Tiedon yritysvastuuraportti 2015 julkaistu

Tieto on julkaissut yritysvastuuraporttinsa, joka on yhtiön seitsemäs GRI-ohjeiston (Global Reporting Initiative) mukainen raportti. Raportissa kuvataan Tiedon yritysvastuun toteutuminen vuonna 2015 sekä toimenpiteet seuraavien pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi: ympäristövaikutusten vähentäminen, eettinen edelläkävijyys yhteiskunnassa ja arvon luominen kaikille sidosryhmille.

Yksi vuoden 2015 kohokohdista on CO2-päästöjen pieneneminen entisestään. Tiedon raportoidut CO2-päästöt olivat 31 tuhatta tonnia, mikä on 3 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Yhtiön ilmastotyön painopisteitä ovat energiatehokkuuden lisääminen toimistoissa ja konesaleissa sekä työmatkustamisen vähentäminen.

”Olen erittäin tyytyväinen, että CO2-päästömme ovat edelleen laskusuunnassa”, sanoo Tiedon yritysvastuujohtaja Christer Mattsson. ”Palvelumme auttoivat myös asiakkaitamme vähentämään CO2-päästöjään. Digitaalisten transaktiopalveluidemme arvioitujen ympäristövaikutusten perusteella pelkästään nämä palvelut vähensivät asiakkaidemme CO2-päästöjä 223 tuhatta tonnia vuonna 2015. Uskomme vahvasti, että IT edistää kestävää kehitystä, ja olemme sitoutuneet jatkamaan kehitystyötä tällä alueella.”

Tieto myös laajensi ympäristönhallintajärjestelmäänsä kattamaan maailmanlaajuisesti 95 % työntekijöistään. Näin yhtiö saavutti tavoitteensa saada kaikki yli 50 työntekijän toimipisteet ISO 14001 -ympäristösertifioinnin piiriin. Tämä luo vankan perustan ympäristövastuun parantamiselle entisestään tulevaisuudessa.

Tieto tekee aktiivisesti töitä toteuttaakseen eettisiä toimintatapoja kaikessa toiminnassaan ja toimitusketjun kaikissa vaiheissa. Vuoden 2015 loppuun mennessä yli 70 % Tiedon työntekijöistä oli suorittanut yhtiön interaktiivisen verkkokurssin, joka käsittelee eettisiä periaatteita ja korruption vastaista toimintaa. Tiedon eettiset periaatteet hyväksyneiden toimittajien osuus hankintavolyymista on 81 %.

Tiedon yritysvastuuraportti 2015 on laadittu GRI G4 -raportointiohjeiston peruslaajuutta (Core) noudattaen. Raportti on varmennettu ulkoisesti kansainvälisen ISAE 3000 -varmennustoimeksiantostandardin (International Standard on Assurance Engagements 3000 [Revised] ”Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information”) mukaisesti. Raportti on myös Tiedon vuotuinen YK:n Global Compact -vaatimusten mukainen edistymistä koskeva tiedonanto, joka luokitellaan GC Advanced -tasolle.

Täydellinen raportti on saatavilla osoitteessa: ar2015.tieto.com/en/annual-report/corporate-responsibility. Raportin voi ladata myös pdf-muodossa.

Lisätietoja:

Christer Mattsson, yritysvastuujohtaja, christer.mattsson[at]tieto.com, +46 705 86 80 30

Maija Tenhunen, yritysvastuupäällikkö, maija.tenhunen(at)tieto.com, +358 207 279 897

TIETO OYJ

Tieto on Pohjoismaiden suurin tietotekniikan palveluyritys, joka tarjoaa täyden elinkaaren IT-palveluita. Tarjoamme myös tuotekehityspalveluita viestinnän ja sulautettujen teknologioiden alalla maailmanlaajuisesti. Vahvan toimialatuntemuksen, teknologiavision ja innovatiivisen ajattelun kautta Tieto innostaa ja haastaa asiakkaitaan löytämään uusia tapoja liiketoimintansa vauhdittamiseksi.

Tiedolla on vahva pohjoismainen perintö. Yhdistämme maailmanlaajuisen osaamisen paikalliseen läsnäoloon. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 13 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 15 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,6 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Tilaa