• news.cision.com/
  • Tieto/
  • Alle puolella suomalaisista metsäyhtiöistä on digitaalinen liiketoimintastrategia

Alle puolella suomalaisista metsäyhtiöistä on digitaalinen liiketoimintastrategia

Report this content

Lähes kaikki suomalaiset metsäyhtiöt tunnistavat digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuudet. Kuitenkin vain alle puolella on digitaalinen liiketoimintastrategia, selviää Tiedon tuoreesta metsäyhtiöiden DigiBarometri 2018-tutkimuksesta. Samalla merkittävimmät digitaalisuuden liiketoiminnalliset hyödyt nähdään reaaliaikaisen datan hyödyntämisessä, käyttäjäkokemuksen kehittämisessä ja liiketoiminnan uudistamisessa.

DigiBarometri 2018 -tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena marras–joulukuussa 2017. Vastaajat toimivat metsäyhtiöiden johtotehtävissä ja edustavat kaikkia metsäteollisuuden päätoimialoja. Tutkimusraportissa Suomen tuloksia verrataan Tiedon Ruotsissa toteuttamaan vastaavaan metsäteollisuuden tutkimukseen.

Suomalaiset metsäyhtiöt ruotsalaisia edellä digitaalisten liiketoimintastrategioiden saralla

Digitalisaatio on yksi keskeinen tuottavuuden parantamisen ja liiketoiminnan kehittämisen mahdollistajista. Kuitenkin vain 49 prosentilla kyselyyn vastanneista yrityksistä on digitaalinen liiketoimintastrategia – eikä kasvua vuodesta 2016 juuri tullut. Suomalaiset metsäyritykset ovat kuitenkin ruotsalaisia edellä, sillä naapurimaassa noin 43 prosentilla metsäyhtiöistä on digitaalinen liiketoimintastrategia. Miltei kaikki kyselyyn osallistuneet yritykset (97%) ovat tunnistaneet digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuudet.

- Suomen metsäteollisuus on kasvu-uralla ja markkinoiden kehittyminen nähdään pääosin positiivisena. Yritysten on kuitenkin huolehdittava kilpailukyvystään. Yksi keino tähän on digitaaliset palvelut, ja teknologia itsessään mahdollistaa uusia innovaatioita ja liiketoimintamalleja, kertoo tutkimuksesta vastannut johtava konsultti Juha Malinen Tiedolta.

- Suomalaisissa metsäyhtiöissä IT-investoinneilla arvioidaan olevan enemmän positiivista vaikutusta kilpailukykyyn kuin naapurissa: Ruotsissa vain 44 prosenttia vastaajista arvioi näin, kun Suomessa määrä oli 68 prosenttia. Kuitenkin vain 32 prosenttia suomalaisista vastaajista koki, että yrityksessä oli onnistuttu hyödyntämään digitaalisia liiketoimintamahdollisuuksia sekä liiketoimintaprosessien parantamiseen että uuden liiketoiminnan luomiseen, Malinen jatkaa.

Digitalisaatiossa nähdään merkittäviä liiketoimintahyötyjä, mutta harvempi on vielä onnistunut hyödyntämään digitaalisia liiketoimintamahdollisuuksia

Suomalaiset metsäyhtiöt näkevät merkittävimmät digitalisaation liiketoimintahyödyt toiminnan tehostamisessa reaaliaikaisen datan avulla (lähes 95% vastaajista) sekä käyttäjäkokemuksen parantamisessa (85%). Lisäksi hyötyjä nähdään liiketoiminnan uudistamisessa uusien teknologioiden, ohjelmistojen ja työtapojen avulla (80%) sekä big datassa isojen datamassojen analysoinnissa ja luokittelussa (lähes 80%).

Tekoälyn (65%) sekä automaation ja robotisaation (62%) hyödyt liiketoiminnalle tunnistetaan, mutta niiden nähdään konkretisoituvan vasta tulevaisuudessa. Automaation ja robotisaation liiketoimintahyödyt nähdään Ruotsissa Suomea selkeästi suurempina (Ruotsissa 80%, Suomessa 62%) jo tällä hetkellä.

Teollinen internet ja digitaalinen puukauppa tulevat muuttamaan metsätoimialaa

Tiedon tutkimuksessa vastaajilta kysyttiin myös metsätoimialan seuraavista digitaalisista läpimurroissa. Teollinen internet (esineiden internet), digitaalinen puukauppa
ja digitaalinen tuotemyynti tunnistetaan edelleen vahvasti seuraaviksi läpimurroiksi.

- Samalla metsävaratiedon päälle rakennettavat palvelut sekä automatisointi ja robotisointi nousivat vastauksissa esille viime vuoden tutkimusta vahvemmin. Uusina läpimurtoina tunnistettiin tekoäly ja lisätty todellisuus. Nykymahdollisuuksista tarkemmalla tiedolla, tiedon tehokkaalla käytöllä ja tiedon varaan rakentuvilla uusilla toimintamalleilla pystytään parantamaan myös metsätoimialan kilpailukykyä, Malinen summaa.

Lataa DigiBarometri 2018-raportti täältä: http://pages.tieto.com/DigiBarometer_2018_FI.html 
Ruotsi (myös englanniksi): http://pages.tieto.com/DigiBarometer_2018_SE.html 

Lisätietoja antaa:

Juha Malinen, johtava konsultti, Metsätoimiala, Tieto
tel: 040 837 8967, juha.malinen(at)tieto.com

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. www.tieto.fi

Multimedia

Multimedia