CDP antoi tunnustusta Tiedon ilmastoraportoinnille

TIETO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 28.10.2014 KLO 12.00

Jo neljännen kerran peräkkäin Tieto nousi yhdeksi parhaista, kun mitattiin yritysten sijoittajille ja kansainvälisille markkinoille julkaisemaa tietoa ilmastovaikutuksistaan. Tunnustuksen takana on CDP, kansainvälinen voittoa tavoittelematon järjestö, joka pyrkii edistämään kestävää taloutta. Tieto palkittiin sijoituksella pohjoismaiseen Climate Disclosure Leadership -indeksiin (CDLI), joka julkaistiin osana CDP Nordic 2014 -raporttia (Natural capital disclosure for business resilience).

Tieto ansaitsi tunnustuksen toimittamalla ilmastotietonsa CDP:n kansainväliseen ympäristötietojärjestelmään. Kaikkien osallistuvien yritysten tiedot arvioitiin puolueettomasti CDP:n pisteytysmenetelmällä, jossa ylin mahdollinen pistemäärä on 100. Parhaaseen 10 prosenttiin sijoittuneet muodostavat CDLI-indeksin. Tänä vuonna pohjoismaiseen CDLI-indeksiin pääsy edellytti pisteitä 95. Tiedon pisteet olivat 98. Korkeat pisteet tarkoittavat, että yritys on julkaissut korkealaatuista ilmastotietoa, jota voidaan käyttää pohjana tehtäessä hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen tähtääviä taloudellisia päätöksiä. Indeksillä pyritään nostamaan esiin yrityksiä, joiden ilmastoasioihin liittyvä tiedotus on avointa.

”Meillä on vahva halu tehdä osamme taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Teemme jatkuvaa selvitystyötä voidaksemme pienentää ympäristönkuormitustamme. Ilmastotietojen avoin julkaiseminen auttaa niin sisäisiä kuin ulkoisiakin sidosryhmiämme ymmärtämään ja arvioimaan ympäristöjalanjälkeämme. Tämä puolestaan auttaa meitä kehittämään työtämme edelleen. Meille tämä tarkoittaa vastuullista liiketoimintaa ja aktiivisen roolin omaksumista ilmastoystävällisemmän talouden kehittämisessä. Pääsy CDLI-indeksiin on tärkeä tunnustus raportoinnillemme sekä työlle, jota olemme tehneet ympäristön hyväksi”, sanoo Tiedon yritysvastuujohtaja Christer Mattsson.

CDP:n ilmastonmuutosohjelman takana on 767 sijoittajaa, joiden yhteinen varallisuus on yli 92 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria, mikä vastaa noin kolmasosaa koko maailman sijoitetusta pääomasta. CDP:lle raportoitua tietoa käyttävien sijoittajien määrä on kasvanut joka vuosi. Sijoittavat vaativat tietoa ymmärtääkseen paremmin taloudellisia riskejä ja mahdollisuuksia, joita ilmastonmuutos yrityksille merkitsee. Myös ilmastotietojaan julkaisevien yritysten määrä on kasvanut, mikä tukee kasvavaa yksimielisyyttä siitä, että yritysmaailman on kannettava vastuunsa vaikutuksestaan ilmastonmuutokseen.

Sijoittajat ja muut päätöksentekijät voivat tarkastella yritysten CDP-pisteitä useiden kanavien, esimerkiksi Bloombergin, kautta pyrkiessään arvioimaan yritysten valmiutta selviytyä muuttuvilla markkinoilla ja päästöjä koskevien määräysten uusiutuessa. 

”Kasvihuonekaasupäästöt kasvavat edelleen, ja meillä on edessämme valtava taloudellinen riski, jos emme saa niitä hallintaan. Koskaan ei ole ollut tärkeämpää saada tietoa yritysten ilmastovaikutuksista ja -strategioista. Voimmekin onnitella niitä yrityksiä, jotka ovat saavuttaneet sijoituksen CDLI-indeksissä. Nämä yritykset ovat vastanneet kasvavaan vaatimukseen ympäristövastuullisuudesta, ja toivon muiden seuraavan heidän esimerkkiään”, sanoo CDP:n toimitusjohtaja Paul Simpson.

Täydelliset luettelot sijoituksen saaneista yrityksistä sekä kaikkien CDP:n ilmastonmuutosohjelmaan tänä vuonna osallistuneiden yritysten raportit ovat nähtävissä CDP:n verkkosivustolla.

Lisätietoja:

Christer Mattsson, Vice President, Head of Processes, Quality and Corporate Responsibility, +46 10 481 5279, christer.mattsson[at]tieto.com

TIETO OYJ

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet

Tieto on Pohjoismaiden suurin tietotekniikkapalveluyritys, joka tarjoaa täyden elinkaaren IT-palveluita sekä yksityiselle että julkiselle sektorille ja tuotekehityspalveluita viestintäteknologian ja sulautettujen järjestelmien alueella. Yhtiön tuotekehitysliiketoiminta ja toimituskeskukset toimivat maailmanlaajuisesti. Tieto on sitoutunut kehittämään yrityksiä ja yhteiskuntaa tietotekniikan ja vahvan toimiala- ja asiakasymmärryksen avulla, sekä auttaa asiakkaitaan löytämään uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan muutoksessa. Me Tiedossa uskomme jatkuvaan kehittymiseen ja työmme tuloksiin.

Tieto on perustettu vuonna 1968, ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 14 000 ammattilaista yli 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,6 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX:ssä Helsingissä ja Tukholmassa. Lisätietoja osoitteessa www.tieto.fi.

CDP on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka luoman globaalin kanavan kautta yritykset ja kaupungit voivat jakaa, hallita ja punnita elintärkeää ilmasto- ja ympäristötietoa. CDP toimii yhdessä markkinavoimien kanssa. Sen takana on 767 institutionaalista sijoittajaa, joiden yhteen laskettu varallisuus on 92 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Organisaation tavoite on motivoida yrityksiä julkaisemaan tietoa ilmasto- ja ympäristövaikutuksistaan sekä toimimaan näiden pienentämiseksi. CDP:llä on maailman laajin kokoelma tietoa ilmastoa, vesistöjä ja metsiä uhkaavista riskihyödykkeistä, ja se jakaa tätä tietoa suoraan sijoittajille ja strategisten päätösten tekijöille. Lisätietoja saa osoitteesta www.cdp.net tai seuraamalla twiittauksia osoitteessa @CDP.

Avainsanat:

Yrityksestä

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 15 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,6 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Tilaa