Norjan tietosuojavirasto valitsi Tiedon rakentamaan kansallisen tietosuojavastaavien rekisterin

Norjan tietosuojaa valvova Datatilsynet-virasto on valinnut Tiedon rakentamaan Norjan kansallisen tietosuojavastaavien rekisterin. Toukokuussa 2018 voimaan tuleva EU:n GDPR-tietosuoja-asetus edellyttää monilta organisaatioilta tietosuojavastaavan nimittämistä.

EU:n GDPR-tietosuoja-asetus astuu voimaan toukokuussa 2018. Sen myötä tietyntyyppisten organisaatioiden tulee nimittää tietosuojavastaava, joka avustaa organisaatiota ja sen johtoa tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä. GDPR:n tullessa voimaan organisaatioiden tietosuojavastaavien määrän Norjassa odotetaan kasvavan huomattavasti.

Vastatakseen GDPR:n vaatimuksiin Norjan tietosuojavirasto Datatilsynet rakentaa keskitetyn rekisterin, jonne ilmoitetaan ja jossa keskitetysti ylläpidetään listaa norjalaisten organisaatioiden tietosuojavastaavista. Organisaatiot itse ilmoittavat tietosuojavastaavansa rekisteriin.

- GDPR vaikuttaa vahvasti kaikkiin organisaatioiden prosesseihin. Yksi suuri muutos on, että organisaatioiden tulee dokumentoida kaikki toimet, joissa käsitellään henkilötietoja, ja varmistaa, että niiden prosessit ja tekniset työkalut ovat säädöksen vaatimuksen mukaiset. Tietosuojavastaavien rekisterin rakentaminen on osa tätä. Julkisen sektorin osaaminen on vahvuuksiamme, ja on hienoa, että Norjan Tietosuojatoimisto valitsi meidät tekemään tätä tärkeää työtä, sanoo Gunnar Nybø, Tiedon julkisen sektorin johtaja Norjassa. 

Tietosuojavastaavien rekisteröinti tapahtuu Norjan kansallisen Altinn-rekisterin kautta. Tiedon arkistointiratkaisuun pohjautuva Norjan keskitetty tietosuojavastaavien rekisteri integroidaan Altinn-rekisteriin Tiedon integrointialustan avulla.

Lisätietoja:

Jenni Jusslin, viestintävastaava, Tieto Finland
puh: 050 322 1420, jenni.jusslin[at]tieto.fi

 Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. www.tieto.fi 

Yrityksestä

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 15 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,6 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Tilaa