Terveystalon Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Report this content

Terveystalo Oyj Pörssitiedote 10.12.2020 klo 13.00

Terveystalon osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja kokoonpanosta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu seitsemästä (7) jäsenestä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy 2022 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Dag Andersson, Kari Kauniskangas, Åse Aulie Michelet, Niko Mokkila, Katri Viippola ja Tomas von Rettig sekä uudeksi jäseneksi Kristian Pullola.

Lasse Heinonen on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä ehdokkaaksi jatkamaan seuraavalle toimikaudelle.

Nimitystoimikunta suosittelee, että Kari Kauniskangas valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Tomas von Rettig hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat nimitystoimikunnan arvion mukaan riippumattomia yhtiöstä. Dag Andersson, Kari Kauniskangas, Åse Michelet ja Kristian Pullola ovat lisäksi riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Uuden hallituksen jäsenehdokkaan Kristian Pullolan ansioluettelo on tämän tiedotteen liitteenä. Uudelleenvalintaa varten ehdotettujen hallituksen jäsenten henkilökohtaiset tiedot löytyvät yhtiön verkkosivuilta: https://www.terveystalo.com/fi/Yritystietoa/Yhteystiedot/Hallitus/

Ehdotus hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat tulevana toimikautena seuraavat:

  • puheenjohtajan vuosipalkkio 85 000 euroa
  • varapuheenjohtajan vuosipalkkio 50 500 euroa
  • jäsenen vuosipalkkio 40 250 euroa
  • tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 50 500 euroaLisäksi maksetaan kokouspalkkiot kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta: Suomessa asuvat jäsenet 625 euroa, muualla Euroopassa asuvat jäsenet 1 300 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 600 euroa. Osallistuessa puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä hallituksen tai valiokunnan kokoukseen, maksetaan kokouspalkkio 625 euroa. Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaan. 

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan yhtiön hallussa olevina tai mikäli tämä ei ole mahdollista markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset. Kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana.

Vuoden 2021 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset valmistelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutus-yhtiö Varma ja jäseninä toimitusjohtaja Matts Rosenberg, Rettig Group Oy Ab, toimitusjohtaja Olli Lehtilä, Pohjola Vakuutus Oy, Peter Therman, Hartwall Capital, sekä Kari Kauniskangas, Terveystalo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan lisäämään yhtiökokouskutsuun.

Liite: CV Kristian Pullola

Terveystalo Oyj
Viestintä

Lisätietoja antaa:
Risto Murto, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
Tel. +358 10 244 3119

Kati Kaksonen, Johtaja, sijoittajasuhteet ja yritysvastuu
Puh. +358 10 345 2034
Kati.kaksonen@terveystalo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Tärkeimmät tiedotusvälineet
www.terveystalo.com 

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu julkinen osakeyhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus. Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyritys. Yhtiö tarjoaa monipuolisia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Valtakunnallinen verkosto kattaa 300 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Toimipaikkaverkostoa täydentävät ympäri vuorokauden saatavilla olevat digitaaliset palvelut.

Vuonna 2019 Terveystalossa asioi noin 1,2 miljoonaa yksittäistä asiakasta. Lääkärikäyntejä tehtiin noin 3,7 miljoonaa. Terveystalossa työskentelee yli 13 000 terveydenhuollon ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com  

Tilaa

Liitteet & linkit