Innovointi ja liiketoiminnan kehitys nousussa metsätoimialan agendalla

Vuosittainen metsäteollisuuden IT barometri 2016 julkaistiin tänään. Raportissa tutkittiin liiketoiminnan ja IT:n kehitystä ja trendejä Ruotsin metsäteollisuudessa. Tutkimuksen on toteuttanut ruotsalainen konsulttiyritys Imano, joka on ollut osa Tietoa  marraskuusta 2015 alkaen.

– Metsätoimiala on keskellä muutosta, mikä tekee tutkimuksen tulokset erityisen kiinnostaviksi. Yritykset investoivat vahvasti tietotekniikkaan, mutta jopa 55 % on sitä mieltä, etteivät investoinnit ole tarpeeksi kannattavia. Tässä asiassa alalla on kannattavuuspotentiaalia kehitettäväksi, toteaa Imanon liiketoimintakonsultti Mikael Zachrisson.

Metsäteollisuuden IT-barometri on suunnattu toimialan päättäjille ja avainhenkilöille. Tutkimukseen osallistui noin kuusikymmentä yritystä.

Lisää huomiota innovointiin
Alan ensisijainen painopiste tietotekniikan osalta on edelleen ennemminkin tuottavuudessa ja tehokkuudessa kuin innovoinnissa ja liiketoiminnan kehittämisessä. Jälkimmäisten osuus kuitenkin kasvaa koko ajan. Viime vuoteen verrattuna innovointia ja liiketoiminnan kehittämistä tärkeimpinä painopisteinä pitävien IT-päälliköiden määrä on kaksinkertaistunut.

– IT:n rooli metsäalan yrityksissä on muuttumassa yhä enemmän tukitoiminnosta liiketoiminnan osaksi. Kansainvälisestikin on havaittavissa sama suuntaus, jolle on ominaista IT:n sulautuminen yhä kiinteämmäksi osaksi liiketoimintoja, toteaa Mikael Zachrisson.

Mobiilipalvelut ja pilvi
Digitalisoinnin synnyttämistä trendeistä metsäalalla vaikuttaa eniten mobiilipalvelujen lisääntyminen. Ennusteen mukaan vuonna 2016 yli puolet IT-järjestelmistä on käytettävissä mobiililaitteilla.

– Pian ei ole enää kyse siitä, että IT-järjestelmä toimii mobiililaitteissa vaan pikemminkin siitä, mitä kilpailuetuja se luo. Tämä puolestaan edellyttää, että graafinen käyttöliittymä ja asiakaskokemus ovat täysin onnistuneita, toteaa Imanon verkkostrategisti Niklas Agnesund.

Sen sijaan pilvipalveluiden suhteen metsäala on ympäröivää maailmaa jäljessä. Tutkimus osoittaa selkeästi keskimääräistä varovaisemman linjan: yritykset hyödyntävät pilveä vain noin 10 prosentissa IT-palveluitaan.

Taustatietoa tutkimuksesta
Metsäteollisuuden IT-barometri 2016 on toinen painos vuotuisesta kyselytutkimuksesta, joka suunnataan yritysten vastuuhenkilöille: toimitusjohtajille, operatiivisille johtajille, talousjohtajille ja IT-johtajille. Tulokset perustuvat yli 100 henkilön vastauksiin. Yhdessä vastaajat edustavat 59 yritystä. Tutkimuksen laatinut Imano on nykyisin osa Tietoa.

Lataa raportti: http://pages.tieto.com/Forest_IT_Barometer.html

Lisätietoja:
Mikael Zachrisson, liiketoimintakonsultti, Imano, puh. +46 706 085 141, email: mikael.zachrisson[at]imano.se
Niklas Agnesund, web-strategiasta vastaava päällikkö, Imano, puh. + 46 739 82 98 79, email: niklas.agnesund[at]imano.se
Christer Lindqvist, metsäteollisuus toimialan johtaja, Tieto Ruotsi & Norja, puh. +46 702 555 523, email: christer.lindqvist[at]tieto.com

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. www.tieto.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia