Terveystalo optimoi pääomarakennettaan käynnistämällä omien osakkeiden osto-ohjelman

Report this content

Terveystalo Oyj:n pörssitiedote, 28.10.2021 klo 08:57


Terveystalo Oyj:n hallitus on tänään 28.10.2021 päättänyt Terveystalon omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman käynnistämisestä Terveystalon yhtiökokouksen 25.3.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen mukaisesti.

Omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman tarkoituksena on optimoida Yhtiön pääomarakennetta alentamalla omaa pääomaa. Omien osakkeiden hankinta tulee alentamaan Yhtiön vapaata omaa pääomaa. Takaisinostetut osakkeet mitätöidään.

Takaisinosto-ohjelmassa Terveystalon osakkeiden hankintaan käytettävä kokonaissumma voi olla enintään 13,5 miljoonaa euroa. Terveystalon osakkeita voidaan takaisinosto-ohjelmassa ostaa enintään 1 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,8 prosenttia kaikista Terveystalon osakkeista.

Osakkeiden takaisinostot alkavat aikaisintaan 29.10.2021 ja päättyvät viimeistään 6.4.2022.

Takaisinostot toteutetaan EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU N:o 596/2014) 5 artiklan niin sanotun turvasatamamenettelyn mukaisesti. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsingin julkisessa kaupankäynnissä. Terveystalo on nimittänyt Nordean osakkeiden takaisinosto-ohjelman järjestäjäksi. Järjestäjä tekee kaupankäyntipäätökset itsenäisesti Terveystalosta riippumatta ja ilmoitettujen rajojen mukaisesti. Tämä koskee myös kauppojen ajoitusta.

Osakkeesta maksettava hinta määräytyy sen hankintahetkellä Nasdaq Helsingissä vallitsevan hintatason mukaisesti, noudattaen turvasatamamenettelyn mukaisia hinta- ja volyymirajoja. Osakkeesta maksetaan valtuutuksen mukaisena ajanjaksona vähintään matalin osakkeesta pyydetty markkinahinta ja korkeintaan sen suurin markkinahinta.

Terveystalo voi keskeyttää tai lopettaa ohjelman ennen sen suunniteltua loppumisajankohtaa. Terveystalo julkaisee tällöin asiasta pörssitiedotteen.

Ennen takaisinosto-ohjelman aloittamista Terveystalolla on hallussaan omia osakkeita yhteensä 730 000 kappaletta.

Lisätietoja:
Liisa-Maija Seppänen, Sijoittajasuhdepäällikkö
+358 50 3144 455
liisa-maija.seppanen@terveystalo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys, jonka tavoitteena on voimaannuttaa elinikäiseen terveyteen ja hyvinvointiin ja rakentaa terveempää yhteiskuntaa.  Yhtiö tarjoaa kokonaisvaltaisia hyvinvoinnin, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille, sekä julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta, 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös yli 300 toimipaikkaa ympäri Suomen.

Vuonna 2020 Terveystalossa asioi 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Asiakaskäyntejä tehtiin noin 6,9 miljoonaa, joista yli neljännes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yli 13 000 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com ​​​​​​​

Avainsanat:

Tilaa