Terveystalo Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

Report this content

Terveystalo Oyj Pörssitiedote 13.9.2021 klo 9.10

Terveystalo Oyj on vastaanottanut 10.9.2021  arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen Hartwall Capital Oy Ab:lta (HC Holding Oy Ab). Ilmoituksen mukaan Hartwall Capitalin osakkeiden ja äänten yhteismäärä alitti 9.9.2021 kymmenen prosentin rajan.

Hartwall Capitalin aikaisempi omistusosuus oli yhteensä 11,27 prosenttia (14 431 690 osaketta) Terveystalon kaikista ulkona olevista osakkeista. Aikaisempi omistus on tiedotettu listautumisen yhteydessä eikä siitä täten ole tehty liputusilmoitusta.

Terveystalon osakepääoma koostuu yhteensä 128 036 531 osakkeesta, joista jokainen tuottaa yhden (1) äänen.

Hartwall Capitalin osuus ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja
äänistä
% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Yhteenlaskettu %- osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai
rikkoutumisen jälkeen
6,59 %  0 % 6,59 % 128 036 531
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet
Osakesarja / osakelajiISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7) Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000252127 8 431 690 6,59 %
A YHTEENSÄ 8 431 690 6,59 %

Terveystalo Oyj
viestintä

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Tärkeimmät tiedotusvälineet
www.terveystalo.com

Tilaa