Sujuvuutta sote-digitalisaatioon: Tieto nivoo yhteen toimiala- ja toiminnanohjausratkaisut sekä palveluintegraation

Ytimessä avoimuus ja modulaarisuus.

Digitalisaatio luo edellytykset mittakaavassaan poikkeukselliseen loikkaan kehittää sote-palvelutuotantoa asiakaslähtöisemmäksi ja tehokkaammaksi. Kaikessa positiivisuudessan tämä tuottaa organisaatioille myös kaksijakoisen haasteen: on parannettava nykyisen toiminnan tehokkuutta ja samalla kehitettävä uusia, innovatiivisia palveluita.  

Terveydenhuollon ATK-päivillä Lahdessa 24 - 25.5. Tieto esittelee vastauksena haasteeseen uutta sote-yhteistyömalliaan, joka perustuu toimialaratkaisujen, kuten Tiedon Lifecare, ja globaalien toiminnanohjausratkaisujen saumattomaan yhteistoimintaan. Avoimen ja modulaarisen arkkitehtuurin ydin on sote-ympäristöön sovitetussa palveluintegraation hallinnassa (SIAM, Service Integration and Management). Se mahdollistaa monitoimittajaympäristön tehokkaan ja joustavan haltuunoton sekä ketterän kehittämisen yhteistyössä sote-ekosysteemin toimijoiden kanssa. 

”Haluamme helpottaa asiakkaidemme elämää uuden yhteistyömallimme avulla. Siinä tuomme Tiedon koko tarjoaman ja osaamisen sekä kumppaneidemme toiminnanohjausratkaisut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaidemme käyttöön. Lisäksi toimialan pienemmät toimijat tuottavat nopeita ja ketteriä IT-ratkaisuja Lifecaren avointen rajapintojen kautta. Lifecare on yhä olennainen osa HCWvalue:ksi kutsumaamme uutta yhteistyömallia, mutta tuemme myös muita toimialaratkaisuja”, kertoo Kari Lappalainen, Tiedon sosiaali- ja terveydenhuollon toimialajohtaja Suomessa.

Terveydenhuollossa olemme vahvistamassa FHIR/SMART -teknologian käyttöä Lifecare-järjestelmämme avointen rajapintojen hyödyntämisessä. Teknologia mahdollistaa tiedon liikkumisen järjestelmien välillä ja tietojärjestelmien yhteistoiminnan toteuttamisen huomattavasti helpommin ja nopeammin. Ekosysteemiverkostossa jokainen toimija voi keskittyä omiin vahvuuksiinsa, mikä auttaa tuottamaan mahdollisimman hyvän lisäarvon asiakkaalle. Uskomme, että pystymme uuden toimintamallimme avulla vauhdittamaan alan yleistä kehitystä sekä palvelemaan asiakkaitamme entistä nopeammin ja tehokkaammin, ja näin tekemään suomalaisten sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten sekä palveluiden käyttäjien arjesta sujuvampaa”, hän jatkaa. 

Lue lisää: https://www.tieto.fi/toimialat/sosiaali-ja-terveydenhuolto

Seuraa meitä Twitterissä: Tieto Suomi

Lisätietoja:

Kari Lappalainen, toimialajohtaja, sosiaali- ja terveydenhuolto, Tieto Finland,
puh.
040 580 5675, kari.a.lappalainen[a]tieto.com

TIETO OYJ

Tiedon tavoitteena on hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla elinikäistä arvoa ihmisille, yrityksille ja yhteiskunnalle. Yhdistämällä ohjelmisto- ja palveluosaamisemme yhdessä innovointiin ja ekosysteemeihin, pyrimme olemaan asiakkaiden ensisijainen valinta liiketoiminnan uudistamisessa. www.tieto.com

Yrityksestä

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 15 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,6 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Tilaa