Ruotsissa Blekingen aluehallinto digitalisoi asianhallinnan Tiedon pilvipalvelulla

Tieto on solminut Ruotsissa sopimuksen Blekingen aluehallinnon kanssa asianhallinnan digitalisoimisesta Tiedon Public 360-ratkaisulla. Tieto julkisti viime viikolla myös Suomen valtionhallinnon ottavan käyttöön saman ratkaisun VAHVA-hankkeessa.

Blekingen aluehallinnon siirtyminen omasta asianhallintajärjestelmästä pilvipohjaiseen ratkaisuun tekee tietojen käsittelystä nopeampaa, tehokkaampaa ja joustavampaa.

– Tiedon pilvipohjainen ratkaisu auttaa helpottamaan ja tehostamaan toimintaamme. Meillä on suhteellisen pieni organisaatio, joten tehokkailla työtavoilla on suuri vaikutus. Nyt pääsemme käsiksi kaikkeen tarvittavaan tietoon nopeasti ja helposti, mikä säästää työntekijöidemme arvokasta aikaa. Loppujen lopuksi on kyse tehokkaammasta asianhallinnasta ja paremmasta palvelusta kaikille alueen asukkaille, sanoo Ingrid Ljungqvist, Blekingen aluehallinnon kansliapäällikkö.

Palvelu perustuu Tiedon Public 360 -ratkaisuun, joka on standardoitu ratkaisu asiakirjan- ja asianhallintaan ja arkistointiin. Ratkaisua käyttää tällä hetkellä noin 450 julkishallinnon asiakasta Pohjoismaissa. Ratkaisu vähentää hallintoon käytettävää aikaa ja tehostaa työprosesseja.

– Olen iloinen, että Blekingen alue ottaa Tiedon ratkaisun käyttöönsä. Tämä sopimus osaltaan vahvistaa, että julkishallinto voi tallentaa tietoja pilveen, ja että se aktiivisesti tehostaa toimintojaan käyttäjäkokemus keskiössä. Parhaat käytännöt toteuttava tuotteemme on käytössä laajasti julkisella sektorilla Pohjoismaissa – Suomessa samaa tuotetta käyttää jo Valtiokonttori ja VAHVA-hankkeen edetessä käyttö alkaa ensi vaiheessa ministeriöissä, presidentin kansliassa ja oikeuskanslerinvirastossa, sanoo Leena Viljo, Suomen julkisen sektorin ja hyvinvointi -ja terveyspalveluiden toimialajohtaja Tiedosta.

Tiedon Public 360 -ratkaisu tulee aluksi Blekingen aluehallinnon käsittelijöiden ja projektipäälliköiden käyttöön. Jatkossa myös alueen poliittiset päättäjät saavat uuden järjestelmän käyttöönsä. 

– Sopimus on osa kattavaa modernisointi- ja digitointiprosessiamme, joka helpottaa tulevaa integrointiamme maakäräjien kanssa. Maakäräjillä on jo ennestään käytössään Tiedon asiakirjan- ja asianhallintajärjestelmä, Ingrid Ljungqvist kertoo.

Lisätietoja:

Leena Viljo, julkisen sektorin ja hyvinvointi- ja terveyspalveluiden toimialajohtaja, Tieto
Puh: 0400 609 458, sähköposti: leena.viljo[at]tieto.com

Ingrid Ljungqvist, hallinnollinen kansliapäällikkö, Region Blekinge
Puh: +46-455-305006, sähköposti: ingrid.ljungqvist[at]regionblekinge.se

Region Blekinge inspiroi, luo tilaisuuksia toisten kohtaamiseen ja vahvistaa Blekingen aluetta Ruotsissa ja Euroopassa. Yhdessä Blekingen alueen kuntien ja maakäräjien kanssa työskentelemme tehdäksemme alueesta houkuttelevamman vierailijoille, asukkaille ja yrittäjille. www.regionblekinge.se

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. www.tieto.fi