. Tavoitteenamme on jonoton terveysasema, jossa lääketieteellisen laadun lisäksi huolehditaan hyvästä asiointi- ja henkilöstökokemuksesta. Olemme myös kehittäneet uuden etäpalvelualustan erityisesti julkisen sektorin tarpeita ajatellen.  Tavoittelemme kasvua etä- ja digipalveluissa myös julkisella puolella.

Julkisessa terveydenhuollossa hoitojonot kasvavat koronapandemian jälkiaallossa. Yli lakisääteisen kuuden kuukauden jonotusaikoja on runsaasti etenkin leikkauksiin; kaihi- ja lonkkaleikkaukset ovat selvästi ruuhkautuneimpia. Suomen valtio on luvannut hoitovelan purkamiseen 450 miljoonan euron rahoituksen, mutta päätökset niiden käytöstä on vielä tekemättä. Suomalainen terveydenhuollon järjestelmä on ainutlaatuinen ja useamman rahoitus- ja tuotantomallin ansiosta se kykenee kyllä sopeutumaan haastaviin hoidon tarpeen vaihteluihin. Meillä on useita jo olemassa olevia ratkaisuvaihtoehtoja hoitojonojen nopeampaan purkamiseen: palveluseteli-järjestelmän laajempi hyödyntäminen esimerkiksi leikkauksiin, ostopalvelujen käytön lisääminen yksityisiltä palveluntuottajilta sekä kohdennetut Kela-korvaukset. Suomalaisille voidaan taata hoidon saaminen kohtuullisessa ajassa, jos uskalletaan tehdä nopeita ratkaisuja ja käyttää valmista, olemassa olevaa järjestelmää.

Olemme laajalla verkostollamme, digialustallamme ja monipuolisella osaamisellamme valmiina auttamaan julkista sektoria hoitojonojen purkamisessa. Näkemyksemme on, että hoitojonojen purkamisessa ja sen jälkeenkin terveyspalveluiden kysynnän kasvaessa tullaan väistämättä tarvitsemaan yksityisten palveluntarjoajien apua. Katseen täytyy periaatteiden sijaan olla hoidettavissa ihmisissä. Me Terveystalossa työskentelemme kohti tulevaisuutta, jossa mahdollisimman monella on nopea ja esteetön pääsy terveydenhuollon ja hyvinvoinnin palvelujen piiriin.

Oma pääomamme kasvaa jokaisella neljänneksellä ja vahvistaa taloudellista asemaamme entisestään. Maksamme marraskuussa osakkeenomistajille vuoden 2020 toisen osinkoerän (0,13 euroa osakkeelta) ja käynnistämme lisäksi 13,5 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman optimaalisen pääomarakenteen varmistamiseksi.

Kohti parempaa,
Ville Iho

Näkymät

 • Markkinaympäristö on normalisoitunut, ja terveyspalveluiden kysyntä on vahvaa. Kysyntä kuitenkin vaihtelee palveluittain ja tarjonta saattaa rajoittaa sitä.
 • Koronaan liittyvien palveluiden kysynnän odotetaan jatkuvan hyvällä tasolla, huolimatta volyymin laskusta aikaisemmista huippulukemista. Volyymin ennustaminen on kuitenkin yhä vaikeaa. Terveyspalveluiden kysynnän odotetaan kokonaisuudessaan kasvavan selvästi. Digipalveluiden kysynnän ennakoidaan kasvavan edelleen.
 • Yritysasiakkuuksissa ennaltaehkäisevien ja lakisääteisten työterveyspalveluiden kysynnän arvioidaan kehittyvän positiivisesti. Sairaudenhoidon kysyntä vaihtelee palveluittain, mutta kokonaiskysyntä on vahvaa. Merkittävät muutokset työllisyydessä voivat heijastua pohjalla olevaan kysyntään.
 • Yksityisasiakkaissa kokonaiskysynnän odotetaan kehittyvän positiivisesti ja kasvavan selvästi. Kysyntä kuitenkin vaihtelee erikoisalojen välillä. Merkittävät muutokset kuluttajaluottamuksessa voivat heijastua pohjalla olevaan kysyntään.
 • Julkisen sektorin kysynnän odotetaan säilyvän vahvalla tasolla työterveydessä, palvelumyynnissä ja henkilöstöpalveluissa. Ulkoistusliiketoiminnan liikevaihdon odotetaan säilyvän vakaana.
 • Ruotsin työterveysmarkkinalla kysynnän arvioidaan kehittyvän positiivisesti.  

Näkymät perustuvat odotettuun Terveystalon palveluiden kysynnän kehitykseen seuraavan kuuden kuukauden jaksolla verrattuna edelliseen kuuteen kuukauteen.

Covid-19 vaikutukset ja Terveystalon toimenpiteet

Vuoden kolmannella neljänneksellä Terveystalon palvelutuotannossa korostuivat edelleen suhteellisesti koronaan liittyvät palvelukokonaisuudet, sekä hyvinvointi- ja digitaaliset palvelut, joiden kysyntä kasvoi selvästi vertailukaudesta.

Yhtiön maksuvalmius- ja rahoitustilanne on säilynyt vahvana. Katsauskauden aikana yhtiö täytti rahoitussopimuksessa sovitun, suhteellista velkaantuneisuutta kuvaavan kovenantti-ehdon. Terveystalo jatkaa laajempien rahoituksen liitetietojen raportoimista likviditeettiasemasta, varoista ja veloista sekä lainojen maturiteetista liitetiedossa 13.
 

Avainluvut

Terveystalo konserni, milj. euroa 7-9/
2021
7-9/
2020
Muutos, % 1-9/
2021
1-9/
2020
Muutos, % 2020
Liikevaihto 273,1 240,2 13,7 827,1 706,7 17,0 986,4
Oikaistu käyttökate (EBITDA), * 1) 48,6 46,1 5,4 146,9 108,3 35,7 162,8
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % * 1) 17,8 19,2 - 17,8 15,3 - 16,5
Käyttökate (EBITDA) 1) 46,2 45,5 1,5 143,6 104,6 37,3 158,3
Käyttökate (EBITDA), % 1) 16,9 19,0 - 17,4 14,8 - 16,1
Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) * 1) 31,5 30,9 1,9 99,1 62,6 58,3 101,9
Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA), % * 1) 11,5 12,9 - 12,0 8,9 - 10,3
Liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) 1) 29,1 30,3 -4,0 95,8 58,9 62,6 97,4
Liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA), % 1) 10,7 12,6 - 11,6 8,3 - 9,9
Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT) * 1) 23,6 23,4 0,7 79,6 40,1 98,6 71,6
Oikaistu liikevoitto/-tappio (EBIT), % * 1) 8,6 9,7 - 9,6 5,7 - 7,3
Liikevoitto/-tappio (EBIT) 21,2 22,9 -7,2 76,3 36,4 109,5 67,2
Liikevoitto/-tappio (EBIT), % 7,8 9,5 - 9,2 5,1 - 6,8
Oman pääoman tuotto (ROE), % 1) - - - 13,0 7,2 - 8,2
Omavaraisuusaste, % 1) - - - 43,1 40,7 - 42,1
Osakekohtainen tulos (€) 0,11 0,13 -9,7 0,43 0,18 133,9 0,36
Nettovelka1) - - - 529,8 528,0 0,3 490,9
Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 1) - - - 86,5 96,2 - 85,9
Nettovelka/Oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta) * 1) - - - 2,6 3,4 - 3,0
Varat yhteensä - - - 1 424,4 1 351,0 5,4 1 361,0
Oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta), ilman IFRS 16 * 1) - - - 155,7 111,1 40,1 118,0
Nettovelka, ilman IFRS 161) - - - 355,1 349,9 1,5 312,4
Oikaistu nettovelka/oikaistu käyttökate (EBITDA) (viimeiset 12 kuukautta), ilman IFRS 16 * 1) - - - 2,3 3,1 - 2,6
Henkilöstö keskimäärin HTV - - - 5 645 5 023 12,4 4 900
Henkilöstö kauden lopussa - - - 9 622 8 226 17,0 8 253
Ammatinharjoittajat kauden lopussa - - - 5 191 5 210 -0,4 5 057

*) Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, omaisuuden nettomyyntivoittoihin ja -tappioihin, strategisiin projekteihin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin.
1) Vaihtoehtoinen tunnusluku. Terveystalo esittää IFRS-tunnuslukujen lisäksi täydentäviä, vaihtoehtoisia tunnuslukuja, joita yhtiö seuraa sisäisesti ja jotka antavat merkittävää yhtiötä koskevaa lisätietoa johdolle, sijoittajille, arvopaperimarkkina-analyytikoille ja muille tahoille yhtiön toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista. Näitä ei tulisi tarkastella erillisenä IFRS:n mukaisista tunnusluvuista eikä niitä korvaavina tunnuslukuina.

 

Tiedotustilaisuus

Terveystalo järjestää englanninkielisen tuloswebcastin 28.10.2021 klo 11.30 suomen aikaa. Webcastia voi seurata osoitteessa: https://terveystalo.videosync.fi/2021-10-28-terveystalo-q3
Tällä kertaa ei poikkeuksellisesti järjestä puhelinkonferenssia, mutta kysymyksiä voi esittää webcastin kautta kirjallisesti.


Helsingissä 27. lokakuuta 2021
Terveystalo Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Talousjohtaja Ilkka Laurila
Puh. 030 633 1757

Viestintäjohtaja Kati Kaksonen
Puh. 010 345 2034
kati.kaksonen@terveystalo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.terveystalo.com

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys, jonka tavoitteena on voimaannuttaa elinikäiseen terveyteen ja hyvinvointiin ja rakentaa terveempää yhteiskuntaa.  Yhtiö tarjoaa kokonaisvaltaisia hyvinvoinnin, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille, sekä julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta, 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös yli 300 toimipaikkaa ympäri Suomen.

Vuonna 2020 Terveystalossa asioi 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Asiakaskäyntejä tehtiin noin 6,9 miljoonaa, joista yli neljännes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yli 13 000 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com ​​​​​​​

Avainsanat: