• news.cision.com/
  • Terveystalo Oyj/
  • Terveystalo Oyj:n hallitus on päättänyt avainhenkilöiden pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelman uudesta ansaintajaksosta 2022-2024

Terveystalo Oyj:n hallitus on päättänyt avainhenkilöiden pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelman uudesta ansaintajaksosta 2022-2024

Report this content

Terveystalo Oyj, pörssitiedote 9.2.2022 klo 19:10

Terveystalo Oyj:n hallitus on päättänyt osakepalkkio-ohjelman uudesta ansaintajaksosta vuosille 2022-2024. Ansaintajaksolla 2022-2024 suoritusmittarit, joiden pohjalta osakepalkkioita mahdollisesti maksetaan ovat yhtiön osakkeen kokonaistuoton (TSR, Total Shareholder Return) absoluuttinen kehitys sekä suhteellinen kehitys (OMX HKI benchmark CAP GI -indeksiin verrattuna).

Terveystalon hallitus vahvistaa ansaittujen palkkioiden yhteismäärän ansaintajakson päättymisen jälkeen. 2022‒2024 ansaintajakson pohjalta mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan Terveystalo Oyj:n osakkeina ansaintajakson päätyttyä edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Ohjelman perusteella maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 683 085 osaketta. Osakepalkkiosta vähennetään palkkionsaajalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina.

Ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan korkeintaan noin 70 hallituksen valitsemaa henkilöä, Terveystalon johtoryhmän jäsenet mukaan lukien.

Terveystalo soveltaa johtoryhmän jäseniin osakeomistusvaatimusta. Johtoryhmän kunkin jäsenen edellytetään säilyttävän vähintään 50 prosenttia pitkän aikavälin kannustinohjelman perusteella nettona saamistaan osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa Terveystalosta vastaa vähintään hänen vuosittaista bruttoperuspalkkaansa.

Pitkän aikavälin osakepalkkio-ohjelma perustuu rullaavaan 3 vuoden ansaintajaksorakenteeseen, jossa uusi ansaintajakso alkaa joka vuosi hallituksen niin päättäessä. Hallitus päättää vuosittain osallistujat, mittarit, mittareiden tavoitetasot ja ansaintamahdollisuudet. Ohjelman tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sekä sitouttaa avainhenkilöt toteuttamaan Terveystalon strategiaa ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuva kannustinohjelma. Ohjelman perustamisesta ja sen keskeisistä ehdoista kerrottiin 3.12.2020 julkaistussa pörssitiedotteessa.

 

Terveystalo Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Liisa-Maija Seppänen, Sijoittajasuhdepäällikkö
+358 50 3144 455
liisa-maija.seppanen@terveystalo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com

 

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys, jonka tavoitteena on voimaannuttaa elinikäiseen terveyteen ja hyvinvointiin ja rakentaa terveempää yhteiskuntaa.  Yhtiö tarjoaa kokonaisvaltaisia hyvinvoinnin, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille, sekä julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta, 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös yli 300 toimipaikkaa ympäri Suomen.

Vuonna 2020 Terveystalossa asioi 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Asiakaskäyntejä tehtiin noin 6,9 miljoonaa, joista yli neljännes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yli 13 000 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com

Tilaa