Terveystalon julkisten palveluiden ylilääkäri Emil Heinäaho palkittiin vuoden erikoislääkärikouluttajana

Report this content

Nuorten Lääkärien Yhdistys (NLY) Helsinki on valinnut Terveystalon julkisten palveluiden ylilääkäri Emil Heinäahon vuoden 2021 erikoislääkärikouluttajaksi terveyskeskuskategoriassa. Aiemmin HUS Akuutissa työskennellyt Heinäaho palkittiin 1.10. Helsingin yliopistolla järjestetyssä tilaisuudessa hänen työstään Päivystyksen peruskoulu -koulutusjakson parissa.

NLY Helsinki valitsee palkittavat erikoislääkärikouluttajat vuosittain yhdistyksen jäsenten ehdotusten perusteella. Emil Heinäahon valintaan johtaneissa perusteluissa kiitellään hänen ansioitunutta työtään HUS Akuutin Yhteispäivystyksen peruskoulu -nimisen koulutusjakson parissa.

– Emil Heinäaho on osoittanut ennennäkemätöntä kiinnostusta nuorten lääkäreiden työhyvinvointiin sekä panostusta koulutukseen. Emil on lämminhenkinen ja kannustava kouluttaja, joka ohjaa nuoria kollegoita niin lääketieteellisissä kysymyksissä kuin itse ammattiin kasvamisessa. Emil auttaa oivaltamaan uusia asioita ja tuo esiin koulutettavan parhaat puolet. Perustamassaan Yhteispäivystyksen peruskoulussa hän otti nuorten lääkärien ohjauksen vastuulleen sekä ohjaamalla käytännön työn ohessa että huolehtimalla viikoittaisten ohjaustuntien toteutumisesta, kuvaa NLY Helsingin puheenjohtaja Laura Moilanen Emil Heinäahon valintaan johtaneita perusteluja.

Heinäaho otti palkinnon vastaan kiitollisena.

– Arvostan tätä kunnianosoitusta hyvin korkealle, sillä se tulee suoraan koulutettavilta. Tämä kertoo siitä, että olen voinut vaikuttaa koulutettavien lääkäriksi kasvamiseen, mikä on viime kädessä kouluttajan tärkein tehtävä. Olen kouluttamisessa painottanut lääketieteellisen tiedon sijaan työelämän taitoja, kohtaamista potilaan ja ammattilaisten kanssa sekä lääkärin rooliin kasvamista. Mielestäni nuoren lääkärin uran ensimmäisiä haasteita on, miten soveltaa laajoja tietojaan käytännössä potilaan parhaaksi. Tämä palkinto luo vahvistusta sille, että nämä teemat pidän jatkossakin ensisijaisina, Heinäaho sanoo.

–  Onnittelen Emiliä lämpimästi koko Terveystalon puolesta! Lääkärin ammatissa koulutuksella on suuri merkitys paitsi taitojen myös oman ammatillisen identiteetin vahvistamisessa, ja juuri näiden asioiden parissa Emil on tehnyt todella hienoa työtä. Olemme ylpeitä siitä, että Emil työskentelee kanssamme Terveystalossa entistä paremman terveydenhuollon ja laadukkaiden koulutusmahdollisuuksien puolesta, kiittää Terveystalon johtava ylilääkäri Petri Bono
Terveystalon mediapäivystys
050 358 1170
viestinta@terveystalo.com

Terveystalo lyhyesti 
Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys, jonka tavoitteena on voimaannuttaa elinikäiseen terveyteen ja hyvinvointiin ja rakentaa terveempää yhteiskuntaa.  Yhtiö tarjoaa kokonaisvaltaisia hyvinvoinnin, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille sekä julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta, 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös yli 300 toimipaikkaa ympäri Suomen.  

Vuonna 2020 Terveystalossa asioi 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Asiakaskäyntejä tehtiin noin 6,9 miljoonaa, joista yli neljännes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yli 13 000 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com 

Tilaa

Multimedia

Multimedia