Pohjoismainen energiatutkimus – muuttuvat asiakasvaatimukset ja sisäiset tehokkuustekijät ohjaavat strategiaa, samalla epävarmuus datahubien vaikutuksista ja liiketoiminnan tulevaisuudesta jatkuu

Tieto toteutti energiamarkkinatutkimuksen, johon osallistui 80 pohjoismaisten energian myynti- ja jakeluyhtiöiden päättäjää. Tutkimuksen mukaan muuttuvat asiakasvaatimukset ja sisäiset tehokkuustekijät ohjaavat energiayhtiöiden strategiaa, samalla kun epävarmuus liiketoimintojen jatkuvuudesta muuttuvilla markkinoilla jatkuu. Tulokset osoittavat myös, että pohjoismaisilla energiayhtiöillä on yhteiset haasteet, joihin kuuluvat epävarmuus uuden datahub-mallin vaikutuksista ja käyttöönotosta sekä yhtiöiden roolista tulevilla energiamarkkinoilla.

Uusiutuvan energian ja älykotipalveluiden kysyntä kasvaa

Energiamarkkinat muuttuvat dramaattisesti muutaman seuraavan vuoden aikana markkinoiden sääntelyn tiukentumisen vuoksi. Se lisää energiayhtiöiden investointitarpeita, samoin kuin kuluttajien kasvava uusiutuvan energian ja älykotipalveluiden kysyntä. Kaikki vastaajat ovat yhtä mieltä siitä, että aurinkopaneelien, energiavarastojen ja kotien automatisoinnin kaltaiset uutuudet muuttavat pysyvästi energiamarkkinoita. Myös perinteiset yhteistyötavat ja kommunikointi kuluttajien kanssa uudistuvat nopeasti.

Hajautettujen energiajärjestelmien markkinat ja datahub-malli

Näkemys yhtiöiden roolista tulevilla uusilla hajautettujen energiajärjestelmien markkinoilla, missä energia tuotetaan entistä enemmän uusiutuvilla menetelmillä lähellä sen käyttöpaikkaa, vaihtelee perinteisestä sähköntoimittajasta uudentyyppiseen energiapalveluiden toimittajaan, joka tarjoaa kuluttajille palvelupaketteja. Mielipiteissä on myös maakohtaisia eroavaisuuksia: Suomen ja Ruotsin energiayhtiöt näkevät itsensä kumppaneina, kun taas Norjan yhtiöt asemoituvat markkinajohtajiksi. 

Energiamarkkinat ovat mukautumassa markkinoiden datahubeihin, jotka voivat tarjota kaikille osapuolille yhtäläisen pääsyn asiakastietoihin ja mahdollistaa nopeammat prosessit. Tutkimustulosten perusteella datahubeihin liittymisen vaikutuksista ja kustannuksista ollaan laajasti epätietoisia, muualla paitsi Norjassa, jossa hubit otetaan käyttöön jo vuonna 2019.

Energian jakelu- ja myyntiyhtiöiden välillä on eroja

Yritykset pitävät digitalisaation merkittävimpinä etuina toimintojen tehostumista ja entistä parempia asiakaskokemuksia. Tutkimustulokset osoittavat, että energian jakelu- ja myyntiyhtiöissä on selkeitä trendejä: verkkoyhtiöt keskittyvät toimintojen tehokkuuteen, kun taas asiakasvaatimusten muuttuessa myyntiyhtiöt panostavat asiakastyytyväisyyden parantamiseen.  

Sähkönmyyntiyhtiöt ovat siirtymässä perinteisestä kilowattituntien myyntiin perustuvasta mallista uudenlaiseen tarjontaan, johon kuuluvat esimerkiksi kuluttajien älykotipalvelut. Tämä on luonnollinen kehityssuunta, sillä yhtiöillä on yhä enemmän asiakaskatoa ja markkinoille tulee uusia kilpailijoita. Vaikka myyntiyhtiöiden roolit ja tarjonta ovat huomattavasti muuttuneet, ne näkevät myös paljon uusia mahdollisuuksia energia-alan kumppanuuksissa ja toimialan ulkopuolisessa monipuolisessa yhteistyössä.

Toiminnan sääntely luo jakeluyhtiöille tehostamispaineita. Jakeluyhtiöt pitävät digitalisointia, automatisointia ja uutta teknologiaa ensisijaisina keinoina parantaa tehokkuutta ja säästää kustannuksia. Uudet säännökset ja datahub-malli edellyttävät reaaliaikaisempaa energiankulutuksen mittaamista.

”Markkinoilla on jo nähtävissä kiristyvä kilpailu. Mukaan tulee uusia, energiatoimialan ulkopuolisia yrityksiä, joilla on kova tahto vallata suuri osuus nykyisistä pohjoismaisista markkinoista”, sanoo Tiedon Energia-liiketoiminnan johtaja Olof Ferenius.

Tieto tarjoaa energiamarkkinoille innovatiivisia ratkaisuja, joihin kuuluu Tieto Smart Utility, modulaarinen Software-as-a-Service-ratkaisu sähkön myynti-, jakelu- ja monialaisille energiayhtiöille. Ratkaisu täyttää sähkömarkkinoiden nykyisen ja tulevan sääntelyn vaatimukset. Skaalautuva pilvipalvelu täyttää myös tiukat tietoturvavaatimukset, kun käytössä ovat Tiedon pohjoismaiset palvelinkeskukset.

Tämä on ensimmäinen Tiedon laaja-alainen energia-alan kyselytutkimus Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Lisätietoja:

Olof Ferenius, Head of Energy Utilities, Tieto

matkapuhelin: +46 7066 16791, s-posti: olof.ferenius@tieto.com

Mikael Normelli, myyntijohtaja, Energia-liiketoiminta, Tieto

matkapuhelin: +46 7680 97539, s-posti: mikael.normelli@tieto.com

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. www.tieto.fi