Terveystalo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitettu ilmoitus omistusosuuden muutoksesta (EQT)

TERVEYSTALO OYJ       PÖRSSITIEDOTE                          21.5.2018 klo 9.10

Terveystalo Oyj ("Terveystalo" tai "Yhtiö") on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain (muutoksineen, "AML") 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen EQT VI Limitediltä. Ilmoituksen mukaan EQT VI Limitedin välillisesti omistamien (Lotta Holding I S.à r.l:n ("Lotta Holding") suoraan omistamien) Terveystalon osakkeiden ja äänten yhteismäärä on laskenut nollaan 21.5.2018. Omistusosuuden muutos on seurausta transaktiosta, jossa Lotta Holding on myynyt kaikki omistamansa 14 510 320 Terveystalon osaketta.

Terveystalon osakepääoma koostuu yhteensä 128 036 531 osakkeesta, joista jokainen tuottaa yhden (1) äänen.

Liputtajan ja sen määräysvaltayhteisöjen osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 0 0 0
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus 11,3 0 11,3

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:
A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000252127 0 0 0 0
A YHTEENSÄ 0 0

Ilmoituksen tiedot liputusvelvollisesta
Alla on esitetty liputusvelvollisen koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
EQT VI Limited 0 0 0
Lotta Holding Guernsey Limited 0 0 0
Lotta Holding I S.à r.l. 0 0 0

Terveystalo Oyj
Viestintä

Lisätietoja antaa
Kati Kaksonen, Johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä
Puh. +358 10 345 2034
Kati.kaksonen@terveystalo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Tärkeimmät tiedotusvälineet
www.terveystalo.com

Terveystalo lyhyesti
Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Valtakunnallinen verkosto kattaa noin 180 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Toimipaikkaverkostoa täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut.

Vuonna 2017 Terveystalossa asioi 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Lääkärikäyntejä tehtiin noin 3,3 miljoonaa. Terveystalossa työskentelee lähes 9 000 terveydenhuollon ammattilaista, joista noin puolet toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com

Yrityksestä

Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille.

Tilaa