Tiedon teollisen internetin startup yhteistyöhön palkitun IoT-kasvuyrityksen kanssa

Tiedon teollisen internetin startup on aloittanut yhteistyön palkitun 720°-startupin kanssa, jonka toimiala on sisäympäristön laatuun liittyvä informaatio. Tavoitteena on auttaa pohjoismaalaisia yrityksiä hyödyntämään dataan perustuvan maailman mahdollisuudet ja tehdä rakennuksista älykkäämpiä reaaliaikaisen informaation sekä analytiikan avulla.

Tulevaisuudessa informaatio tulee olemaan suurin, jatkuvasti kasvavan yhteiskunnallisen ja taloudellisen lisäarvon tuottaja. Tieto haluaa hyödyntää datakeskeisen maailman tarjoamat merkittävät mahdollisuudet. Yksi konkreettinen esimerkki Tiedon datakeskeisistä hankkeista on informaatioon perustuva kiinteistöautomaatio. Siinä yhdistyvät teollisen internetin ratkaisut, datapohjainen analytiikka ja anturiteknologia. Tavoitteena on lisätä rakennusten älykkyyttä ja käyttäjien tyytyväisyyttä. Tiedon hankkeessa on mukana myös nuori suomalainen 720°-startup.

”Kiinteistöjen tekeminen älykkäiksi on noudattanut tyypillistä startup-lähestymistapaa ja on loistava esimerkki siitä, miten startupit voivat luoda uusia mullistavia palveluita hyödyntämällä jo olemassa olevaa dataa ja muuttamalla sen informaatioksi. Ensin Tiedon teollisen internetin startup keskittyi antureihin ja laitteisiin, joilla voidaan kerätä ja visualisoida dataa. Sitten liitimme laitteet verkkoon ja loimme pilvipohjaisen Tieto Connect -alustan, joka auttaa yrityksiä keräämään, säilyttämään ja hallitsemaan antureista saatuja tietoja. Nyt Tieto soveltaa asiantuntemustaan käytäntöön luodakseen todellista lisäarvoa käyttäjille. Tässä tapauksessa teemme rakennuksista älykkäitä hyödyntämällä eri lähteistä kerättyjä, yhdisteltyjä ja analysoituja tietoja”, sanoo Tiedon teollisen internetin startupin johtaja Taneli Tikka

Antureiden eri paikoista keräämä data voi tuottaa yksinkertaista ja ymmärrettävää infomaatiota, joka auttaa kiinteistöjen omistajia pienentämään kiinteistöjen käyttö- ja ylläpitokustannuksia. Esimerkiksi informaatio todellisesta energiankäytöstä voi vähentää energian tuhlausta jopa 20 prosentilla. Lisäksi kiinteistöjen käyttäjät saavat reaaliaikaisen informaation avulla parempaa palvelua, mikä voi lisätä tuottavuutta ja asiakkaiden yleistä tyytyväisyyttä.

Tieto hyödyntää aktiivisesti globaalia johtavien palveluntarjoajien ekosysteemiään luodakseen asiakkaille uusia palveluita. Tehdäkseen kiinteistöistä älykkäitä yhtiö on ryhtynyt yhteistyöhön 720°:n kanssa. Nuori suomalainen yritys valittiin sekä Suomen että Pohjoismaiden parhaaksi IoT-kasvuyritykseksi Nordic Start-up Awards 2016 -kilpailussa.

720° on pilvipohjainen analytiikkaratkaisu reaaliaikaiseen sisäympäristön laatua koskevan tiedon keräämiseen ja arvioimiseen. Yhdellä työkalulla voidaan mitata useita sisäympäristön laatuun vaikuttavia tekijöitä, kuten ilmanlaatu, lämpöviihtyvyys ja melutasot, joilla kaikilla on suora vaikutus henkilöstön hyvinvointiin. Tavoitteena on kerätä ja analysoida dataa, jonka perusteella yritykset voivat toteuttaa työntekijöiden viihtyvyyttä parantavia toimenpiteitä.

”720°:n visio on parantaa ihmisten elämänlaatua. Olemme iloisia, että Tieto on valinnut meidät kumppanikseen, koska Tiedon vahvan pohjoismaisen verkoston kautta voimme vaikuttaa yhä useamman ihmisen elämään. Olemme johtava asiantuntija sisäympäristön laatua koskevan tiedon analysoinnissa. Kumppanuudessa meillä on yhteinen visio tehdä maailmasta parempi paikka lisäämällä työympäristöjen terveellisyyttä ja tehostamalla sitä kautta työntekoa”, sanoo 720°:n operatiivinen johtaja Rick Aller.

Tieto rakentaa johtavien innovaattoreiden ekosysteemiä aktiivisesti. Aiemmin julkistettuja yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi maailman johtava IT-yritys Cisco, Cumulocity sekä HSB Living Lab, jonka innovatiivisessa projektissa Tieto on mukana kehittämässä tulevaisuuden asumista parantavia IT-ratkaisuja.

Valokuvaliite: Taneli Tikka

Lisämateriaalia:
Lue lisää HSB Living Labista, jossa testataan tulevaisuuden asumisen innovaatioita:
http://sites.tieto.com/micro-sites/hsblivinglab/ 

Tiedon blogi ’ How the smart office transforms the way we work’:
https://perspectives.tieto.com/blog/2016/06/how-the-smart-office-transforms-the-way-we-work/ 

Lisätietoja:
Taneli Tikka, teollinen internet -liiketoiminnan johtaja: taneli.tikka[at]tieto.com, 040 7719 828
Rick Aller, operatiivinen johtaja, 702°, ​rick@720.fi, ​358 40 8227 580

TIETO OYJ

JAKELU

Keskeiset tiedotusvälineet

Tiedon tavoitteena on hyödyntää dataan perustuvaa maailmaa koskevia merkittäviä mahdollisuuksia ja muuntaa ne elinikäiseksi arvoksi ihmisille, yrityksille ja yhteiskunnalle. Pyrimme olemaan asiakkaiden ensisijainen vaihtoehto liiketoiminnan uudistamisessa ja yhdistämään ohjelmisto- ja palveluvalmiutemme yhteistyössä toteutettavaan innovointiin ja ekosysteemeihin tähtääviin vahvoihin tavoitteisiimme. www.tieto.com.

720°
720° on pilvipohjainen analytiikkaratkaisu reaaliaikaiseen sisäympäristön laatua koskevan tiedon keräämiseen ja arvioimiseen. Tietoa kerätään esimerkiksi ilmanlaadusta, lämpötilan sopivuudesta ja melutasoista.

Yrityksestä

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 15 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,6 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia