Tiedon yritysvastuuraportti 2014 julkaistu

TIETO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE                  18.3.2015 klo 13.30

Tiedon yritysvastuuraportti 2014 on julkaistu. Se on Tiedon kuudes yritysvastuuraportti, joka perustuu Global Reporting Initiative -ohjeistoon (GRI). Raportissa esitellään Tiedon yritysvastuutuloksia ja olennaistenyritysvastuuaspektien johtamista vuodelta 2014. Yksi viime vuoden kohokohdista oli kasvihuonekaasujen pienentyminen 22 prosentilla koko vuoden osalta. Lisäksi raportissa esitellään, miten yritysetiikkaan on panostettu enemmän kaikissa liiketoimissa ja koko toimitusketjussa.

Vuoden 2014 aikana Tieto keskittyi pitkäaikaisen yritysvastuusuunnitelmansa käyttöönottoon. Suunnitelma perustuu sidosryhmien näkökantoihin Tiedon toimintojen vastuullisuusvaikutuksista, ja se otettiin käyttöön kevään aikana. Tarkoituksena on tuottaa arvoa sidosryhmille, vähentää ympäristövaikutusta ja toimia eettisenä edelläkävijänä yhteiskunnassa.

”Sidosryhmät ovat alkaneet kiinnittää merkittävästi enemmän huomiota yritysvastuuseen viime vuosien aikana. Yritysvastuusuunnitelmamme ja se, että keskitymme yleisesti enemmän eettisiin käytäntöihin liiketoiminnassamme ja toimitusketjussa, antavat meille hyvät lähtökohdat vastata näihin vaatimuksiin,” Tiedon yritysvastuujohtaja Christer Mattsson toteaa. "Uusi, interaktiivinen Code of Conduct -ohjeistukseen ja korruptionvastaisiin toimiin keskittyvä työntekijöille suunnattu verkkokurssi on esimerkki pyrkimyksistämme lisätä tietoisuutta yritysvastuuasioissa. Yli 70 prosenttia työntekijöistä oli suorittanut kurssin tammikuun 2015 loppuun mennessä. Lisäksi olemme panostaneet enemmän yritysvastuuseen toimitusketjussamme”, Christer Mattsson kertoo.

”Ilmastonmuutos on edelleen yksi suurimmista globaaleista kestävään kehitykseen liittyvistä haasteista. Meistä on ollut mahtavaa todeta, että vuonna 2014 liiketoiminnan kasvihuonekaasupäästöt vähentyivät 22 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Merkittävämpiä taustatekijöitä olivat tietokonekeskusten ja toimistojen energiankulutuksen väheneminen ja työntekijöiden vähentynyt matkustaminen. Lisäksi lisäsimme ISO 14001 -ympäristösertifikaattejamme huomattavasti vuoden 2014 aikana”, Christer Mattsson sanoo.

Tiedon yritysvastuuraportti 2014 on laadittu GRI G4 -ohjeiston peruslaajuuden mukaan. Ulkopuolinen arvioija on varmentanut raportin AA1000 Assurance Standard (2008) -standardin mukaisesti. Tiedon yritysvastuuraportti käsittää myös yrityksen vuosittaisen Communication on Progress -raportin, joka vastaa YK:n Global Compact -aloitteen (GC) vaatimuksia GC Advanced -tasolla.

Raportti on luettavissa kokonaisuudessaan internetissä osoitteessa http://ar2014.tieto.com/en/corporate-responsibility-report. Lisäksi raportti on myös ladattavissa PDF-tiedostona.

Lisätietoja:

Christer Mattsson, prosessi-, laatu- ja yritysvastuujohtaja, christer.mattsson[at]tieto.com, +46 705 86 80 30

Maija Tenhunen, yritysvastuupäällikkö, maija.tenhunen[at]tieto.com, +358 207 279 897

TIETO OYJ

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet

Tieto on Pohjoismaiden suurin tietotekniikan palveluyritys, joka tarjoaa täyden elinkaaren IT-palveluita. Tarjoamme myös tuotekehityspalveluita viestinnän ja sulautettujen teknologioiden alalla maailmanlaajuisesti. Vahvan toimialatuntemuksen, teknologiavision ja innovatiivisen ajattelun kautta Tieto innostaa ja haastaa asiakkaitaan löytämään uusia tapoja liiketoimintansa vauhdittamiseksi.

Tiedolla on vahva pohjoismainen perintö. Yhdistämme maailmanlaajuisen osaamisen paikalliseen läsnäoloon. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 13 000 ammattilaista yli 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 15 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,6 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Tilaa