• news.cision.com/
  • Tieto/
  • Lumme Energian, Etelä-Savon Energian ja Tiedon energiaratkaisu pienentää päästöjä ja energialaskua - ensimmäisenä Suomessa

Lumme Energian, Etelä-Savon Energian ja Tiedon energiaratkaisu pienentää päästöjä ja energialaskua - ensimmäisenä Suomessa

Report this content

Tieto, Lumme Energia ja Etelä-Savon Energia kehittivät yhteistyössä älykkään energiaratkaisun, jossa Lumme Energian pääkonttori toimii virtuaalisena voimalaitoksena. Kyseessä on ensimmäinen vastaavassa laajuudessa toteutettu uusiutuvia energialähteitä hyödyntävä hanke Suomessa. Onnistunut pilotti osoittaa, että samankaltainen energiaratkaisu on asennettavissa kaikkiin julkisiin ja kaupallisiin kiinteistöihin sekä omakotitaloihin. Uusi energiaratkaisu tuo kiinteistöt toden teolla mukaan Suomen sähköverkon taajuuden tasapainottamiseen ja ohjaa sähkönkulutusta kohti päästöttömiä energiamuotoja.

Lumme Energian energiaratkaisussa heidän pääkonttorinsa talotekniikka, Etelä-Savon Energian Foremica-energianhallintajärjestelmä, aurinkopaneelit, akusto ja sähköautojen lataus yhdistettiin Tiedon pilvipohjaiseen energianhallinta-alustaan, Tieto Distributed Energy Solutioniin (DES). Järjestelmä pystyy tuottamaan tarvittavaa kulutuksen joustoa sääriippuvaisen sähköntuotannon vaihtelun vastapainoksi.  

”Energiamarkkinat ovat murroksessa. Markkinoita disruptoi uusiutuva energiantuotanto ja muuttuva yhteispohjoismainen sähkömarkkinoiden toimintaympäristö. Tähän yhtälöön on sovitettava vielä muun muassa Kansallisen varttitase -hankkeen vaikutukset ja sään mukaan vaihteleva sähköntuotanto. Samalla energian tarve tulee kasvamaan merkittävästi esimerkiksi teknologisen kehityksen myötä – tästä esimerkkinä vaikkapa sähköautokannan ja datakeskusten palveluiden ja määrän arvioitu nopea kehittyminen. Tämän kokonaisuuden hallintaan tarvitsemme dynaamisia digitaalisia alustoja, jotka tuottavat teknisiä ja taloudellisia hyötyjä kaikille sähkömarkkinoiden osapuolille. Yhdessä Tiedon kanssa olemme luoneet digitaalisten energiapalveluiden kehitysalustan, jonka avulla voimme varautua muutokseen ja samalla näyttää suuntaa kohti energia-alan digitalisaatiota”, sanoo Lumme Energian uusista liiketoiminnoista vastaava johtaja Miko Huomo.

Yhteistyössä syntyi sähkön tuotannon, jakelun ja kulutuksen älykkäästi yhdistävä alusta  

Toteutettu ratkaisu mahdollistaa energian pientuotannon, akkuvarastojen, sähköautojen latauksen ja kiinteistöautomaation kokonaisvaltaisen ja keskitetyn hallinnan. Niiden avulla energiankulutus voidaan optimoida - sekä näin hakea energialaskun pienentämistä älykkäällä kulutuksen ohjauksella - ja käyttää kyseisiä resursseja virtuaalisena voimalaitoksena. Virtuaalista voimalaitosta käytetään kulutusjouston luomisessa Suomen sähkövoimajärjestelmään. Uudistuksella kasvatetaan uusiutuvan energian, kuten aurinko- ja tuulienergian, tuotantoa ja korvataan fossiilisilla polttoaineilla toimivaa sähköntuotantoa. Yleistyttyään älykkäät energiaratkaisut tuovat suuria säästöjä, kun virtuaalisten voimalaitosten myötä tarvittava kulutusjousto saadaan tuotetuksi mahdollisimman kustannustehokkaasti.

”Ratkaisun avulla voidaan optimoida energian kokonaiskulutusta sekä tuottaa kustannustehokkaita ja älykkäitä energiapalveluja kiinteistöihin, sähkön mikrotuotantoon ja sähköautojen lataamiseen. Esimerkiksi aurinkosähköjärjestelmät, akkuvarastot, sähkölämmitys, ilmanvaihto ja sähköautojen akut voidaan valjastaa tuottamaan rahallista arvoa energiamarkkinoilla sekä vähentämään energiantuotannon hiilijalanjälkeä. Yhteistyö Lumme Energian ja Etelä-Savon Energian kanssa on hieno esimerkki kestävän kehityksen edistämisestä markkinaehtoisesti. Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyössä toteutettuun hankkeeseen ja voidessamme edistää ympäristöä vähemmän kuormittavien vihreiden energiaratkaisujen käyttöä yhteiskunnassa”, toteaa Timo Karpola, johtaja, Uudet Energiapalvelut, Tieto.  

”Olemme ESEllä erityisen iloisia siitä, että pystyimme yhdessä Lumme Energian ja Tiedon kanssa toteuttamaan pilotin, jossa monet erilaiset tekniset haasteet erilaisissa laiteintegraatioissa selätettiin sekä pystyttiin luomaan aivan uudenlainen älykäs energiaratkaisu”, sanoo Toni Hannula, Etelä-Savon Energia Oy:n tuotepäällikkö.

Lumme Energian älykkään energiaratkaisun toteutus on katselmoitu Fingridin kanssa ja se soveltuu reservimarkkinoille osallistumiseen.

Lisätietoja antavat:

Timo Karpola, johtaja, Uudet Energiapalvelut, Tieto 
Puh.: +358 (0)40 507 7196, timo.karpola@tieto.com   

Miko Huomo, johtaja, Uudet Liiketoiminnat, Lumme Energia
Puh.: +358 (0)50 410 7498, miko.huomo@lumme-energia.fi

Toni Hannula, tuotepäällikkö, Aurinkoliiketoiminta, Etelä-Savon Energia Oy
puh. +358 (0)44 735 3770, toni.hannula@ese.fi

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. www.tieto.fi

Lumme Energia Oy on Suur-Savon Sähkö -konserniin kuuluva uuden ajan energiayhtiö, joka panostaa uusiin palveluihin ja teknologioihin. Myymme sähköä ja energiapalveluita valtakunnallisesti sekä kuluttajille että yritysasiakkaille. Vuonna 2018 yhtiön liikevaihto oli 66 miljoonaa euroa. www.lumme-energia.fi

Etelä-Savon Energia Oy (ESE) on Mikkelin kaupungin omistama energiakonserni, jonka juuret ulottuvat vuoteen 1900. Tällä vuosikymmenellä olemme panostaneet sähkön- ja lämmöntuotannon lisäksi uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön ja biokaasuun. ESE-konserniin kuuluvat ESE-Verkko Oy, joka vastaa sähkönsiirrosta ja sähköverkon kunnossapidosta, sekä ESE-Tekniikka Oy, joka on erikoistunut sähköasennus- ja huoltopalveluliiketoimintaan. Konsernimme työllistää noin 100 henkilöä, jonka voimin teemme vuosittain noin 50 miljoonan liikevaihdon. www.ese.fi

Avainsanat: