Terveystalo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:ssä tarkoitettu ilmoitus omistusosuuden muutoksesta (Rettig)

TERVEYSTALO OYJ       PÖRSSITIEDOTE                          21.5.2018 klo 9.20

Terveystalo Oyj ("Terveystalo" tai "Yhtiö") on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain (muutoksineen, "AML") 9 luvun 5 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen Rettig Capital Oy Ab:ltä. Ilmoituksen mukaan Rettig Capital Oy Ab:n välillisesti omistamien (Rettig Group AB:n ("Rettig Group") suoraan omistamien) Terveystalon osakkeiden ja äänten yhteismäärä on 21.5.2018 noussut 16,52 prosenttiin (21 153 191 osaketta) Terveystalon kaikista ulkona olevista osakkeista. Omistusosuuden muutos on seurausta transaktiosta, jossa Rettig Group on hankkinut 7 682 191 Terveystalon osaketta vastaten 6,00 prosenttia Terveystalon ulkona olevista osakkeista. Rettig Capital Oy Ab:n aikaisemmin välillisesti omistamien (Rettig Groupin suoraan omistamien) Terveystalon osakkeiden määrä oli 13 471 000 osaketta, mikä vastasi 10,52 prosenttia Terveystalon ulkona olevista osakkeista.

Terveystalon osakepääoma koostuu yhteensä 128 036 531 osakkeesta, joista jokainen tuottaa yhden (1) äänen.

Liputtajan ja sen määräysvaltayhteisöjen osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 16,52 0 16,52
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus 0 0 0

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja / osakelaji

ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000252127 0 21 153 191 0 16,52
A YHTEENSÄ 21 153 191 16,52

Ilmoituksen tiedot liputusvelvollisesta

Alla on esitetty liputusvelvollisen koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Rettig Capital Oy Ab 0 0 0
Rettig Group Oy Ab 0 0 0
Rettig Group AB 16,52 0 16,52

Terveystalo Oyj
Viestintä

Lisätietoja antaa

Kati Kaksonen, Johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä

Puh. +358 10 345 2034

Kati.kaksonen@terveystalo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Tärkeimmät tiedotusvälineet
www.terveystalo.com

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Valtakunnallinen verkosto kattaa noin 180 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Toimipaikkaverkostoa täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut.

Vuonna 2017 Terveystalossa asioi 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Lääkärikäyntejä tehtiin noin 3,3 miljoonaa. Terveystalossa työskentelee lähes 9 000 terveydenhuollon ammattilaista, joista noin puolet toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com

Yrityksestä

Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille.

Tilaa