Terveystalo Oyj Tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2017

Report this content

Terveystalo Oyj Pörssitiedote 28.2.2018 klo 09.00

Koko vuoden 2017 oikaistu käyttökate kasvoi 26,7 prosenttia edellisvuodesta 92,4 miljoonaan euroon (72,9)

Katsauskauden pääkohdat loka-joulukuu 2017

 • Liikevaihto kasvoi 29,7 prosenttia edellisvuodesta 189,9 miljoonaan euroon (146,4)
 • Oikaistu* Käyttökate (EBITDA) nousi 39,2 prosenttia edellisvuodesta 29,1 miljoonaan euroon (20,9)
 • Käyttökate (EBITDA) nousi 10,9 prosenttia edellisvuodesta 24,8 miljoonaan euroon (22,4)
 • Oikaistu* EBITA oli 12,6 prosenttia (11,4) liikevaihdosta
 • EBITA oli 10,3 prosenttia (12,4) liikevaihdosta
 • Kauden voitto oli 6,1 miljoonaa euroa (7,6)
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 37,5 miljoonaa euroa (40,8)
 • Osakekohtainen tulos, EPS** oli 0,05 euroa (0,06).

Katsauskauden pääkohdat tammi-joulukuu 2017

 • Liikevaihto kasvoi 26,1 prosenttia edellisvuodesta 689,5 miljoonaan euroon (547,0)
 • Oikaistu* Käyttökate (EBITDA) nousi 26,7 prosenttia vuoden takaisesta 92,4 miljoonaan euroon (72,9)
 • Käyttökate (EBITDA) laski 0,9 prosenttia edellisvuodesta 68,2 miljoonaan euroon (68,9)
 • Oikaistu* EBITA oli 10,6 prosenttia (10,4) liikevaihdosta
 • EBITA oli 7,1 prosenttia (9,6) liikevaihdosta
 • Tilikauden voitto oli 7,2 miljoonaa euroa (12,7)
 • Nettovelka laski 16,8 prosenttia 256,4 miljoonaan euroon (308.1)
 • Nettovelka/oikaistu käyttökate laski 4,2:sta 2,8:aan
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 70,0 miljoonaa euroa (64,7)
 • Osakekohtainen tulos, EPS** oli 0,06 euroa (0,11).

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle vuodelta 2017 jaettavaksi varoja 6 senttiä osaketta kohden sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.

Vuoden 2017 aikana konserni on tehnyt useita yrityshankintoja. Porin Lääkäritalo Oy konserni on yhdistetty Terveystalon konsernitilinpäätökseen tammikuun 2017 alusta alkaen ja Diacor terveyspalvelut Oy konserni maaliskuun 2017 lopusta alkaen.

Käyttökate (EBITDA) = liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia

EBITA = liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia

* Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka liittyvät liiketoiminnan hankintojen kuluihin, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluihin, käyttöomaisuuden myyntivoittoihin, strategisiin projekteihin, mukaan lukien listautumisanti, uusiin liiketoimintoihin ja muihin vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin. Oikaisut olivat loka-joulukuussa yhteensä 4,3 (-1,5) miljoonaa euroa ja vuonna 2017 24,1 (4,0) miljoonaa euroa.

 ** Painotetussa keskimääräisessä osakemäärässä on huomioitu osakkeiden yhdistämisen ja osakesplitin vaikutus. Vertailutiedot on oikaistu vastaavasti.

 

Yrjö Närhinen, toimitusjohtaja: "Kasvuyritys syntyi uudelleen"

"Vuosi 2017 oli Terveystalolle kasvun ja suurten muutosten vuosi - yhden aikakauden loppu ja uuden alku. Listauduimme pörssin päälistalle, teimme merkittäviä yritysostoja ja -integraatioita joista myös saavutimme tavoittelemamme kustannussynergiahyödyt ennätysajassa ja kehitimme samanaikaisesti määrätietoisesti olemassa olevaa toimintaamme. Työteliäs vuosi luo vahvan pohjan kasvulle tästä eteenpäin. Kiitos tästä kuuluu koko Terveystalon henkilökunnalle.

Vuosi oli ennätyksellinen myös taloudellisten tunnuslukujen valossa. Vahva kasvu jatkui vuoden viimeisellä neljänneksellä ja kasvatimme edelleen markkinaosuuttamme. Liikevaihtomme kasvoi koko vuonna 26,1 prosenttia edellisvuodesta. Oikaistu käyttökate (EBITDA) kasvoi lähes 27 prosenttia 92,4 miljoonaan euroon ja oikaistu liikevoitto ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) kasvoi 10,6 prosenttiin koko vuoden liikevaihdosta. Keräsimme listautumisannilla noin 100 miljoonan euron bruttovarat joka vahvisti tasettamme. Nettovelka suhteessa oikaistuun käyttökatteeseen laski 2,8:een.

Sote-uudistukseen liittyvät odotukset leimasivat vuoden 2017 loppupuolta, mutta hallituksen joulukuun lopussa tekemä päätös antoi uudistukselle raamit ja valinnanvapauskokeilut etenevät. Talouden näkymien kirkastumisen myötä näemme, että yritykset keskittyvät kasvuun, ja yksilön luottamus talouteen on parantunut. Samalla satsaukset omaan hyvinvointiin ovat kasvussa. Markkinakehitys tukee kasvua kaikissa asiakasryhmissä vuonna 2018.

Investoimme suomalaisen terveydenhuollon kehittämiseen ja haluamme tuoda alalle vertailtavuutta, läpinäkyvyyttä, laatua ja asiakaskeskeisyyttä. Terveydenhuollon uudistaminen on ennakkoluulotonta itsensä haastamista ja prosessien haastamista. Tehtävämme on tuottaa terveysarvoa ihmisille. Olemme hyvässä asemassa reagoimaan markkinamuutoksiin ja olemaan laadun, läpinäkyvyyden ja vertailtavuuden edelläkävijä toimialalla. Julkaisemme huhtikuussa laatu- ja vastuullisuuskirjan vuodelta 2017 ja haluamme samalla haastaa koko toimialaa keskusteluun faktoilla, numeroilla ja vertailtavuudella."

Näkymät vuodelle 2018

Kotimaisen talouden edelleen parantuminen tukee yritys- ja yksityisasiakasliiketoimintaa. Sote muuttaa kaikkien terveydenhuollon toimijoiden ympäristöä ja luo uusia mahdollisuuksia erityisesti niille toimijoille, jotka investoivat vastatakseen uusiin tarpeisiin. Terveystalo odottaa markkinoidensa edelleen kehittyvän suotuisasti.

Avainluvut

M€ 10-12/
2017
10-12/
2016
Muutos, %  

2017
 

2016
Muutos, %
Liikevaihto 189,9 146,4 29,7 689,5 547,0 26,1
Oikaistu käyttökate (EBITDA) (* 29,1 20,9 39,2 92,4 72,9 26,7
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % (* 15,3 14,3 13,4 13,3
Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA) (* 23,9 16,7 42,7 73,0 56,8 28,5
Oikaistu liikevoitto/-tappio ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia (EBITA), % (* 12,6 11,4 10,6 10,4
Oikaistu kauden tulos (* (*** 18,2 10,0 82,1 44,0 30,3 45,0
Kauden tulos 6,1 7,6 -19,9 7,2 12,7 -43,2
Oman pääoman tuotto (ROE), % (* - - - 2,1 5,6
Nettovelka - - - 256.4 308.1 -16.8
Nettovelka / oikaistu käyttökate (* - - - 2,8 4,2 -34,3
Omavaraisuusaste, % (* - - - 50,7 31,7
Nettovelkaantumisaste (Gearing), % (* - - - 56,1 132,6
Liiketoiminnan rahavirta 37,5 40,8 -7,9 70,0 64,7 8,3
Osakekohtainen tulos(** 0,05 0,06 - 0,06 0,11 -
Henkilöstö kauden lopussa - - - 4 265 3 463 23,2
Ammatinharjoittajat kauden lopussa - - - 4 431 3 448 28,5

(* Vaihtoehtoinen tunnusluku. Lisätietoja liitetiedossa 12 ja 13.
 (** Painotetussa keskimääräisessä osakemäärässä on huomioitu osakkeiden yhdistämisen ja osakesplitin vaikutus. Vertailutiedot on oikaistu vastaavasti.
(*** Listautumisen yhteydessä on kirjattu kuluksi aikaisempien pankkilainojen jäljellä olleet rahoituskulut, jotka oli jaksotettu efektiivisen koron menetelmällä lainan juoksuajalle.

Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen 2017 julkistaminen ja varsinainen yhtiökokous 2018

Terveystalo Oyj:n hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017 sekä muut osakeyhtiölain tarkoittamat
tilinpäätösasiakirjat julkaistaan yhtiön internetsivuilla viikolla 11 osana yhtiön vuosikertomusta.

Terveystalo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 12.4.2017 kello 15.00 Marina Congress Centerissä osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys Terveystalo Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä dokumenttina viikolla 11, ja se on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla.

Taloudellinen raportointi

Terveystalon vuoden 2018 taloudellisten katsausten julkaisupäivät ovat seuraavat:

 • Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2018 julkaistaan keskiviikkona 16.5.2018
 • Puolivuotiskatsaus 2018 julkaistaan perjantaina 17.8.2018
 • Osavuosikatsaus tammi-joulukuulta 2018 julkaistaan keskiviikkona 14.11.2018

Tiedotustilaisuudet

Terveystalo järjestää lehdistötilaisuuden 28.2.2018 klo 12.00 Terveystalon Piazzalla osoitteessa Jaakonkatu 3 (3. kerros), 00100 Helsinki.

Englanninkielinen live webcast ja puhelinkonferenssi pidetään klo 13:30 suomen aikaa. Webcastia voi seurata osoitteessa: https://terveystalo.videosync.fi/2018-02-28-result Voit esittää kysymyksiä liittymällä puhelinkonferenssiin 5-10 minuuttia ennen alkamisaikaa soittamalla numeroon: +358 (0) 9 7479 0360, UK: +44 (0) 330 336 9104, Yhdysvallat: +1 323-794-2558. Jos soitat toisesta paikasta, käytä jotakin edellä mainituista numeroista. Tunnuskoodi on 092749.

Terveystalo noudattaa Finanssivalvonnan ohjeistusta julkaisemalla osavuosikatsauksensa tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona. Osavuosikatsaus on luettavissa myös osoitteessa https://www.terveystalo.com/fi/Sijoittajat/Taloustietoa/  

Helsingissä 28. helmikuuta 2018
Terveystalo Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Talousjohtaja Ilkka Laurila
Puh. 030 633 1757

Kati Kaksonen, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä
Puh. 010 345 2034
Kati.kaksonen@terveystalo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com

Terveystalo lyhyesti
Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Valtakunnallinen verkosto kattaa 180 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Toimipaikkaverkostoa täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut.

Vuonna 2017 Terveystalossa asioi noin 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Lääkärikäyntejä tehtiin noin 3,3 miljoonaa. Terveystalossa työskentelee lähes 9 000 terveydenhuollon ammattilaista, joista noin puolet toimii itsenäisinä ammatinharjoittajina. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-merkki ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com