Terveystalo on toimialansa kansainvälinen edelläkävijä vastuullisuudessa

Report this content

Terveystalolle on ainoana suomalaisena terveyspalveluyrityksenä myönnetty kansainvälinen ISS ESG Prime -vastuullisuusluokitus. Terveystalo saavutti keskiarvoa paremmat tulokset etenkin laadun, potilasturvallisuuden ja työntekijäsuhteiden osalta.

ISS ESG Prime on kansainvälisesti yksi tunnetuimmista vastuullisuusluokituksista. ISS ottaa arvioinnissaan huomioon liiketoiminnan eri vastuullisuusnäkökohdat huomioiden ympäristö- ja yhteiskuntavastuun sekä hyvän hallintotavan.

ISS ESG Prime -luokituksessa Terveystalo sijoittui globaalisti ylimpään desiiliin eli ylimpään 10 prosenttiin toimialallaan. Keskiarvoa paremmat arvosanat Terveystalo saavutti erityisesti laadusta, potilasturvallisuudesta, työntekijäsuhteista ja työympäristöstä. Suomessa mikään muu terveyspalveluyritys ei ole saavuttanut ISS ESG Prime -vastuullisuusluokitusta.

Terveystalolle on aiemmin myönnetty myös ISO 9001 -laatusertifikaatti ja osalle toimipaikoista myös ISO 14001 -ympäristösertifikaatti.

– Yritysvastuu on yksi tärkeistä painopisteistämme ja haastamme itseämme kehittymään vastuullisuustyössä jatkuvasti lisää. Tämä on merkittävä tunnustus ja olen iloinen, että Terveystalo täyttää ISS ESG:n korkeat vastuullisuusvaatimukset toimialallamme, kommentoi Terveystalon talousjohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja Ilkka Laurila.

Entistä suuremmat panostukset vastuullisuuteen tulevaisuudessa

Terveystalon vastuullisuustyön tuloksia seurataan säännöllisesti. Valintoja ohjaavat yhtiön eettiset periaatteet sekä lääketieteellisen, toiminnallisen ja kokemuksellisen laadun jatkuvaan kehittämiseen tähtäävä laatutyö.

– Käymme aktiivista keskustelua sidosryhmiemme kanssa ja kehitämme palveluitamme ja raportointiamme heille merkityksellisten teemojen pohjalta. Sellaisia ovat esimerkiksi hoidon laatu ja vaikuttavuus, potilasturvallisuus ja korkealaatuinen palvelu. Myös työturvallisuus, tietosuoja ja tietoturva sekä hyvinvoinnin edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä vastuullisuusteemoja, kertoo Ilkka Laurila.

– Palveluitamme kehittäessä otamme aina huomioon myös vastuullisuusnäkökulman. Esimerkiksi digitaalisilla palveluilla voimme yhtä aikaa parantaa palvelujen saatavuutta ja vähentää asiakkaiden matka-aikaa sekä näistä matkoista aiheutuvia päästöjä, Ilkka Laurila jatkaa.

Erityisesti nyt kiinnostaa tämän hetken megatrendi eli hiilijalanjälki. Terveystalo laskee hiilijalanjälkensä ensimmäistä kertaa vuoden 2019 osalta ja ottaa hiilijalanjäljen pienentämisen uudeksi ympäristövastuun tavoitteeksi.

Lue lisää Terveystalon laatutyöstä laatukirjastamme!

Lisätiedot:
Terveystalon viestintä/mediapäivystys, p. 050 358 1170, viestinta@terveystalo.com
Kysy meiltä asiantuntijaa myös muihin terveysaiheisiin!

Terveystalo lyhyesti
Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Valtakunnallinen verkostomme kattaa noin 260 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Toimipaikkaverkostoa täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut.

Vuonna 2018 Terveystalossa asioi 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Lääkärikäyntejä tehtiin noin 3,5 miljoonaa. Terveystalossa työskentelee yli 10 000 terveydenhuollon ammattilaista, joista noin puolet toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com

Avainsanat:

Tilaa