Pilvipalveluissa on merkittävä säästöpotentiaali, mutta harva hyödyntää sitä täydellä teholla

Pilvipalvelut kasvattavat nopeasti suosiotaan pohjoismaisten yritysten ja julkisyhteisöjen keskuudessa. Kuitenkin vain yksi seitsemästä yrityksestä käyttää palveluita täysimääräisesti, vaikka niiden avulla voi säästää merkittävästi IT-kuluissa ja panostaa muun muassa kehitystyöhön. Tiedot käyvät ilmi tämän vuoden Cloud Maturity Index -tutkimuksesta, jonka Tieto ja VMware teettivät tutkimusyritys Radarilla Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Tuoreen tutkimuksen mukaan Suomessa ollaan yhä pilvipalveluiden käytön edelläkävijöitä: Suomalaisista yrityksistä ja julkisyhteisöistä jo 85 prosenttia käyttää pilvipalveluita, kun vastaavat luvut ovat Ruotsissa 83 prosenttia ja Norjassa 75 prosenttia. Kuitenkin vain 14 prosenttia osaa hyödyntää niiden koko potentiaalin. Radarin, Tiedon ja VMwaren Cloud Maturity Index -tutkimuksesta selviää myös, että pilvipalvelut parhaiten omaksuneet eli kypsät käyttäjät kuluttavat keskimäärin runsaan viidenneksen (21%) vähemmän rahaa IT-palveluiden tuottamiseen. Niillä on myös jopa lähes kolmanneksen suurempi osa IT-budjetista käytettävissä innovoimiseen ja kehitystyöhön.

Suomessa enemmistö pilvipalveluihin budjetoidusta rahasta (53 %) käytetään nyt julkisiin pilvipalveluihin, ja osuuden odotetaan kasvavan entisestään.

– Haluamme kannustaa yrityksiä ja julkisyhteisöjä etenemään rohkeasti pilvipalveluiden käytössä, oli kyse sitten julkisesta tai yksityisestä pilvestä tai näiden hybridiratkaisusta. On parempi aloittaa yksinkertaisista toimenpiteistä ja edetä kokeillen kuin olla tekemättä mitään, sanoo ohjelmisto- ja palveluyritys Tiedon teknologia- ja modernisointipalveluiden johtaja Patrik Ekström.

Ekströmin mukaan palveluiden hyödyntämisessä avainroolissa on oman IT-portfolion ymmärrys.

– Mitä sovelluksia on syytä modernisoida, missä on säästöpotentiaalia ja missä innovaatioiden ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien paikkoja? Pilvipalveluiden kypsä käyttö voi tuoda selvää säästöä, mutta myös auttaa luomaan aivan uuden bisnesmallin.

Rahoitusala johdossa, valmistava teollisuus kirii ja julkinen sektori laahaa perässä

Pilvipalvelut parhaiten omaksuneissa eli niin sanotusti kypsissä organisaatioissa niitä käytetään strategisesti, kokonaisvaltaisesti ja monimuotoisesti. Suomalaisten organisaatioiden kypsyys pilvipalveluiden käytössä on kasvanut keskimäärin 31 prosenttia kahden viime vuoden aikana.

Kyselyn kattamista viidestä alasta pilvipalvelut on hyödynnetty parhaiten rahoitusalalla, mutta kaiken kaikkiaan erot alojen välillä ovat kaventuneet verrattuna kahden vuoden takaiseen tilanteeseen. Juuri rahoitusalalla pilvipalveluiden käytön kypsyys on kasvanut hitaimmin (9 %) vuodesta 2015, mikä johtunee alalle tyypillisestä raskaasta sääntelystä sekä tottumuksesta tuottaa IT-palvelut sisäisesti. Suurinta kasvu on puolestaan ollut valmistavassa teollisuudessa (35 %). Julkinen sektori laahaa edelleen perässä, mutta myös sen kasvu on voimakasta (24 %).

– Valmistavan teollisuuden on uudistettava kykyään automaation ja tuotantotiedon hyödyntämiseen, jotta ne saavat digitalisaatiosta kaiken hyödyn irti. Pilvipalvelut tuovat sekä standardoituja tehokkaita alustoja että uusia datankäsittelyratkaisuja, jotka mahdollistavat uusia liiketoimintamalleja ja tuotannon tehostamista esimerkiksi esineiden internetin avulla. Siksi pilvipalveluiden käyttöaste ja käytön kypsyys kasvavat valmistavassa teollisuudessa jatkossakin voimakkaasti, toteaa Ekström.

Radarin, Tiedon ja VMwaren tuore Cloud Maturity Index -tutkimus toteutettiin verkkokyselynä ja haastatteluina, ja siihen osallistui 268 yksityisen ja julkisen sektorin päättäjää Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa.

Suurin osa (46%) kyselyyn vastanneista organisaatioista on pilvipalveluiden käytössä perustasolla. Joka kymmenes (11 %) ei sen sijaan ole päässyt vielä alkuun. Huonosti pilvipalveluita hyödyntävissä eli epäkypsissä organisaatioissa suurimmiksi esteiksi palveluiden käyttöönotossa koetaan turvallisuuteen ja sääntelyyn liittyvät vaatimukset. Kypsissä organisaatioissa nämä taas koetaan huomattavasti pienemmiksi esteiksi. Esimerkiksi rahoitusalalla turvallisuus- ja sääntelynäkökulmat eivät ole estäneet pilvipalveluiden edistynyttä käyttöä.

Lataa raportti: http://pages.tieto.com/Cloud-Maturity-Index-2017.html
Osallistu webinaariimme: http://pages.tieto.com/2017-06-Cloud-webinar.html

Lisätietoja:

Patrik Ekström, teknologia- ja modernisointipalveluiden johtaja, Tieto
patrik.ekstrom@tieto.com, +358 400 474 443


Faktat lyhyesti:

 • Suurin osa tutkimukseen vastanneista yrityksistä ja julkisyhteisöistä yltää pilvipalveluiden käytön kypsyysasteikolla korkeintaan perustasolle (suluissa vuoden 2015 luku): 
  • o    Epäkypsiä 11 % (15 %)
  • o    Perustasolla 46 % (49 %)
  • o    Osaavia 29 % (24 %)
  • o    Kypsiä 14 % (10 %)
 • Suomalaisyrityksistä ja julkisyhteisöistä 85 % käyttää pilvipalveluita. Ruotsissa vastaava luku on 83 % ja Norjassa 75 %. Vuonna 2015 vastaava luku oli suomalaisorganisaatioiden kohdalla 69 %, ruotsalaisten kohdalla 60 % ja norjalaisten kohdalla 46 %.

 • Kypsien organisaatioiden (14 %) IT-palvelutuotantokulut ovat 21 prosenttia alemmat verrattuna kilpailijoihin. Ne myös investoivat vajaan kolmasosan (29 %) enemmän innovaatioihin ja kehitykseen.
 • Alakohtaisesti korkein kypsyys pilvipalveluissa on rahoitusalan organisaatioissa. Rahoitusalalla pilvipalveluiden keskimääräinen kypsyys on kasvanut 9 % vuodesta 2015. Julkisella sektorilla vastaava kasvuluku on 24 % ja valmistavassa teollisuudessa 35 %.


Tieto
hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. www.tieto.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia