Terveystalo on saanut Attendon Suomen Terveyspalveluiden oston päätökseen

Terveystalo Oyj pörssitiedote 28.12.2018 klo 11.30 

Terveystalo on saanut Attendon Suomen Terveyspalveluiden oston päätökseen ja yhdistetyt toiminnot aloittavat 2.1.2019. Attendon Suomen terveyspalvelut siirtyvät vahvasti suomalaiseen omistukseen. Järjestely vahvistaa Terveystalon kilpailukykyä ja kasvumahdollisuuksia etenkin julkisille asiakkaille tuotetuissa palveluissa. 

Vuoden 2017 tilinpäätöksen perusteella* Terveystalon ja Attendon Suomen terveyspalveluiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 924,4 miljoonaa euroa, oikaistu EBITDA 112,4 miljoonaa euroa ilman synergioita ja oikaistu EBITA 90,5 miljoonaa euroa. Terveystalossa ja Attendon Suomen Terveyspalveluissa työskentelee yhteensä yli 12 000 terveydenhuollon ammattilaista, joista noin puolet toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina.

  • Järjestely yhdistää kaksi johtavaa terveydenhuoltoalan osaajaa, joilla on laaja, toisiaan täydentävä palveluvalikoima sekä koko Suomen kattava toimipaikkaverkosto
  • Järjestelyn velaton kauppahinta (EV) 233 miljoonaa euroa suoritettiin käteismaksuna velkarahoituksella. Yhdistettyjen taloudellisten tietojen perusteella* Terveystalon yhteenlaskettu nettovelka kaupan jälkeen olisi 451 miljoonaa euroa ja implisiittinen nettovelka/ yhdistetty oikaistu EBITDA 3,5x ilman synergioita (30.9.2018 tilanne).
  • Tavoiteltujen noin 5 miljoonan euron vuotuisten kustannussynergioiden arvioidaan toteutuvan 12 kuukauden kuluessa järjestelyn toteutumisesta. 

*Yhdistetyt taloudelliset tiedot on esitetty vain havainnollistamistarkoituksessa. Yhdistetyt taloudelliset tiedot kuvaavat yhdistettyä liikevaihtoa ja tulosta olettaen, että toiminnot olisivat olleet samassa yhtiössä tilikauden 2017 alusta alkaen. Yhdistetyt taloudelliset tiedot perustuvat hypoteettiseen tilanteeseen, eikä niitä pidä tulkita pro forma -tietoina, sillä niissä ei ole huomioitu kauppahinnan kohdentamista, transaktiokustannuksia tai eroja kirjanpidollisissa menetelmissä.

"Terveystalosta rakentuu kaupan myötä ylivoimaisesti Suomen monipuolisin ja laajin terveyspalveluyritys, joka pystyy tarjoamaan sekä fyysisiä että digitaalisia palveluita kaikille asiakassegmenteille. Jatkossa olemme muun muassa yksi Suomen suurimmista suunterveyspalveluiden tuottajista ja merkittävä toimija julkisissa palveluissa - niin erikoissairaanhoidon palvelumyynnissä kuin perusterveydenhuollon ulkoistuksissa", toteaa Yrjö Närhinen, Terveystalon toimitusjohtaja.

"Tämä antaa meille erinomaiset mahdollisuudet hyötyä terveydenhuollon globaaleista trendeistä. Tavoitteenamme on olla johtava digitaalisten ja ennaltaehkäisevien  terveys- ja hyvinvointipalveluiden tarjoaja hyödyntämällä tekoälyä ja jalostamalla terveysdataa henkilökohtaisen asioinnin ja terveyspalveluinnovaatioiden kehittämiseksi. Odotamme luovamme järjestelyllä myös merkittävää arvoa osakkeenomistajille samalla kun suomalaiset hyötyvät vahvemmasta, maanlaajuisesta toimijasta, joka kykenee tuottamaan kustannustehokkaita ja monimuotoisia fyysisiä ja digitaalisia palveluita kaikille asiakasryhmille ja eri elämänvaiheissa oleville kansalaisille", Yrjö Närhinen jatkaa.

Attendon Suomen terveyspalvelut 
Attendon Suomen terveyspalvelut sisältävät perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, henkilöstöpalveluiden ja suunterveyden liiketoiminnot. Vuonna 2017 terveyspalveluiden liikevaihto oli 235 miljoonaa euroa ja oikaistu EBITA-marginaali 7,5 prosenttia. Noin puolet liikevaihdosta tuli julkisen sektorin ja suunterveyden ulkoistuksista (seitsemän Kuntaturva -kokonaisulkoistusta ja 13 ulkoistettua terveyskeskusta), joissa Attendon Suomen terveyspalvelut on markkinajohtaja korkealaatuisen ja kustannustehokkaan toimintansa ansiosta. Henkilöstöpalveluiden liikevaihto oli 78 miljoonaa euroa vuonna 2017. Loput liikevaihdosta jakaantuu yksityiseen suunterveyteen ja työterveyshuoltoon. Noin 85 prosenttia tarjotuista palveluista oli julkisilla varoilla rahoitettuja vuonna 2017. Henkilöstöpalveluissa työskentelee yleis-, erikois-, ja hammaslääkäreistä koostuva, noin 2,600 terveydenhuollon ammattilaisen joukko.

Terveystalo Oyj

Lisätietoja:
Kati Kaksonen, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä
Puh. 010 345 2034
Kati.kaksonen@terveystalo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Tärkeimmät tiedotusvälineet
www.terveystalo.com

Terveystalo lyhyesti
Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Valtakunnallinen verkosto kattaa noin 180 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Toimipaikkaverkostoa täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut.

Vuonna 2017 Terveystalossa asioi 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Lääkärikäyntejä tehtiin noin 3,3 miljoonaa. Terveystalossa työskentelee lähes 9 000 terveydenhuollon ammattilaista, joista noin puolet toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com

Yrityksestä

Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille.

Tilaa