Terveystalon osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023

Report this content

Terveystalo Oyj Pörssitiedote 16.12.2022 klo 09.00

Terveystalon osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja kokoonpanosta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu seitsemästä (7) jäsenestä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy 2024 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Kari Kauniskangas, Carola Lemne, Kristian Pullola, Matts Rosenberg ja Katri Viippola sekä uusiksi jäseniksi Sofia Hasselberg ja Ari Lehtoranta.

Nimitystoimikunta suosittelee, että Kari Kauniskangas valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja että Matts Rosenberg valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat nimitystoimikunnan arvion mukaan riippumattomia yhtiöstä. Kari Kauniskangas, Sofia Hasselberg, Ari Lehtoranta, Carola Lemne ja Kristian Pullola ovat lisäksi riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Katri Viippola ja Matts Rosenberg eivät ole riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista johtuen heidän päätoimistaan; Katri Viippola on Varman HR- ja viestintäjohtaja ja johtoryhmän jäsen ja Matts Rosenberg toimii Rettig Groupin toimitusjohtajana.

Uusien hallituksen jäsenehdokkaiden Sofia Hasselbergin ja Ari Lehtorannan ansioluettelo on tämän tiedotteen liitteenä. Uudelleenvalintaa varten ehdotettujen hallituksen jäsenten henkilökohtaiset tiedot löytyvät yhtiön verkkosivuilta: https://www.terveystalo.com/fi/Yritystietoa/Yhteystiedot/Hallitus/

Ehdotus hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat tulevana toimikautena seuraavat:

  • puheenjohtajan vuosipalkkio 87 500 euroa
  • varapuheenjohtajan vuosipalkkio 52 000 euroa
  • jäsenen vuosipalkkio 41 500 euroa
  • tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 52 000 euroa.

Lisäksi maksetaan kokouspalkkiot kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta: Suomessa asuvat jäsenet 650 euroa, muualla Euroopassa asuvat jäsenet 1 350 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 700 euroa. Osallistuessa puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä hallituksen tai valiokunnan kokoukseen, maksetaan kokouspalkkio 650 euroa. Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaan. 

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät varainsiirtoveron kustannukset. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa alkaen kautta 1.7.2023-30.9.2023 koskevan osavuosikatsauksen julkistamista seuraavasta päivästä. Kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana.

Vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset valmistelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja jäseninä Tomas von Rettig, Rettig Group Oy Ab, Timo Ritakallio, Pohjola Vakuutus Oy, Peter Therman, Hartwall Capital, sekä Kari Kauniskangas, Terveystalo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja.

Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan lisäämään yhtiökokouskutsuun.

Liitteet: CV Sofia Hasselberg, CV Ari Lehtoranta

Terveystalo Oyj
Viestintä

Lisätietoja antaa:
Risto Murto, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
Tel. +358 10 244 3119

Kati Kaksonen, Johtaja, viestintä, sijoittajasuhteet ja yritysvastuu
Puh. +358 10 345 2034
Kati.kaksonen@terveystalo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Tärkeimmät tiedotusvälineet
www.terveystalo.com 

 

 

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sekä hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta, 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 360 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 120 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2021 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin noin 8 miljoonaa, joista noin neljännes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 15 500 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com