Terveystalo Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Report this content

Terveystalo Oyj pörssitiedote 7.4.2022 klo 17.30

Terveystalo Oyj:n hallitus on tänään varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan valinnut Kari Kauniskankaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Matts Rosenbergin varapuheenjohtajaksi. Lisäksi hallitus valitsi keskuudestaan palkitsemisvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan jäsenet:

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Kristian Pullola ja jäseniksi Matts Rosenberg ja Katri Viippola.

Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Kari Kauniskangas ja jäseniksi Dag Andersson ja Carola Lemne.

Terveystalo Oyj

Lisätietoja:
Sijoittajasuhdepäällikkö Liisa-Maija Seppänen
Puh. 050-3144455
liisa-maija.seppanen@terveystalo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sekä hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta, 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 360 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 120 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2021 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin noin 8 miljoonaa, joista noin neljännes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 15 500 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com

Tilaa