Terveystalon omien osakkeiden osto-ohjelma päättynyt

Report this content

Terveystalo Oyj:n pörssitiedote, 29.12.2021 klo 09:30


Terveystalo Oyj:n hallitus päätti 28.10.2021 käynnistää omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman yhtiökokouksen 25.3.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen mukaisesti.

Terveystalo Oyj on nyt saanut päätökseen kyseisen omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman. Omien osakkeiden hankinnat alkoivat 29.10.2021 ja loppuivat 28.12.2021. Tämän jakson aikana Terveystalo hankki 1 000 000 omaa osaketta, joiden hinta oli keskimäärin 11,25 euroa. Osakkeet hankittiin hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä.

Omien osakkeiden takaisinosto-ohjelman tarkoituksena on optimoida Yhtiön pääomarakennetta alentamalla omaa pääomaa. Omien osakkeiden hankinta tulee alentamaan Yhtiön vapaata omaa pääomaa. Takaisinostetut 1 000 000 osaketta mitätöidään. Hankintojen jälkeen Terveystalolla on hallussaan yhteensä 1 730 000 omaa osaketta, mikä vastaa noin 1,35 prosenttia Terveystalo Oyj:n kaikkien osakkeiden lukumäärästä.

Lisätietoja:

Liisa-Maija Seppänen, Sijoittajasuhdepäällikkö

+358 50 3144 455

liisa-maija.seppanen@terveystalo.com

 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.terveystalo.com

 

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys, jonka tavoitteena on voimaannuttaa elinikäiseen terveyteen ja hyvinvointiin ja rakentaa terveempää yhteiskuntaa.  Yhtiö tarjoaa kokonaisvaltaisia hyvinvoinnin, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille, sekä julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta, 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös yli 300 toimipaikkaa ympäri Suomen.

Vuonna 2020 Terveystalossa asioi 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Asiakaskäyntejä tehtiin noin 6,9 miljoonaa, joista yli neljännes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yli 13 000 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com ​​​​​​​

Avainsanat:

Tilaa