Välitystuomio annettu Feelgoodin pakollisessa lunastusmenettelyssä

Report this content

Terveystalo Oyj Lehdistötiedote 26.8.2022 klo 10.30

Terveystalo Oyj (”Terveystalo”) julkisti 27.7.2021, että sen kokonaan omistama tytäryhtiö Terveystalo Healthcare Oy (”Terveystalo Healthcare”) oli saanut omistukseensa yhteensä 97,42 prosenttia Feelgood Svenska AB (publ):n (”Feelgood”) osakkeista ja äänistä sen toteutettua hallituksen suositteleman pakollisen käteisostotarjouksen Feelgoodin osakkeenomistajille kaikkien näiden omistamien Feelgoodin osakkeiden hankkimisesta ostotarjouksessa 5,70 Ruotsin kruunun (siihen aikaan noin 0,566 euron) osakekohtaista käteisvastiketta vastaan. Terveystalo ilmoitti lisäksi, että Terveystalo Healthcare oli käynnistänyt pakollisen lunastusmenettelyn Feelgoodin jäljellä olevista osakkeista. Feelgoodin osakkeet poistettiin Nasdaq Stockholmista 6.8.2021.

Terveystalo julkisti lisäksi 7.12.2021, että välimiesoikeus oli pakollisessa lunastusmenettelyssä päättänyt, että Terveystalo Healthcarella on oikeus ja velvollisuus hankkia jäljellä olevat Feelgoodin osakkeet, että Terveystalo Healthcarelle myönnetään omistusoikeus jäljellä oleviin Feelgoodin osakkeisiin ja että Terveystalo Healthcare maksaa alustavan lunastushinnan 5,70 Ruotsin kruunua (sillä hetkellä noin 0,555 euroa) osakkeelta lisättynä lakisääteisellä korolla. Koska Terveystalo Healthcarelle oli myönnetty omistusoikeus Feelgoodin jäljellä oleviin osakkeisiin, Terveystalo Healthcare on sittemmin omistanut 100 prosenttia Feelgoodin osakkeista ja äänistä.

Välimiesoikeus on nyt antanut välitystuomion pakollisessa lunastusmenettelyssä, jossa se on päättänyt, että alustava lunastushinta 5,70 Ruotsin kruunua osakkeelta lisättynä lakisääteisellä korolla on lopullinen lunastushinta. Välitystuomiosta voi valittaa Tukholman käräjäoikeuteen 60 päivän kuluessa siitä, kun kaikki osapuolet ovat vastaanottaneet jäljennöksen tuomiosta.

Lisätietoja:

Viestintäjohtaja Kati Kaksonen
Puh. 010 345 2034
Kati.kaksonen@terveystalo.com

Sijoittajasuhdepäällikkö Liisa-Maija Seppänen
Puh. 050 314 4455
liisa-maija.seppanen@terveystalo.com

Terveystalo lyhyesti

Terveystalo on liikevaihdoltaan ja verkostoltaan Suomen suurin yksityinen terveyspalveluyritys ja johtava toimija työterveydessä Pohjoismaissa. Tarjoamme monipuolisia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sekä hyvinvoinnin palveluja yritys- ja yksityisasiakkaille ja julkiselle sektorille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta, 24/7. Terveyden ja hyvinvoinnin palveluja tarjoaa myös noin 360 toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita 120 toimipaikassa. Terveystalo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, jolla on vahva suomalainen omistus.

Vuonna 2021 Suomen Terveystalossa asioi 1,3 miljoonaa yksittäistä asiakasta ja asiakaskäyntejä tehtiin noin 8 miljoonaa, joista noin neljännes toteutui etäkanavissa. Terveystalossa työskentelee yhteensä yli 15 500 terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaista. Terveystalon palveluilla on Avainlippu-tunnus ja yhtiö on Suomalaisen työn liiton jäsen. www.terveystalo.com

Tilaa