Terveystalo muuttaa segmenttiraportointiaan

Report this content

Terveystalo Oyj Pörssitiedote 10.2.2023 klo 09.03

Terveystalon segmenttiraportointi muuttui 1.1.2023 alkaen. Muutokset johtuvat 14.10.2022 viestityistä muutoksista yhtiön toimintamallissa ja organisaatiorakenteessa.
Uusi organisaatio muodostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Terveydenhuollon palveluista, Portfolioliiketoiminnoista sekä Ruotsin liiketoiminnasta.

Jatkossa raportoitavat segmentit ovat:
•    Terveydenhuollon palvelut
•    Portfolioliiketoiminnot
•    Ruotsi, ja 
•    Konserni muut, allokoimattomat ja eliminoinnit

Oikaistut vertailuluvut uudella segmenttirakenteella julkaistaan ennen vuoden 2023 ensimmäisen osavuosikatsauksen julkaisua.

Terveystalo Oyj
Viestintä

Lisätietoja antaa:
Kati Kaksonen, Johtaja, viestintä, sijoittajasuhteet ja yritysvastuu
Puh. +358 10 345 2034
Kati.kaksonen@terveystalo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Tärkeimmät tiedotusvälineet
www.terveystalo.com 

 

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sekä hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta, 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 370 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 155 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2022 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin noin 8,5 miljoonaa, joista noin neljännes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 16 800 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. www.terveystalo.com

Avainsanat:

Tilaa