Tiedon hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmistä

Tieto Oyj                PÖRSSITIEDOTE           16.1.2019 klo 12.00

Tiedon hallitus on päättänyt kahdesta uudesta Tieto Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille suunnatusta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uudet kannustinjärjestelmät ovat Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2019–2021 ja Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2019–2021. Järjestelmien tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä. Järjestelmien piiriin nimitetään noin 250 avainhenkilöä, mukaan lukien Tiedon johtoryhmä.

Näiden uusien kannustinjärjestelmien perusteella mahdollisesti maksettavat palkkiot maksetaan vuonna 2022 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Hallitus arvioi, että ohjelman puitteissa palkkioina toimitettavat osakkeet koostuvat markkinoilta hankittavista yhtiön osakkeista. Tämän vuoksi ohjelman yhteydessä ei lasketa liikkeeseen uusia osakkeita eikä järjestelyllä ole osakkeenomistajien omistusta laimentavaa vaikutusta.  

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2019–2021 

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2019–2021 mahdollinen palkkio perustuu Tiedon osakkeen kokonaistuottoon (TSR), yhtiön strategiseen kasvutavoitteeseen sekä osakekohtaiseen tulokseen (EPS). Ansaintakriteereitä mitataan vuosina 2019–2021. Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2019–2021 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 430 000 Tiedon osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2019–2021 

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2019–2021 palkkio perustuu avainhenkilön voimassa olevaan työ- tai toimisuhteeseen palkkion maksuhetkellä. Palkkio maksetaan kolmen vuoden sitouttamisjakson (2019–2021) päättymisen jälkeen. Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2019–2021 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 110 000 Tiedon osaketta, sisältäen rahana maksettavan osuuden.

Lisätietoja: 

Päivi Leiber, Head of Compensation & Benefits,
puh. 040 568 6869, paivi.leiber (at) tieto.com

TIETO OYJ

JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
 

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet.

Tiedon pääkonttori sijaitsee Espoossa. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 15 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.com 

Liitteet & linkit